Dom i målet KO - Stockholmselbolag

I flera år har Stockholms Elbolag samlat på sig stora mängder klagomål och anmälningar hos Konsumentverket, polisen och Allmänna reklamationsnämnden. Bolaget har funnits på varningslistan hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Svensk Handel en längre tid.

I oktober 2022 meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom i målet, där Konsumentombudsmannen (KO) stämt Stockholms elbolag och flera personer kopplade till elhandelsbolaget. KO bedömde att överträdelserna var allvarliga och av stor omfattning och yrkade därför på en marknadsstörningsavgift på en miljon kronor. Enligt KO hade elhandelsbolaget bland annat vilselett kunder att ingå avtal via sms och krävt betalt utan att kunderna har beställt något. Du kan läsa om avgörandet i målet på Konsumentverkets hemsida - Dom i målet KO-Stockholms Elbolag | Konsumentverket.

Energimarknadsinspektionen (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.