Ei har granskat hur lång tid det tar att ansluta en kund till elnätet

Ei har begärt att de tre största elnätsföretagen ska svara på frågor som handlar om hur lång tid det tar att ansluta kunder till elnätet. Ei har också frågat vilka rutiner elnätsföretagen har kring anslutning och vad de gör för att korta anslutningstiden.

Att Ei valde att granska anslutningstiderna beror på att det kommer en hel del frågor och anmälningar till Ei när det gäller långa anslutningstider. Frågorna handlar bland annat om hur lång tid man som kund ska behöva vänta. En anslutning till elnätet är ett arbete som ofta inkluderar planering, markåtkomst, tillståndsfrågor, grävning, transporter och anläggnings­arbete. Vissa anslutningar måste därför få ta tid, inte minst anslutningar på längre avstånd. Elnätsföretagen har ändå ett ansvar att hålla tiderna så korta som möjligt och att ha en god kommunikation med kunderna.

Läs hela nyheten på Ei:s webbsida.
Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.