Produktionssäkring

Hej!

Jag har sedan några år tillbaka solceller på huset där jag bor. Vi beräknade för att komma så nära noll i nettokonsumtion som möjligt. Vi missade lite och har efter det skaffat en elbil och en till är på väg. Det gör att vi skulle vilja öka mängden solceller. Tyvärr begränsas vi av storleken på vår huvudsäkring som är på 20A. Om vi maxar mängden solceller som vi har takyta till så behöver vi gå till minst 25A men kanske även 35A. Ha dock inget behov av det för vår konsumtion, och tar jag med kostnaden för en högre huvudsäkring så försvinner ekonomin i det. Har då frågat vårt nätbolag om att ha en sk produktionssäkring.

Då har jag fått följande svar.

"
Jag har nu fått svar från ansvariga avdelningar hos oss som säger att detta inte är möjligt om du önskar att ha kvar samma abonnemang på din konsumtion. En högre säkring för produktion än för uttag är inte förenligt med villkoret för mikroproduktion, att man inte får ha en maximal produktionseffekt som överstiger maximal betald uttagseffekt. Eftersom det är samma mätare och mätartavla för produktionen som konsumtionen och inte två separata. Därmed kan det inte skilja sig avseende säkring med konsumtion och produktion om ni vill fortsätta vara mikroproducenter.
Så om ni önskar att säkra upp er produktionsanläggning så behöver ni även säkra upp er konsumtion. "

På vissa forum kan jag läsa om vissa som har produktionssäkring. Är detta något som resp nätbolag kan tolka själv eller finns det ett regelverk som de behöver följa och vad säger det regelverket? Vad jag har läst så är man väl från statligt håll på väg att bort begränsningen kring att att jag behöver vara nettokonsument så länge vi pratar om microproduktion. Men om vi tänker utifrån att jag kommer vara nettoköpare av el, har jag då rätt att ha en storlek på min säkring för köp och en större säkring för min försäljning?

Tacksam för lite hjälp i ärendet.

Hälsningar
Erik

Erik Nilander

Kommentarer

 • Hej Erik,

  Tack för din fråga.

  Du kan ha olika stora huvudsäkringar på produktion och förbrukning men detta kräver en elinstallation som du själv bekostar. Vissa elnätsföretag tar en anslutningsavgift för nyinstallationen.

  Detta är en nyanslutning som elnätsföretaget under normala omständigheter inte kan neka dig. Du kan begära prövning av detta hos oss. Du hittar information samt ansökningsblankett här.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej igen!

  Bara för att förtydliga. Så att ha en produktionssäkring för mina solceller som är större än min konsumtionssäkring är ok och ändå kallas microproducent? Dvs elnätsbolaget kan ta en avgift för att ansluta min produktionssäkring men de kan inte neka och de kan inte ta betalt för det i form av en månadskostnad eller för det jag levererar ut på nätet?

  Hälsningar
  Erik
  Erik Nilander
 • Hej,

  Elnätsföretaget kan alltså ta en avgift för anslutningen (uppsäkringen) men som mikroproducent borde du inte debiteras en särskild månadsavgift.
  För att definieras som mikroproducent ska du ha ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere, producera el med en inmatningseffekt om högst 43,5 kilowatt och ta ut mer el från elsystemet än du har matat in på systemet under ett kalenderår.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Tack för svar! Det enda jag reagerar på i svaret är "som mikroproducent borde du inte debiteras en särskild månadsavgift".
  Vad säger regelverket? Får nätägaren ta ut en månadsavgift eller ej om jag för övrigt uppfyller regelverket för microproducent?

  Hälnsingar
  Erik
  Erik Nilander
 • Hej,

  Om elnätsföretaget tar ut en månadsavgift kopplad till din egenproduktion, kan du anmäla detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  Jag läser de olika trådarna kopplat till produktionssäkring och försöker få klarhet i vad som egentligen gäller, har eller har ett nätbolag möjlighet att ta ut en månadsavgift för produktionssäkringen? I ett tidigare svar hänvisas det till ellagen,

  Enligt ellagen 4 kap. 11 § 2 b) ska du inte betala någon avgift för att ansluta en produktionsanläggning om produktionssäkringen har en effekt som inte överstiger uttagsabonnemangets effekt. Elnätsföretaget kan alltså ha rätt att ta ut en avgift för anslutning av en produktionssäkring som är större än konsumtionssäkringen.

  Ska detta stycke tolkas som att nätbolaget kan ta ut en avgift som ex motsvarar mellanskillnaden mellan en uttagssäkring 16A och en produktionssäkring 20A?

  Och jag som kund då får betala samma som om jag hade haft en 20A huvudsäkring?

  Hälsningar Johanna
  Johanna
 • Hej Johanna,

  Mot bakgrund av den bedömning vi på Ei nyligen gjorde, är läget förändrat beträffande kostnaden för produktionssäkring. Den reducering av nätavgifter som enligt ellagen har gällt för småskaliga produktionsanläggningar strider mot bestämmelser i EU:s elmarknadsförordning. Eftersom EU-rätt har företräde över nationella lagar kan de aktuella bestämmelserna i ellagen inte tillämpas. Läs mer i den här artikeln: Ei:s bedömning: Ingen reducerad nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar - Energimarknadsinspektionen

  Kortfattat betyder detta att alla med en produktionsanläggning ska betala en elnätsavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatningen av el.

  Vissa elnätsföretag har gått ut med att de kanske inte kommer att behöva höja avgifterna för produktionsanläggningar med samma säkringsstorlek för in- och utmatning. Motiveringen är att dessa användare inte belastar nätet mer än en kund utan en produktionsanläggning. Om du har en produktionssäkring som är större än din uttagssäkring kommer avgiften sannolikt att höjas.

  Elnätsföretagen strukturerar sina egna elnätsavgifter men vi kommer givetvis att bevaka utvecklingen.

  Du kan fortfarande ha olika stora huvudsäkringar på produktion och förbrukning men utöver kostnaden för elinstallation och en eventuell anslutningsavgift för nyinstallationen kan det alltså tillkomma en löpande avgift till elnätet. 

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.