Elpriskompensationen

Du har rätt till elpriskompensation om du har ett elnätsavtal och ditt hushåll har förbrukat mer än 700 kWh el under december 2021 eller januari eller februari 2022.

Tillägg: hushåll i elområde 3 och 4 med en förbrukning på 400-2000 kWh i mars kommer att få kompensation även för denna månad.

Du behöver inte ansöka om elpriskompensation. Ditt elnätsföretag kommer att betala ut den till dig eller göra avdrag på dina kommande elnätsfakturor.

Om du ska flytta innan du har fått elpriskompensationen är det viktigt att du kontaktar ditt elnätsföretag. Annars riskerar du att gå miste om kompensationen.

Läs mer om detta här:
Frågor och svar elpriskompensation - Regeringen.se
Har du rätt till elpriskompensation? | Energimarknadsbyrån
Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.