Konsumentombudsmannen stämmer Stockholms Elbolag

I flera år har Stockholms Elbolag samlat på sig stora mängder klagomål och anmälningar hos Konsumentverket, polisen och Allmänna reklamationsnämnden. Bolaget har funnits på varningslistan hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Svensk Handel en längre tid.

Konsumentombudsmannen (KO) stämmer nu Stockholms elbolag och flera personer kopplade till elhandelsbolaget. KO bedömer att överträdelserna är allvarliga och av stor omfattning och yrkar därför på en marknadsstörningsavgift på en miljon kronor. Enligt KO har elhandelsbolaget bland annat vilselett kunder att ingå avtal via sms och krävt betalt utan att kunderna har beställt något.

Läs hela nyheten hos Konsumentverket
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.