Effekttariffer – hur funkar de?

Många elkunder har frågor om elnätsföretagens effekttariffer. Flera företag har infört effekttariffer och Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar med att ta fram regler för hur bland annat sådana tariffer kan vara utformade. Men vad är effekttariffer egentligen och vad ska de vara bra för? På Ei:s webbsida kan du läsa mer om detta.
Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.