Till senaste kommentaren

E.ON:s höjning av elnätsavgiften

I samband med att E.ON har aviserat en höjning av deras elnätstariffer så har Ei tagit emot många klagomål och frågor. Självklart appliceras samma regler, lagar och bestämmelser på alla elnätsföretag. Vi välkomnar alla frågor och åsikter i tråden så länge inläggen håller en god ton.

Förklaring till varför E.ON (och andra nätägare) får höja sina avgifter

Hur lagen är utformad och hur Ei som tillsynsmyndighet arbetar med elnätsavgifter hittar du i detta inlägg: Hög elnätsavgift - varför kan nätägaren höja min avgift?

Varför tillåter Ei att E.ON höjer sina avgifter?

Ei godkänner inte några höjningar. Var fjärde år godkänner dock Ei hur mycket E.ON (och övriga elnätsföretag) får ta ut av sina kunder under den aktuella intäktsperioden. Så länge E.ON håller sig inom intäktsramen så är höjningarna tillåtna.

Enligt ellagens bestämmelser, ska alla avgifter vara skäliga. Ei har beslutat om enskilda intäktsramar för varje företag, som sträcker sig över fyra år. Intäktsramen är en beräkning på hur mycket E.ON får ta ut av alla sina kunder, gemensamt. Denna intäktsram måste E.ON ha hållit sig inom när intäktsperioden (2020-2023) är över.

När intäktsperioden är över kontrollerar vi att E:ON har hållit sig inom ramen. Om det visar sig att de har tagit ut för höga avgifter från sina kunder under dessa fyra år så kommer de behöva betala en straffavgift eller få en lägre intäktsram till kommande perioder.

Här finns uppgifter om vilken intäktsram som Ei har beslutat för elnätsföretagen och om elnätsföretaget har överklagat vårt beslut.

Här kan man läsa mer om Ei:s arbete med intäktsramarna för kommande period 2024-2027.

Vänliga hälsningar,
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.