Fullmakter vid tecknande av elavtal

Den senaste tiden har Energimarknadsinspektionen (Ei) tagit emot klagomål från elkunder som har problem med fullmakter som leder till ofrivilliga leverantörsbyten.

Elkundernas elleveranser flyttas mot deras vilja med hänvisning till fullmakter som kunderna tidigare har gett till elhandels- och förmedlingsföretag. Beroende på hur fullmakten är utformad kan företaget som får fullmakten ha rätt att byta kundens elleverantör eller överlåta fullmakten till ett annat företag som sedan i sin tur byter kundens elleverantör.

Fullmakter utan giltighetstid kan gälla hur länge som helst och användas flera gånger. För att stoppa en fullmakt måste kunden återkalla den.

Läs mer om fullmakter hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.