Vad är orsakerna till de höga och svängande elpriserna?

På söndagsmorgonen den 19 juni var elpriserna mycket låga i Sverige. Morgonen därpå nådde elpriset en nivå på över 5 kronor per kWh i mellersta och södra Sverige. Under sommarmånaderna då elförbrukningen är låg är vi vana vid låga elpriser, men ändå upplever vi nu tillfällen med höga elpriser och kraftiga prissvängningar.

I en artikel på Ei:s webbsida förklaras några av de viktigaste orsakerna till svängande och höga elpriser.
Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.