Elnätsföretagen behöver informera bättre

Energimarknadsinspektionen (Ei) har granskat hur elnätsföretagen lämnar information till sina kunder när kunden byter elleverantör. Granskningen visar att många elnätsföretag brister i sin information.

Ett av de största problemen har varit att det ofta tar alltför lång tid för elnätsföretagen att meddela kunderna om ett leverantörsbyte eller ny elleverantör då kunden flyttar in i en ny bostad. Informationen från elnätsföretagen kommer ibland först efter att leverantörsbytet har skett. Det är viktigt att kunderna får information om ett kommande leverantörsbyte för att säkerställa att bytet inte sker utan kundens kännedom eller mot kundens vilja. Ett snabbt meddelande från elnätsföretaget till kunden kan också bidra till att minska problemen med oschyssta affärsmetoder på elmarknaden.

Ei:s granskning har lett till att de tillsynade elnätsföretagen har åtgärdat sina brister. Ei har också tagit fram en vägledning som förtydligar vad som gäller för företagen.

Ei kommer att fortsätta tillsynen inom detta område.

Granskningen finns att läsa här.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.