Till senaste kommentaren

Varför kan jag inte filtrera på kärnkraft på Elpriskollen?

Jag letar efter en leverantör av kärnkrafts el ?
Lelle Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga!

  Energimarknadsinspektionen har valt att man endast kan filtrera på förnybara produktionskällor samt bra miljöval på elpriskollen. Gör du däremot inget aktivt val av produktionskälla i filtreringen så kan elen komma från kärnkraft, då även avtal med kärnkraftsel visas bland sökresultaten. Kärnkraften står för ca 40% av energiproduktionen i Sverige.

  Vänliga hälsningar,


  Mandane Kakai
 • Det är beklämmande men inte förvånande att Energimarknadsinspektion visar upp "myndighetsaktivism" genom att inte tillhandahålla kärnkraft som valbar produktionskälla.
  Ingenstans i den svenska offentliga förvaltningen kan man längre påräkna en neutral och allsidig hantering.
  Elförsörjningen skulle kunna anses inkluderad inom ramen för Nattväktarstaten.
  Varför skulle svenska statens el-myndigheter inte uppvisa aktivism och/eller impotens vad avser elförsörjningen på samma sätt som Polisen / Försvaret / Tullen / Kustbevakningen / Rättsstaten !?
  Klas
 • Hej Klas,

  Tack för ditt inlägg!

  Precis som min kollega svarat i tidigare inlägg så har vi valt att man endast kan välja att filtrera på förnybara produktionskällor på elpriskollen. Enligt Naturvårdsverket, Energiföretagen Sverige, och Energimyndigheten så faller inte kärnkraft in under kategorin "förnybar energikälla".

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Instämmer i att det behöver fram ett alternativ där vi kan få filtrera ut vilka som väljer att satsa på kärnkraften. Vi behöver få företag att satsa på kärnkraften om gen4 ska produceras på allvar. Det är larvigt att man inte visar tydligare för allmänheten att det finns massvis med bränsle till nya kärnkraftanläggningar som vi idag klassar som avfall. Gör ett slag för miljön och satsa på kärnkraften.

  Jag har jobbat större delen av mitt liv inom förnybar energi men väljer alla dagar i veckan att satsa på kärnkraften före kol och olja som våra politiker gör oss beroende av idag.

  Här behöver energimarknadsinspektionen ändra sitt beslut.
  Realisten
 • Hej,

  Tack för dina synpunkter, vi arbetar ständigt med att utveckla elpriskollen.se, dock så har vi ingen aktivitet planerad som innebär att det går att jämföra elavtal med enbart kärnkraftsel.

  Vi har noterat din och övriga besökares synpunkter till fortsatta diskussioner om hur elpriskollen.se kan bli bättre.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Otroligt dåligt att man inte kan välja kärnkraft. Härmed stänger jag ner siten, avbryter och letar min elinformation på annat håll. Klart som korvspad man ska ha kärnkraft!
  Alexander Hallberg
 • Hej Alexander,

  Tack för ditt inlägg!

  Jag tycker du har fått svar från mina kollegor men har förståelse för att alla inte håller med. Som Madeleine skriver så tar vi emot alla synpunkter för att förbättra Elpriskollen.se.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Jag håller med ovanstående, våga erbjuda möjligheten att kunna filtrera på Kärnkraft.
  Jonas
 • Hej Jonas,

  Tack för ditt inlägg!

  Jag ger samma svar till dig som jag gjorde till Alexander. Vi har valt att följa Naturvårdsverkets linje vilket innebär att man inte kan filtrera på kärnkraft. Men som sagt vill vi alltid förbättra Elpriskollen.se. Detta är absolut något vi kommer ta upp till nästa stora uppdatering av hemsidan.

  Återkom gärna om det kvarstår några frågetecken.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej, vi är ju flertal leverantörer som har 100% kärnkraft som specialitet nu. Hur har era diskussioner gått i den stora uppdateringen som du nämnde här? Börjar kanske bli läge snart – är ändå det näst mest populära ursprungsbestämda elavtalet efter solkraft nu (Kantar Sifo, okt 2020)?

  MVH
  John Ahlberg
 • Hej John,

  Vi har inte tagit upp denna fråga i det projekt som vi har drivit under våren och hösten 2020 och som kommer att lanseras i början på mars. Vi har absolut antecknat frågeställningen och vi samlar hela tiden på oss förbättringsförslag med mera som vi utvärderar. Vi har inte planerat årets aktiviteter för elpriskollen i detalj, så jag har svårt att uttala mer specifikt än såhär, tyvärr.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Hej
  Även jag saknar, liksom tidigare inlägg, kärnkraft.

  Enligt förslag från EU ska vattenkraft inte heller ses som förnybar. Innebär det att ni kommer ta bort även vattenkraft från filtreringen om detta går igenom?
  Bo Tägtström
 • Hej Bo,

  Tack för ditt inlägg.

  Det är något som vi får ta ställning till om det blir aktuellt. Just nu utgår vi ifrån den befintliga definitionen av vad förnybara källor innebär.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Varför ska staten avgöra vad man kan söka på? Och hur kan man kalla sig oberoende när man inte kan söka på alla kraftkällor?  Skulle staten tillåta att man bara kan söka på nyheter som ligger i linje med de egna åsikterna?

  Om jag mot förmodan hade önskat brunkolsel så borde inte staten säga att jag inte ska få möjlighet att söka på det.

  Sverige, precis som andra länder behöver fossilfri elproduktion. Vi behöver också en viss mängd förutsägbar och reglerbar elproduktion. Därför behöver vi förutom vattenkraften även kärnkraft och biokraft. Jag önskar att MP kunde göra en pudel och inse det som miljöpartierna i våra grannländer insett, att kärnkraft är något vi behöver för att klara klimatet. Tills dess kunde man önska att staten inte lyssnar på MPs orealistiska drömmar.
  Tomas
 • Hej Tomas,

  Tack för dina synpunkter.

  Som vi har svarat tidigare har vi valt att begränsa filtreringsmöjligheten av produktionskällor på Elpriskollen.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hur kommer det sig att ni gör reklam för gas som alternativ i mitt område, men jag kan inte aktivt välja avtal med Kärnkraftsel?

  Jag är positiv till Fossilfritt, men detta känns ju helt bakfram?
  Jag har inte heller ngt emot vatten/vindkraftsel, men vill kunna jämföra fritt.
  Paul
 • Hej Paul,

  Tack för ditt inlägg.

  Ei ska verka för att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna och att konsumenterna ska vara aktiva och göra medvetna val. När vi pratar om energimarknader så ingår förutom el, både gas och fjärrvärme. Av den anledningen så har vi beslutat att uppmärksamma konsumenter på att man bor i en kommun där ett naturgasnät finns och att det finns möjlighet att jämföra avtal och priser på Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Av tidigare svar framgår att ni har valt att bara lista förnyelsebara energikällor, där kärnkraft inte ingår, enligt bl a Naturvårdsverkets definition. Frågan är varför ni har valt det? Har ni regeringens uppdrag att motverka användandet av kärnkraftsel?

  Ni skriver själva så här om Elpriskollen:
  ”Elpriskollen är Sveriges enda oberoende prisjämförelsesajt”
  ”Vi vill bidra till medvetna och aktiva konsumenter”

  Ni är en myndighet, inte en intresseorganisation, så jag tycker ni omgående ska se över beslutet att exkludera energikällor ni inte gillar.
  Erik
 • Hej Erik,

  Tack för ditt inlägg.

  Precis som mina kolleger skrivit tidigare i tråden och som jag ser att du har uppmärksammat är det i nuläget endast möjligt att filtrera på förnybara energikällor på Elpriskollen. Vi följer som sagt Naturvårdsverkets linje för vilka energikällor som anses förnybara.

  Vi är precis i uppstarten av ett projekt där Ei ska se över Elpriskollen och dess funktioner i stort. I projektet kommer vi bland annat att se över vilka slags energikällor som ska inkluderas i elhandelsföretagens inrapportering till oss. Dina och andras synpunkter är mycket viktiga för oss och vi tar med oss förslagen (i detta fall kring kärnkraft) till projektdiskussionen. Med det sagt kommer ingen förändring att ske just nu utan i så fall vid nästa stora uppdatering av sajten.

  Med vänliga hälsningar,
  Isa Diamant
 • Låter positivt att man kan jämföra fritt och själv ta ställning.
  Jfr gärna
  Https://Electrictymap.Org
  som visar CO2-belastning per kWh.

  Gas är ju kanske inte så förnyelsebart, beroende av mängden biogas i blandningen, som ju i vissa fall snarast är en legitimering av naturgas.
  Paul
 • Https://electricity map.Org
  Paul
 • Frågan här är väl varför ni som oberoende och upplysande instans har valt att sätta en begränsning vid förnybara energikällor enbart? Alla är överens om att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsstat och nyckelordet där är ”fossilfria”.

  Är rent bedrövligt att ni inte löser den har tankevurpan omedelbart. Ni har haft flera år på er nu, och det finns gott om aktörer – och flera tiotusentals hushåll och företag – som har valt 100% kärnkraft med avsikt att minimera sina utsläpp och arbeta aktivt för stabila.

  Något som jag antar alla ser som oerhört positivt i jakten på just denna fossilfrihet. Ni agerar ju rent populistiskt och direkt politiskt med den här exkluderingen av en av Sveriges största fossilfria energikällor.

  Kom in i matchen. Gärna nu direkt. Ni är två kna
  John Ahlberg
 • När Elpriskollen startades valde Ei att inrapporteringsskyldiga elhandlare endast skulle kunna fylla i om elen är från 100% förnybara källor. Som besökare på Elpriskollen kan man därför filtrera på om man vill ha el från någon av de förnybara källorna.

  Detta och andra beslut ska nu ses över i ett nystartat projekt. Projektet kommer se över helheten av Elpriskollen. En av diskussionspunkterna kommer att vara kravet på inrapportering av olika energislag och även filtreringsmöjlighet – vad ska man som besöker kunna filtrera på?

  En förändring på Elpriskollen kräver ofta ändring i föreskriften och tekniska system. Därför är det inte möjligt att göra en sådan stor förändring på kort tid. Diskussionen om kärnkraft och andra energislag kommer att diskuteras och beslutas om i projektet.

  Tråden kommer att låsas då Ei inte har något ytterligare att tillägga i frågan. Om du ändå skulle ha någon fråga så går det bra att ställa en ny fråga på forumets startsida. Vi besvarar alla frågor. Vissa frågor besvaras direkt i forumet och vissa frågor besvaras via mejl.

  Vänliga hälsningar,

  Energimarknadsinspektionen
  Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.