Vi svarar på dina frågor

  • Jerker Sidén Energimarknadsinspektionen
  • Liv Stålhammar
  • Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
  • Mattias Lindgren
  • Samuel Wahlberg Energimarknadsinspektionen
  • Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
  • William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen