Finns det uppgifter om elprisers utveckling?

Vi kan inte förutspå framtida elpriser, däremot finns statistik och uppgifter om hur elpriset har förändrats över tid.

Ei:s hemsida uppdateras varje månad en sammanställning av jämförpriser på elhandelsavtal. Varje vecka publiceras också en uppdatering om läget på elmarknaden som förklarar föregående veckas utveckling på elmarknaden.

Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida har också information och statistik om bland annat elnät, elhandel, skatter samt jämförelse mellan fasta och rörliga avtal genom åren.

Även SCB har en hel del statistik om elavtal, elhandelspriser och nätavgifter.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.