Får ett företag ta ut en depositionsavgift?

Deposition/Förskott

Elhandel- och elnätsföretag kan i vissa fall kräva en depositionsavgift för att du ska kunna teckna ett elavtal. Det är dock bara är tillåtet om företagen har anledning att misstänka att du inte kommer att betala i tid.

En sådan misstanke kan företaget ha om du har:
  • skulder till företaget
  • betalningsanmärkningar
  • skulder registrerade hos kronofogdemyndigheten
 Beloppets storlek

Depositionen får motsvara den skuld som kan uppstå gentemot företaget om du inte betalar dina fakturor. Den begärda depositionen får dock aldrig överstiga kostnaden för fyra månaders beräknad kostnad för din el- respektive nätfaktura.

Sex månader

Du har rätt att återfå depositionen om du skött dina betalningar under sex månader.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.