Till senaste kommentaren

Får ett företag ta ut en depositionsavgift?

Deposition/Förskott
Elhandels- och elnätsföretag kan i vissa fall kräva en depositionsavgift för att du ska kunna teckna ett elavtal. Det är dock bara är tillåtet om företagen har anledning att misstänka att du inte kommer att betala i tid.

En sådan misstanke kan företaget ha om du har:
 • skulder till företaget
 • betalningsanmärkningar
 • skulder registrerade hos kronofogdemyndigheten

Beloppets storlek
Om du är konsument får depositionen motsvara den skuld som kan uppstå gentemot företaget om du inte betalar dina fakturor. Den begärda depositionen får dock aldrig överstiga kostnaden för fyra månaders beräknad kostnad för din elhandels- respektive elnätsfaktura. Du har rätt att återfå depositionen om du skött dina betalningar under sex månader.

Om du är näringsidkare får den begärda depositionen inte överstiga kostnaden för sex månaders beräknad kostnad för din elhandels- respektive elnätsfaktura. Du har rätt att återfå depositionen om du skött dina betalningar under ett år.

Energimarknadsinspektionen (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Vad händer om man bestrider kravet på deposition? Vem avgör om avgiften är oskälig?
  Kjell Lundqvist
 • Hej Kjell,

  Depositionsavgifter regleras i de allmänna avtalsvillkoren som är framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Detta betyder att en tvist mellan dig och ett företag kan prövas civilrättsligt men inte av oss på myndigheten. Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för tvistlösning.

  Jag rekommenderar att du kontaktar Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning i frågan.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.