Elhandelsföretag är skyldiga att informera när elavtal löper ut

Energimarknadsinspektionen (Ei) har pågående tillsyn av fem elhandelsföretag gällande information till elkunden när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut. Ei har i sin granskning hittat brister i de informationsbrev som företagen skickar ut till kunderna.

Ei har förelagt företagen att åtgärda bristerna och se till att du som kund får följande information:
  • Ett datum när ditt nuvarande avtal löper ut.
  • Det nya avtalets bindnings- och uppsägningstid.
  • Avtalstypen för ditt nya elavtal.
  • Det nya avtalets pris per kWh.
  • Vilken period det nya priset avser.
Läs mer om tillsynen på vår webbsida.
Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.