Elprisstödet

Hushåll och företag i elområde SE3 och SE4 kommer att få ekonomiskt stöd på grund av de höga elpriserna.

Hur vet jag om jag får stöd?
Använder du el? Har du en elanläggning med eget avtal i elområde SE3 eller SE4? Då kommer du att få stöd.

Läs mer om elprisstödet hos Svenska Kraftnät.

Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.