Elmätaren - timmätning och månadsmätning

Vi får många frågor om byte av mätmetod, timmätning och månadsmätning och vad det innebär för elanvändaren. Här har vi samlat några frågor och svar.

Fråga: Kan jag som kund teckna rörligt elprisavtal med månadsmedelpris när elnätsföretaget timmäter min anläggning?
Svar: Ja, när du tecknar ett elavtal ska prissättningen regleras i villkoren för elavtalet. En del elhandelsföretag erbjuder inte månadsmedelpris för timmätta kunder. Om du har en timmätt anläggning och vill ha ett rörligt elprisavtal med månadsmedelpris kan du därför behöva byta elhandelsföretag.

Fråga: Kommer mitt elnätsföretag att timmäta min anläggning när de byter till en ny elmätare?
Svar: Bytet av elmätare innebär inte att mätmetoden automatiskt byts till timmätning eller att det finns krav på att elnätsföretaget ska timmäta anläggningen. Elnätsföretaget kan alltså behålla samma typ av mätmetod som innan bytet. En del elnätsföretag väljer dock att timmäta elanvändare när de nya mätarna installeras. Timmätning är ett tillåtet tidsintervall för mätning enligt mätförordningen och mätföreskrifterna. Endast anläggningar med en säkring om högst 63 A kan månadsmätas, övriga anläggningar ska timmätas enligt reglerna.

Fråga: Elnätsföretaget timmäter min anläggning. Har jag som kund rätt att begära månadsmätning?
Svar: Anläggningar med abonnemang för en säkring om högst 63 A kan tim- eller månadsmätas. Både tim- och månadsmätning är tidsperioder för mätning som anges i mätförordningen och mätföreskrifterna. Elnätsföretag kan ha skäl att börja timmäta en anläggning till exempel för att de planerar att införa en tidsdifferentierad effektavgift. Om du blir nekad att byta mätmetod till månadsmätning kan du fråga elnätsföretaget om vilka skäl det har för den valda mätmetoden. Om du inte är nöjd, kan du därefter göra en anmälan till Ei för att få frågan om rätten till månadsmätning prövad.
Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.