Vi svarar på dina frågor

  • Isa Diamant Energimarknadsinspektionen
  • Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
  • Liv Stålhammar Energimarknadsinspektionen
  • Martin Bengtsson Konsumenternas Energimarknadsbyrå
  • Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
  • Sara Göransson Energimarknadsinspektionen
  • Victoria Sternbeck Konsumenternas Energimarknadsbyrå
  • William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen