Byte till ny elmätare

Det finns krav på att elmätare ska klara de så kallade funktionskraven för att bland annat göra det enklare för dig att ta del av uppgifter. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera kundernas elmätare. Om din elmätare inte redan är utbytt så kommer du att inom de närmaste månaderna få elmätaren kostnadsfritt utbytt till en ny smart elmätare. Elmätarna som uppfyller funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Kan kunden kräva att få ha kvar sin gamla elmätare?
Nej. Elnätsföretagen är skyldiga att mäta och registrera mängden överförd el enligt ellagen (6 kap. 1 §). Energimarknadsinspektionen (Ei) har inga möjligheter att meddela undantag från bestämmelserna om mätning av el och inte heller från funktionskraven. De möjligheter till undantag som finns från reglerna om funktionskrav handlar om rikets säkerhet (32 § mätförordningen (1999:716)). Några andra skäl till undantag finns inte.

Elmätaren ägs av elnätsföretaget och när du tecknar ett elnätsavtal godkänner du att elmätaren ska vara lätt åtkomlig för elnätsföretaget. Det här regleras i de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K. Läs mer om de allmänna avtalsvillkoren hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Kan kunden välja avläsningsmetod?
Elmätarna måste gå att fjärravläsa och det är på elnätsföretagens ansvar att tillämpa passande lösningar. Elnätsföretagen får alltså själva bestämma vilken teknisk lösning de använder så länge den bidrar till en kostnadseffektiv drift av elnätet. Det innebär att ett elnätsföretag sannolikt använder sig av samma tekniska lösning för alla sina kunder i elnätet. Många elnätsföretag har valt mobilnätet som kommunikationsväg för sina elmätare.

Du hittar mer information om elmätning på Ei:s webbplats: Elmätare och mätning av din elanvändning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)
Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.