Historiska timpriser

Hejsan,
Var kan man ladda ner data över historiska elpriser per timme så att man kan jämföra med topparna i sin förbrukning? Man vill ju se om man lyckats lägga förbrukningen utanför dygnets pristoppar.

Mvh
Axel
Axel Lindroth

Kommentarer

 • Hej Axel,

  Du kan hitta historiska timpriser på Nord Pools hemsida.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hejsan,
  tack för info men jag ser bara day-ahead priser där. Kan du hänvisa närmare var de historiska data skall finnas?

  Mvh,
  Axel
  Axel Lindroth
 • Hej Axel,

  Du får välja vilket datum du vill se priser ifrån där pilen pekar.  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Är ju bedrövligt dåligt att bara kunna se en enstaka dag åtgången!
  Men på Vattenfalls Timpris sida
  www.Vattenfall.se/elavtal/elpriser/timpriser
  Kan man se timpriserna för en hel vecka och ladda ned.
  Är ju bättre än en dag men inte bra det heller för behöver ju kunna få en helmånad för att kunna kolla fakturan själv.
  Men kanske finns andra elhandlare med bättre funktioner för timpriset.
  Stefan Andersson
 • Hej,
  Jag letar också efter historiska timpriser, men nordpool-sidan ni hänvisar till verkar bara ge priserna från maximalt ett år tillbaka. Vet ni vart jag även kan få tag på priserna från 2021 och 2020?

  Hälsingar
  Emil
  Emil
 • Hej,

  Jag tror att Nordpool tillhandahåller statistik längre bakåt i tiden mot en kostnad.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Danska staten tillhandahåller kostnadsfritt historik för Nordpool tim spotpris till sina medborgare med valbar period att ladda ner i excel-format. Mycket praktiskt då man vill påpeka för sin elleverantör att de hittar på timpriser vid debitering. Vilket är en kriminell handling och är i princip omöjligt att bevisa om inte har all fakta att tillgå. Vågar inte tänka på hur många elkonsumenter idag som blir lurade.

  Danska staten tillhandahåller tyvärr bara DKK o EUR. Testa själv:
  https://www.energidataservice.dk/tso-electricity/elspotprices#metadata-info

  Kanske något för Sverige att ta efter för att hjälpa alla elkonsumenter?

  Svindåligt att Nordpool bara delar med sig dagsvärden.
  Energimarknadsinspektionen borde ta dem i öronen, de fungerar väldigt dåligt för oss konsumenter. Har för mig att Nordpol skapadeds för att gagna oss elkonsumenter i Europa.

  BTW, var anmäler man Nordpool för marknadsmanipulation, anser att de avviker från EUs regelverk?
  Pontus
 • Hej Pontus,

  Tack för ditt inlägg, intressant!

  Om du misstänker insiderhandel eller marknadsmanipulation kan du tipsa oss om det.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Det är fullständigt orimligt att svenska staten som service till sina medborgare inte kan vara transparenta och se till att det finns öppen information till medborgarna om de av "monopolet” (Nordpool) satta priserna, eller för den delen kräva att Nordpool ser till att dessa uppgifter finns på deras webb lätt åtkomliga. Prishistoriken måste ju finnas i en databas ur vilken man han generera godtyckliga .csv-dokument för att sedan kunna analysera större datamängder.

  För övrigt verkar det som att det finns mycket att önska över Energimarknadsinspektionens effektivitet i att se till att elmarknaden är transparent mot kunden. Olika elleverantörer ha olika prissättning och det är väldigt svårt att se hur t.ex. vad det är för skillnad mellan ”volympåslag” och ”inköpspåslag” och vad det är man i dessa fall betalar för.

  För att få tillstånd att sälja el mot en svensk kund så bör väl myndigheten kräva att samtliga aktörer har en likformig prissättningsmodell så att priserna är jämförbara. Det borde väl också vara så att man lätt på er webb kunde hitta var dessa olika påslag består av och t.ex. varför ett volympåslag per kWh är betydligt större då man köper el per månad än samma kWh då man köper el per timme.


  Stefan Sjödahl
 • Hej Stefan,

  Elhandeln sker på en avreglerad marknad. Ei har inte uppgifter om elhandelsföretagens inköpspris.

  Vårt uppgift är att säkerställa att marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energiområdet. När vi granskar elhandelsföretag utgår vi från ellagens bestämmelser och hur företagen uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag. Vi kan inte granska marknadsföring eller prisinformation. Detta är frågor som Konsumentverket ansvarar för.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Nu har ni ju tillsyn om elhandlarna ger information om sina priser. Ni har i andra trådar sagt att man kan kräva att få ut priset och förbrukning per timme men i praktiken verkar det inte gå! Alla har ju samma utgångspris dvs nordpols timpris (som ni kallar spotpris i era visade jämförelser) och sedan olika tillägg som dom dock redovisar (tex på er sida) så vore enkelt om ni krävde att dom enkelt ska göra detta möjligt att kunna kontrollera sin timbaserade elräkning. Första vore som förra ilägget föreslogs att se till att göra nordpools timpriser sökbara för valfri period. Varför kan ni inte göra en sådan sökfunktion?
  Stefan Andersson
 • Hej,

  Tack för dina synpunkter. Vi tar med oss dessa i vårt arbete med att utveckla prisjämförelseverktyget. 

  Energiföretagen har en informativ artikel om varför priset till kund skiljer sig från börspriset: Varför skiljer sig kundens pris från priset på elbörsen? - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Framgår ganska tydligt att EU-kommisionen har förstått att Nordpool är en manipulerad marknad med begränsad insyn. Framgår också i rapporten att de kommer att ta berörda parter i öronen (förhoppningsvis). Berörda parter borde vara våra politiker, myndigheter och producenter som samverkar om dagens upplägg. Läs själv:

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_324

  Eller är det fake news från EU-kommisionen?
  Pontus
 • Hej,

  EU-kommissionen har ett pågående arbete för undersöka behovet av att ändra reglerna på elmarknaden. Kommissionen har utlyst ett offentligt samråd och Ei analyserar nu de frågor som ingår i samrådet tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter och EU-myndigheten ACER, där Ei är aktiv i olika arbetsgrupper.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Tur att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - då behöver vi ju bli bättre än t.ex. Danmark på att tillgängliggöra statistik!

  AndersT
 • Jag vill också hitta historiska timpriser.
  Dåligt av Nordpool m fl att inte tillhandahålla det enkelt, fritt och gratis.

  Kikade på den danska länken, men förstår inte.
  7 områden förstår jag.
  Men 155 rader för 230929 ?
  Och för 230929 0,16 EUR för SE4 men 101,07 för DE.

  Hur tolkar man det?

  Thomas
 • Hej Thomas

  Tack för ditt meddelande.

  Jag har ställt dina frågor vidare till mina kollegor, jag återkommer till dig så snart jag fått svar.

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Thomas

  Jag skulle vilja hänvisa dig att kontakta energidataservice.dk och be dem förklara raderna för respektive datum.

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej EI
  Vi är nu väldigt många som letar efter spott-timpriser över dygnets alla timmar för valfri tid, men de verkar stört omöjligt att hitta om man inte ska klippa o klistra. Nu ser jag att denna frågan dansat runt i denna spalt i ca ett år. Det måste vara Ni kontrollmyndigheten som kräver att viss basinformation ska vara allmänt tillgängliga från alla EL leverantörer för medborgarnas bästa!  
  Det här är ju bara tokerier som pågott allt förlänge ocn det känns pisamt att se hur kravet återkommer men med "politiska" kommentar spelas bort. Vad är problemet? data finns ju o används av ALLA Elleverantörer varje dag men vi får inte åtkomst, obegripligt ?

  Jorgen A
 • Hej Jorgen

  Jag håller med dig om att det är svårt för konsumenter att hitta information om spotpriser samt historiska priser. Jag håller också med dig om att konsumenter ska kunna se elprisdata lättillgängligt.

  Vi kan konstatera att de nominerade elmarknadsoperatörernas bristande information leder till begränsningar i tillgång till viktiga data för konsumenter och andra el användare. Priset och svårigheten att hitta och förstå historiska timpriser utgör ett hinder som behöver åtgärdas. Ei avser därför att utreda vilka åtgärder som krävs för att konsumenter lättillgängligt ska kunna få information om historiska timpriser utan kostnader. Ei avser att återkomma med åtgärdsförslag vid slutredovisningen av regeringsuppdraget i december 2023.

  Här är en länk till Konsumenter och efterfrågeflexibilitet (ei.se) där du kan läsa mer om efterfrågeflexibilitet.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Tänkte precis fråga ifall ni vet var jag kan hitta historiska timpriser, o fann denna sorgligs tråd, helt oacceptabelt att denna data inte är tillgänglig o publik för samtliga att ladda ner!
  Hoppas denna utredning kan vara klar innan årets slut ivf.
  Ted
 • Har precis klippt och klistrat in historiska elpriser för november 2023 och hittar nu denna diskussion. Instämmer helt med ovan inlägg. Tragiskt att Ei i denna digitaliserade tidsålder inte tillhandahåller historiska data på ett mer lättillgängligt sätt.
  C-H
 • Instämmer. Förr kunde jag se historiskt timpris på Vattenfall, men de har plockat bort det med hänvisning till "marknadsregler":

  För dig som även har Vattenfall som elnätsbolag har vi tidigare kunnat visa mätvärden per timme även för kunder som har ett elavtal med fast pris eller rörligt pris med månadsmätning. För att anpassa oss till rådande marknadsregler är detta justerat och du som inte har ett elavtal med timpris ser därför endast din förbrukning månadsvis.

  Här kan Ei aggera! Se till att historiska spotpriser per timme finns tillgängliga p s s som Danmark, det vore den bästa support ni kan ge Svenska konsumenter. Då skall ni se på "grävande journalistik" som snabbt får de stora drakarna att sköta sig
  Björn J
 • Hej!

  Håller med om de många inläggen ovan som efterlyser lösningar för att ge allmänheten tillgång till historiska timpriser.
  Därför positivt att läsa EI:s / Erika Axelssons inlägg från den 10 november där det står att
  "Ei avser därför att utreda vilka åtgärder som krävs för att konsumenter lättillgängligt ska kunna få information om historiska timpriser utan kostnader."

  Angående tidsramen står
  "Ei avser att återkomma med åtgärdsförslag vid slutredovisningen av regeringsuppdraget i december 2023"

  Finns det nu ett konkret datum för slutredovisningen?

  Hur kommer den att publiceras? På Ei:s hemsida?

  Jag kollade just under "Nyheter" och "Publikationer" men hittade inget om den här slutredovisningen.

  Jonas
 • Kanske dags att skriva till sin riksdagsledamot? Det är bedrövligt, inte minst med tanke på att det här döljandet av data hämmar innovationer inom energiförsörjningsområdet. Det finns massor av tänkbara tillämpningar för ett lättillgängligt historiskt elspotpris per timma. Borde också finnas fritt tillgängligt via API.
  Jesper
 • Hej Jonas,

  Vi har publicerat rapporten här. På sidan 76 i rapporten skriver vi att avser att utreda hur aktuella och historiska elpriser lättillgängligt ska tillhandahållas konsumenter. Vi avser att fortsätta titta på det under 2024.

  Hälsningar,
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Madeleine/EI!
  Tack för svar och hänvisning till sid 76 i den nya rapporten. Där står under åtgärdsförslag 33 alltså:


  Hur ser tidsramen ut?
  Du skriver i din kommentar "Vi avser att fortsätta titta på det under 2024.".
  Från vilket datum kan man räkna med att allmänheten får tillgång till historiska timpriser?

  Mvh

  Jonas
 • Hej EI,
  "..vad bidde det Mäster skräddare? ...det bidde ingenting ...bidde det ingenting!?!..tack och Adjö då Mäster skäddare," ....det är den "goa snopna" känslan man sitter med nu :/ ......hur svårt kan vi göra detta? Nu kan Ni på EI få visa på lite kämparglöd till stöd för oss alla.
  Vad vi alla(vågar nästan påstå detta) blir nöjda med, som ett första steg, tills detta spektakel är utagerat är:
  - En daglig enkel CSV(.csv) fil med spot priserna på el per timme som går att ladda ner för vem som helst
  - Vi behöver inga timpris pålagor från individuella elproducenter eller skatter etc. de finner vi själva. Utan en helt oberoende enkel timpris fil från EI rekviderad direkt från Elbörsen. Vilken fantastisk service det skulle vara!!

  God Jul o Gott Nytt EL-år på Er
  Jörgen A
  Jorgen A
 • Hej Jonas,

  Det är all information jag har i dagsläget, att vi kommer att fortsätta titta på detta under 2024.

  Hälsningar,
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Då det enligt Madeleines svar oven tyvärr inte finns en konkret tidsplan från Ei vill jag sprida ett tips om en datakälla, nämligen "ENTSO-E Transparancy Platform": https://transparency.entsoe.eu/dashboard/show

  ENTSO-E tycks arbeta med mandat från EU:
  https://www.entsoe.eu/about/inside-entsoe/official-mandates/

  Efter en kostnadsfri registering kan man enkelt ladda ned olika data (i .csv eller Excel-format), exempelvis årsvis historiska timpriser per elområde, även för de svenska elområdena SE1 till SE4. De timpriser som man direkt laddar ned är i EUR/MWh. Möjligtvis är det möjligt att via ett API få ut även priser i SEK/MWh. Det är inget jag har provat själv men det finns omfattande dokumentation, som delvis tycks täcka hantering av olika valutor:
  https://transparency.entsoe.eu/content/static_content/Static%20content/web%20api/Guide.html

  Kanske någon fiffig människa med lite kunskap i programmering kan ta fram en enkel lösning (kanske kombinera ENTSO-E API med valutakurser från exempelvis Riksbanken?) och posta den lösningen här?

  Det skulle vara till glädje för alla som väntar på att få historiska timvärden i SEK/MWh och som hjälp på traven till Ei.

  God jul!
  Jonas
 • Så här skriver EI om sig själva på webben:

  "Vi är Energimarknadsinspektionen

  Vi är cirka 220 medarbetare som arbetar med allt från tillstånd och tillsyn till regelutveckling och konsumentinformation. Vi bidrar till utvecklingen av energimarknaderna nationellt men också i Europa genom olika samarbeten och nätverk."

  Av dessa 200 stycken medarbetare borde alltså en betydande andel bestå av personer som sysslar med konsumentinformation. Istället för att göra något i praktiken som en IT-händig person troligen kan åstadkomma efter en eftermiddags arbete så skall myndigheten istället först utreda för att sedan diskutera om man skall göra något åt detta av konsumenterna upplevda upplevda problem.

  Kan inte EI fråga danskarna hur dessa har kunnat övervinna detta stora problem med att ta reda på och publicera data om tim och dygnspriser. De verkar vara lite mer på alerten!

  /Stefan


  Stefan Sjödahl
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.