Till senaste kommentaren

Bedräglig försäljning av elavtal med Nordic Best Energi?

Företaget Nordic Best Energi använder sig av mycket aggressiva försäljningsmetoder. Min mor, som är 80 år gammal och som nyligen flyttat till en servicelägenhet, blev uppringd av en påstridig försäljare som hävdade att hon var TVUNGEN att teckna ett 36 månaders avtal med just Nordic Best Energi för att kunna få el till sin lägenhet. Ett avtal som nu visar sig vara mycket dyrt att bryta. Vad gör energimarknadsinspektionen, eller andra aktörer, för att stävja detta beteende hos vissa företag?   Det är ju inte lätt för äldre människor (eller ens yngre) att förstå hur den fria elmarknaden i Sverige fungerar.
Markus

Kommentarer

 • Hej Markus

  Tack för ditt meddelande.

  Jag beklagar situationen som ni hamnat i.

  Från och med 1 september 2018 krävs att konsumenten skriftligen accepterar företagets erbjudande om avtal vid telefonförsäljning för att avtalet ska vara giltigt. Avtal ingås genom att konsumenten efter telefonsamtalet med elhandelsföretaget skriftligen accepterar det anbud om avtal som elhandelsföretaget skickar till konsumenten. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt (vid telefonförsäljning) är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster.

  Skriftlighetskravet gäller för den som ingår avtal i egenskap av konsument. En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
  Skriftlighetskravet har tillkommit för att ge ökat skydd till konsumenter som ingår avtal över telefon. Det har utformats med syftet att konsumentskyddet inte ska kunna kringgås.
  Det avgörande är att det är elhandelsföretaget som har tagit initiativ till telefonsamtalet. Skriftlighetskravet kan inte kringgås genom att elhandelsföretaget ringer till konsumenten och ber denne ringa tillbaka, eller om konsumenten har missat samtal från elhandelsföretaget och ringer upp med anledning av detta.

  Skriftlighetskravet är framförallt tillämpligt vid typisk telefonförsäljning, d.v.s. när elhandelsföretaget oombedd ringer konsumenten för att sälja en vara eller tjänst. Det saknar betydelse om konsumenten sedan tidigare är kund hos elhandelsföretaget eller om kunden i annat sammanhang har lämnat samtycke till marknadsföringen.

  Om du är konsument och har ett avtalsrättsligt problem ska du vända dig till Konsumentverket som har tillsynsansvar på området. Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå får du vägledning och för prövning av en tvist kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Det är de här myndigheterna som ansvarar för de områden som ellagen inte täcker.

  Vi är medvetna om att de här metoderna används av vissa oseriösa elhandlare. Ei arbetar med att se till att energiföretagen följer reglerna. Det här gör vi genom tillsynsarbete och regelutveckling. Vår tillsyn gäller främst ellagen, naturgaslagen, fjärrvärmelagen, lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter, lagen om vissa rörledningar samt tillhörande förordningar och föreskrifter. I lagarna regleras inte vilseledande marknadsföring vid telefonförsäljning eller bedrägeriförsök.
  Läs mer om vår verksamhet här: https://www.ei.se/om-oss/var-verksamhet

  Om din mamma bor i en servicelägenhet så skulle det kunna vara så att hon inte behöver ett eget elhandelsavtal, kontrollera det med hyresvärden/ fastighetsägaren.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Företaget Nordic Best Energi använder sig verkligen av mycket aggressiva försäljningsmetoder. Jag blev just uppringd av en säljare som bad mig kontrollera en fullmakt gällande min hushållsel. Jag behövde bara kontrollera adress och personnummer enligt honom. Han menade att det var via min brf och att de hade avtal för huset - vilket är ren lögn! Riktigt nära att jag godkände, vilket mina barn och äldre mamma skulle gjort direkt tyvärr. När jag konfronterade kastade han på luren ...
  Annelie
 • Hej Annelie,

  Tack för ditt meddelande.

  Om ett elhandelsföretag inte följer de lagar och regler som gäller för marknadsföring, försäljning och prisinformation kan du anmäla det till Konsumentverket. Bedrägeri eller bedrägligt beteende ska polisanmälas.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  Jag representerar Nordic Best Energi och vill tacka er för era kommentarer. Vi följer noga regler och riktlinjer för försäljning och marknadsföring av våra elavtal, inklusive skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.

  Om ni har haft en negativ upplevelse med vår försäljning, beklagar vi detta och tar det på fullaste allvar. Kontakta gärna vår kundtjänst på 08-40068881 alternativt info@nordicbestenergi.se för att diskutera era bekymmer. Vi strävar alltid efter att erbjuda bra elavtal och en ansvarsfull kundservice.

  Med vänliga hälsningar,
  Kundservice medarbetare på Nordic Best Energi
  Fredrik

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.