Till senaste kommentaren

Kommer min elnätsfaktura sänkas från och med 2020?

Elnäten i Sverige drivs som monopol och regleras av Ei. Det innebär att Ei beslutar om företagens intäktsramar, det vill säga, hur mycket varje elnätsföretag får ta ut i sammanlagda avgifter av sina kunder under en fyraårsperiod. Intäktsramen ska täcka företagets kostnader, investeringar samt ge en rimlig avkastning på investerat kapital.

Ei har nu fattat samtliga beslut inför tillsynsperioden 2020-2023 för de cirka 175 elnätsföretagen.
  • Besluten baseras på det nya regelverk som regeringen slog fast hösten 2018
  • Intäktsramarna uppgår till totalt cirka 166 miljarder kronor (i 2018 års prisnivå)
  • Det är en minskning på ungefär 50-60 miljarder jämfört med perioden 2016-2019
  • Elnätsföretagen har möjlighet att ta med sig tidigare outnyttjat intäktsutrymme
  • Elnätsföretagen har möjlighet att överklaga våra beslut
Kan jag räkna med en sänkning av min elnätsavgift den 1 januari 2020?

Det nya regelverket bedöms leda till sänkta elnätsavgifter för en del elnätskunder. Det kommer dock vara stora variationer där en del elnätskunder får räkna med höjda elnätsavgifter framöver medan andra får sänkta avgifter.

Det går inte att säga hur avgifterna kommer att utvecklas i detalj för varje elnätsföretag. Det finns okända faktorer som påverkar utfallet för innevarande och kommande period, till exempel:
  • Investeringar
  • Opåverkbara kostnader
Därutöver är det upp till varje elnätsföretag att sätta sina avgifter utifrån de förutsättningar som regelverket medger.

Merparten av alla företag har överklagat våra beslut, nu är det upp till domstolen att göra en bedömning i varje enskilt fall. Om du vill veta vad som gäller för dig så kan du kontakta ditt elnätsföretag.

Ei har tidigare publicerat ett inlägg som förklarar hur elnätsregleringen går till. Om du vill läsa ett fördjupat inlägg om besluten för tillsynsperioden 2020-2023 hittar du detta på vår hemsida.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.