Ei har gjort en analys av fjärrvärmemarknaden

Mot bakgrund av de senaste årens prishöjningar på fjärrvärmemarknaden har Energimarknads­inspektionen (Ei) gjort en analys med fokus på kundernas rättigheter och tagit fram en rad åtgärdsförslag för ökat kundskydd och transparens.

Analysen visar att fjärrvärmekunderna behöver mer information om sina rättigheter, ökad tydlighet och transparens kring priser och prishöjningar samt ett ökat skydd mot oskäliga prisändringar. Nu presenterar Ei flera åtgärdsförslag. Vissa handlar om nya eller ändrade regelverk, vilket kräver vidare analys och konsekvens­utredningar, och andra förslag på åtgärder är kunskapshöjande insatser som handlar om förbättrad informationen till kunderna.

Den 5 mars hålls ett seminarium där kundföreträdare, branschföreträdare och myndigheter kan komma med inspel och synpunkter på åtgärds­förslagen. Därefter tar Ei detta vidare. Hur och när de slutliga åtgärderna ska presenterat är ännu inte fastställt.

Läs hela nyheten på vår webbplats: Ei har gjort en analys av fjärrvärmemarknaden - här är slutsatser och preliminära åtgärdsförslag - Energimarknadsinspektionen

Här kan du läsa promemorian: Genomlysning av fjärrvärmemarknaden – en analys av kundskyddet


Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.