Elprisstödet

Hushåll och företag i elområde SE3 och SE4 kommer att få ekonomiskt stöd på grund av de höga elpriserna i omgång 1. I omgång 2 av elprisstöd kommer hushåll i alla elområden att kunna erhålla elprisstöd.

Hur vet jag om jag får stöd omgång 1?
Använder du el? Har du en elanläggning med eget avtal i elområde SE3 eller SE4? Då kommer du att få stöd.

Hur vet jag om jag får stöd omgång 2?
Elstödet till hushåll i hela landet för perioden november och december 2022. Elstödet går till den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Elstöd lämnas för 80 procent av den el som förbrukades.

Stödet per kilowattimme är
  • 90 öre i elområde 1 och 2
  • 126 öre i elområde 3
  • 129 öre i elområde 4

Läs mer om elprisstödet hos Svenska Kraftnät och på regeringens hemsida.

Energimarknadsinspektionen (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.