Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt medgivande till att: 

·        Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.

·        Du lämnar ut ditt namn och din e-postadress till Energimarknadsinspektionen att lagras och användas i enlighet med svensk lag.

·        Som förvaltningsmyndighet har Ei en skyldighet att registrera allmänna handlingar. Den information som lämnas skriftligen tas om hand inom vårt särskilda ärendehanteringssystem för att hantera konsumentkontakter.

·        Syftet med lagringen är att kunna utreda och bedöma ditt ärende samt vid behov kontakta dig igen. Uppgifterna sparas i 5 år.

·        Uppgifterna om själva frågan sparas också för att Ei ska kunna göra analyser av inkomna ärenden, ta fram statistik och skriva rapporter. I detta arbete behandlas ärendena i avidentifierad form utan koppling till personuppgifter.

·        Energimarknadsinspektionen har rätt att kontakta dig via den e-postadress du anger.

·        Din IP-adress lagras av Kundo AB för att kunna felsöka och motverka missbruk.

·        Energimarknadsinspektionen förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg utgör dock allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och ska hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifterna i ärendet kan komma att lämnas ut efter begäran.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Policy för innehåll

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

·        Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.

·        Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag. Vi ber även våra användare att undvika ett allt för aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.

·        Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.

·        Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.