Till senaste kommentaren

E.ON:s höjning av elnätsavgiften

I samband med att E.ON har aviserat en höjning av deras elnätstariffer så har Ei tagit emot många klagomål och frågor. Självklart appliceras samma regler, lagar och bestämmelser på alla elnätsföretag. Vi välkomnar alla frågor och åsikter i tråden så länge inläggen håller en god ton.

Förklaring till varför E.ON (och andra nätägare) får höja sina avgifter

Hur lagen är utformad och hur Ei som tillsynsmyndighet arbetar med elnätsavgifter hittar du i detta inlägg: Hög elnätsavgift - varför kan nätägaren höja min avgift?

Varför tillåter Ei att E.ON höjer sina avgifter?

Ei godkänner inte några höjningar. Var fjärde år godkänner dock Ei hur mycket E.ON (och övriga elnätsföretag) får ta ut av sina kunder under den aktuella intäktsperioden. Så länge E.ON håller sig inom intäktsramen så är höjningarna tillåtna.

Enligt ellagens bestämmelser, ska alla avgifter vara skäliga. Ei har beslutat om enskilda intäktsramar för varje företag, som sträcker sig över fyra år. Intäktsramen är en beräkning på hur mycket E.ON får ta ut av alla sina kunder, gemensamt. Denna intäktsram måste E.ON ha hållit sig inom när intäktsperioden (2020-2023) är över.

När intäktsperioden är över kontrollerar vi att E:ON har hållit sig inom ramen. Om det visar sig att de har tagit ut för höga avgifter från sina kunder under dessa fyra år så kommer de behöva betala en straffavgift eller få en lägre intäktsram till kommande perioder.

Här finns uppgifter om vilken intäktsram som Ei har beslutat för elnätsföretagen och om elnätsföretaget har överklagat vårt beslut.

Här kan man läsa mer om Ei:s arbete med intäktsramarna för kommande period 2024-2027.

Vänliga hälsningar,
Energimarknadsinspektionen

Kommentarer

 • Hej!
  Det är inte endast E:on som höjt den fasta elnätsavgiften från och med den 1 januari 2023. Det har även Ellevio gjort som har monopol i Storstockholm.

  Höjningen som Ellevio gjort är på över 200 procent för de elkunder som har en kolonilott med stuga, en grupp som tidigare tillhörde kundkategorin Bas och som var till för de med en liten årsförbrukning. Nu har man istället tagit bort detta avtal och lagt in dessa kunder i kundkategorin Enkel till vilken det enligt deras tariffer hör de som bor i villa eller radhus med en vad de kallar för "större elanvändning".

  Kolonirörelsen i Stockholm har reagerat kraftigt på detta eftersom det vare sig uppfyller ellagens kriterier om att prissättningen ska vara icke-diskriminerande och objektiv. En koloni är ett ägande och inte ett boende. Det är vare sig tänkt eller många gånger inte tillåtet att bo året runt i en koloni. Det är inte heller möjligt eftersom vattnet stängs av i månadsskiftet september/oktober och sätts på igen när odlingssäsongen startar i månadsskiftet april/maj. Det går alltså inte att nyttja detta ägande under 5 månader av årets 12, vilket det inte heller är tänkt eftersom detta handlar om kolonier, där odlingen är själva syftet. I Stockholm tillhör även koloniområdena/föreningarna Stockholms parker och måste därför följa riktlinjer som gör det möjligt för stadens alla invånare att använda området som rekreation - det vill säga, promenera i områdena och ha möjlighet att se (och många gånger njuta av) in på respektive kolonilott och vad som odlas och växer där.

  Många koloniägare har en årsförbrukning av el som med god marginal ligger under 1000 kWh. Personligen har jag inte ens 400 kWh i årsförbrukning. Att då jämföra denna kundkategori med ett åretruntboende i villa och radhus som kan ha en årsförbrukning på mellan 5000 - 20 000 kWh beroende på vilken typ av uppvärmning man har, och hävda att det innebär en icke-diskriminerande och objektiv prissättning framstår som både orimligt och inte med verkligheten överensstämmande.

  Vi i vår koloniföreningen har varit i upprepad kontakt med Ellevio i ett försök att föra en konstruktiv dialog. Stockholms koloniträdgårdar, SK har också skrivit ett öppet brev till Ellevio. I dessa dialoger har vi fått de mest märkliga argument för att den över 200 procentiga prishöjningen är motiverad. Bland annat att just det faktum att man som koloniägare inte kan nyttja sin koloni och därmed inte heller förbrukar någon el under 7 månader av året, innebär ett ökat underhållsbehov för att det då finns risk för att det bildas kondens i ledningarna/kablarna. Eller att man börjat se en tendens till att det i vissa områden (i landet, där det finns koloniområden) börjat förbrukat el under dessa 7 månader och att det skulle påverka bland annat investeringskostnader. Vi som har ett koloniägande vet att de som gör det, är de som bland annat tar in vissa växter i stugorna som inte tål att stå utomhus och där man exempelvis har en växtlampa med tajmer som skyddar plantan över vintern. Eller att det finns de föreningar som låter koloniägare vistas i sin koloni över vissa storhelger. Om man ska följa ellagen som Ellevio hämtar sina argument för höjningen från så framstår denna tolkning återigen som högst diskriminerande och inte objektiv.

  Ett koloniägande är inte ett boende såsom en villa eller ett radhus. Underhåll och investeringar sker nästan uteslutande för att någonting slits och överutnyttjas. Inte för att det inte används dygnet runt under en majoritet av året, där det används kyl och frys, dammsugare, diskmaskin, tvättmaskin, mikrovågsugn, spis med ugn, flera datorer, badrum med dusch och/eller badkar, TV (biland flera), torktumlare, uppvärmning av vatten och värme, luftvärmepump, mängder av lampor och andra hushållsapparater - dessutom många gånger samtidigt, på samma gång. Många koloniägare har vare sig någon trefas-spis eller frys, inget indraget vatten (inte tillåtet) eller någon annan värmekälla än kanske en mindre kamin eller ett mindre oljeelement för det ibland kalla nätterna i början av säsongen och i slutet. En koloni får inte vara större än 26 kvm (35 kvm om det är en s.k. fjärrkoloni långt utanför stadskärnorna). En normalstor villa ligger omkring 200 kvm om inte mer och ett radhus på omkring 115 kvm om inte mer.

  E:ON har valt en helt annan väg i detta fall och behåller kundkategorin för de med en mindre årsförbrukning. Det är inte så att vi inte både förstår och respekterar att det behövs en höjning nu och då, men att dels redan en gång den 1 oktober förra året (2022) höja för att sedan från den 1 januari i år (2023) höja igen och denna gång med över 200 procent, det är ett mycket märkligt förhållningssätt till oss elkunder. Men det som är det som blir både diskriminerande och en prissättning som inte är objektiv är att likställa ett koloniägande med ett åretruntboende i villa och radhus.

  Nästa steg för oss är att bestrida höjningen genom att anmäla den. Vi har tagit kontakt med Konsumenternas Energimarknadsbyrå som även ni samarbetare med. De har dock ännu inte återkopplat. I vår fråga till dem önskar vi få hjälp med vart vi ska vända oss med en sådan anmälan. I dialogen med Ellevio (inte kundtjänst utan ansvariga för prissättningen på ledande nivå) har man nämnt att vi kan anmäla till er. Stämmer det?

  Med vänlig hälsning
  Ulrica Stjernqvist
  Dalens koloniföreningen i Stockholm
  Ulrica Stjernqvist
 • Hej Ulrica,

  Det är elnätsföretagen själva som beslutar om vilka kundkategorier som man vill ha i sitt nät, det finns inget hinder för Ellevio att ha en speciell tariff för till exempel kolonistugeägare så länge man har samma tariff för alla inom en kundkategori.

  Däremot kan du anmäla till oss om du anser att din avgift inte är objektiv (kostnadsriktig) eller inte uppfyller kravet på att vara icke-diskriminerande. Om du vill göra en anmälan så skickar du ett mail till registrator@ei.se, där du beskriver vad du vill anmäla och varför.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Madeleine!

  Tack för snabb återkoppling:-).

  Då vet jag vad som gäller, och även vart jag ska vända mig med en anmälan.

  Det är som sagt, något som ett flertal av Stockholms koloniföreningar som reagerat starkt på höjningen, där vi menar att den vare sig är objektiv eller icke-diskriminerande. Precis som du skriver så finns det ingenting som hindrar Ellevio att ha en kundkategori och tariff för samtliga koloniföreningar i landet, där de äger elnätet. Även Stockholms koloniträdgårdar har reagerat och har nu också kontakt med Koloniträdgårdsförbundet som är vår intresseorganisation i syfte att driva denna fråga.

  Hälsar
  Ulrica Stjernqvist
  Ulrica Stjernqvist
 • Hej,

  EON, Område Syd Elnät 16 A
  Tar: 75 öre/kWH i elöverföringsavgift och 2.175 kr/år i fast avgift.

  Tekniska Verken i Linköping, Elnät 16 A
  Tar: 29.3 öre/kWh i elöverföringsavgift och 1.790 kr/år i fast avgift.

  Känns ju som om EON tar ut en rejält oskälig prisnivå.
  Hur kan priset skilja nästan 3 ggr???

  "Ei godkänner inte några höjningar. Var fjärde år godkänner dock Ei hur mycket E.ON (och övriga elnätsföretag) får ta ut av sina kunder under den aktuella intäktsperioden. Så länge E.ON håller sig inom intäktsramen så är höjningarna tillåtna."

  Innebär detta att Ei skulle godkänna EON's prissättning även om den ex var 5 eller 10 ggr högre än ex Tekniska verken i detta fall, i fall EON totalt sett håller sig inom intäktsramen?
  Detta känns i så fall helt orimligt då olika mindre kunder inte har på något sätt en möjlighet att påverka sin situation eftersom ett byte till annan nätägare inte är möjligt.

  Rikard, Linköping
 • Hej Rikard,

  Tack för ditt inlägg.

  Du konstaterar att ett elnätsföretag har högre avgift än ett annat företag. Här är det viktigt att jämföra samma säkringsstorlek och förbrukningsprofil eftersom dessa faktorer kan ha stor inverkan på avgiftens storlek.

  Samtidigt stämmer det att elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  Som du kan läsa i vårt svar ovan är de grundläggande principerna ändå lika. Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Läs mer om detta i ett annat inlägg i vårt kundforum.

  På vår webbsida hittar du statistik över elnätsföretagens avgifter.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Varför saknas det reglering för abonnemangsavgiften? När staten ger ett företag monopol på ett fysiskt område, och tar bort möjligheten till konkurrens, så måste ju ett sådant monopol regleras i detalj. Att godtyckligt kunna höja sina abonnemangsavgifter ska naturligtvis vara omöjligt i ett statligt sanktionerat monopol.

  Kan EI vända sig till Näringsdepartementet och be om nya riktlinjer och stenhård reglering av monopolen på elmarknaden, så slipper vi medborgare både hutlösa abonnemangspriser och kanske även elräkningar på fantasibelopp?
  Sven Bonde
 • Hej Sven,

  Tack för dina synpunkter.

  Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med intäktsramarna inför nästa period 2024-2027:

  Så här arbetar Ei med elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027 - Energimarknadsinspektionen

   Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Sanna,
  Tyvärr gav ditt svar inte så mycket.
  Kan en prisskillnad om 3ggr så dyr vara skälig?
  Varför har nätavgifterna tillåtits öka mycket mer än konsumentpriser de senaste 10-12 åren? Och fortsätts tillåts att öka? 

  Rikard, Linköping
 • Hej Rikard,

  Elnätsavgifterna kan skilja väldigt mycket från ett elnät till ett annat. Det är i sig ingen indikation på att tariffen är felaktig eller strider mot ellagens bestämmelser.

  I våra tidigare svar här ovan finns information om möjligheten att anmäla samt länkar till mer omfattande information om elnätsavgifterna och Ei:s reglering.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej Sanna,
  Men detta handlar ju inte om regionala skillnader, eller några större skillnader mellan bolagen, även om vissa är uppenbart girigare än andra, utan en konsekvent och orimlig ökning av nätavgifterna som inte står i proportion till övrig prisutveckling i samhället, eller några utvecklingskostnader bolagen säger sig finansiera. Om en driftig person eller företagare vill ansluta t ex en större solpark får man betala åtskilliga miljoner för att elbolagen ska uppdatera sina eftersatta nät även om anslutningspunkten är inom synhåll.

  När man sätter normala marknadskrafter ur spel genom att förläna bolag statligt sanktionerade monopol krävs det mycket stark och tydlig reglering, och en myndighet som har förmågan att se till att de efterlevs. EI borde omgående begära bättre reglering av monopolet från Näringsdepartementet.
  Sven Bonde
 • Hej,
  Hur mycket kan då elnätsvgifter skilja sig?
  Kan EON ta 5ggr så mycket, eller kan de ta 10ggr så mycket? Finns det någon gräns? Det känns helt orimligt att ni inte kontrollerar detta bättre då det är ett monopol sanktionerad av staten och vi i Västerviks kommun inte kan välja något alternativ…
  Rikard, Linköping
 • Hej Rikard,

  Det finns ingen gräns för hur mycket elnätsavgifterna får skilja mellan olika elnätsföretag.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Madeleine,
  Var saknas det gränser för hur mycket monopolbolagen får ta ut? Hur kan staten ge vinstdrivande företag fritt spelrum att debitera vilka kostnader de vill när ni satt marknadskrafternas normala konkurrensvillkor ur spel? Energi till våra bostäder är ju en nödvändig samhällsnyttig funktion, liksom vägar, sjukvård och skolor. Något alla medborgare måste ha. Att lämna energimarknaden helt utan reglering är ju fullständigt galet. Tänk om det kostade 3000 kr att gå till vårdcentralen, eller 5000 kr att köra på vägen som går till jobbet.

  Varför efterlyser ni inte bättre regelverk från ert departement?
  Sven Bonde
 • Hej Sven,

  Det saknas inte gränser för hur mycket elnätsföretagen får ta ut. Gränsen som är satt är den intäktsram som vi har beslutat om för varje elnätsföretag.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej,
  "Intäktsram" är ett begrepp som återkommer i den här tråden som svar och förklaring. Är du snäll och beskriver processen bakom hur denna tas fram? När du säger "vi har beslutat", är det EI själva eller är Eon med och sätter denna ram? Och hur stor är intäktsramen för Eon? D v s hur höga nätavgifter och abonnemangsavgifter kan vi kunder förvänta oss, eftersom Eon sannolikt tar ut maximalt vad monopolet tillåter dem?

  Mvh /Sven
  Sven Bonde
 • Hej Sven,

  Här kan du läsa mer om intäktsramar och vad som menas med begreppet:

  Reglering - elnätsverksamhet - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Det är Ei som beslutar om intäktsramar, nätföretagen ska inkomma med uppgifter som intäktsramen grundar sig på.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Vilka sjuka prishöjningar som EON har gjort 28,5% på 18 månader blir en snitt höjning med 19% per år.
  Detta är betydligt värre än vad matjättarna gör då jag inte kan byta nät leverantör.
  Eller köpa andra produkter. Hur länge skall nätägarna kunna ockra på oss konsumenter?
  2107 för 18500Kw/år 7 269,00kr 0,39kr KW
  2108 för 18500Kw/år 7 511,50kr 0,41kr KW
  2208 för 18500Kw/år 8 575,00kr 0,46kr KW
  2301 för 18500Kw/år 9 341,75kr 0,50kr KW

  Hur kan ni godkänna dessa kraftiga höjningar det känns inte alls rimligt. Var går gränsen och hur länge får EON höjningar på gå? Jag vill byta nätägare.

  larsa
 • Hej Larsa,

  Ei godkänner inte några höjningar, utan vart fjärde år godkänner dock Ei hur mycket E.ON (och övriga elnätsföretag) får ta ut av sina kunder under den aktuella intäktsperioden. Så länge E.ON håller sig inom intäktsramen så är höjningarna tillåtna.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Vad är ramen för höjningar i % 20 40 50?
  larsa
 • Hej Larsa,

  Det kan jag tyvärr inte svara på. De gällande intäktsramarna för perioden 2020-2023, har återförvisats till oss från domstolen, vilket betyder att vi ska fatta nya beslut i alla återförvisade ärenden.

  Här hittar du alla beslut om intäktsramarna:
  Elnätsföretagens intäktsramar 2020-2023 - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Jag ökade antalet solpaneler och var tvungen att sätta in 32 A. Eon tog 12 000 kr för att byta tre säkringar och höjde sedan den fasta avgiften från 862 kr till 1265 kr. De har dessutom en rörlig avgift på 26,45 öre per kWh.

  Eftersom jag inte kan be något annat företag byta säkringarna (deras skåp vid tomtgränsen), och inte heller välja någon annan leverantör vars kablar jag vill använda, så är ju denna debitering helt sjuk.

  Varför reglerar ni inte elbolagens prissättning? De tar ju ut vilka avgifter de vill!

  Jag vill också veta med vilken krystad logik de/ni rättfärdigar att ta ut både en skyhög fast avgift, och en skyhög rörlig avgift?
  Sven Bonde
 • Hej Sven,

  I svaren här ovan hittar du information om regleringen av elnätsavgifterna. Mer information finns på vår webbsida.

  Elnätsavgiften består oftast av en fast och en rörlig del. De olika delarna i nätavgiften brukar någorlunda spegla de fasta respektive rörliga kostnader som nätföretaget har för sitt nät. Den fasta delen är själva abonnemangsavgiften och den rörliga kostnaden brukar kallas överföringsavgift och denna betalar du för själva transporten av el per överförd kilowattimme (öre/kWh).

  Elnätsföretagen fastställer sina elnätsavgifter själva och har frihet att strukturera sina avgifter och kundkategorier på olika sätt. Vi reglerar inte avgifterna på detaljnivå.

  Om du anser att kostnaden för uppsäkringen är oskäligt hög och bryter mot ellagens bestämmelser, kan du begära prövning av detta hos oss. Läs mer här.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.