Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hög elnätsavgift - varför kan nätägaren höja min avgift?

Energimarknadsinspektionen reglerar elnätsföretagens intäkter genom att fastställa ett tak för de sammanlagda intäkterna för fyra år i taget. Vi beviljar då intäkter som täcker:
 • Drift
 • Underhåll
 • Avkastning (vinst)
En anledning till varför elnätsföretag har möjlighet att höja sina avgifter är att Ei under 2015 förlorade i högsta rättsinsats mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat våra beslut om hur mycket de fick ta ut av sina kunder under intäktsperioden 2012–2015. Elnätsföretagen fick under denna period ta ut 36 miljarder mer än vad Ei tillåtit. Det samma gäller nuvarande perioden 2016–2019 då elnätsföretaget får ta ut åtta miljarder mer.

I augusti 2018 presenterade regeringen ett nytt regelverk som till stora delar bygger på Ei:s förslag. Det nya regelverket är tydligare än tidigare och det kommer leda till mer rimliga elnätsavgifter från 2020 och framåt. Du kan läsa mer på vår hemsida.

Utöver intäktsramarna som Ei reglerar så ska alla avgifter vara
 • Skäliga
 • Objektiva
 • Icke-diskriminerande
-Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna på det sätt som redan beskrivits ovan. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat.

Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

-Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste motsvara de kostnader som nätföretaget har för just denna kundkategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier, till exempel villakunder och lägenhetskunder.

Företaget får däremot inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

-Kravet på icke-diskriminering innebär att företaget inte får ta någon hänsyn till från vilket leverantör den överförda elen kommer.

Vad ska jag göra om jag anser att elnätsavgiften är orimligt hög?

Till att börja med så rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt elnätsföretag. Be dem förklara varför elnätsavgiften ligger på den nivån som den gör eller varför den har höjts. Ofta beror det på investeringar och förändringar som förbättrar leveranskvaliteten.

Vi vill även tillägga att energiskatten flyttades från elhandelsfakturan till elnätsfakturan den 1 januari 2018. Om du jämför dina nuvarande elnätsfakturor med fakturor innan 2018 startade, är en anledning till en högre total kostnad att energiskatten nu är inkluderad på elnätsfakturan.

Elpriskollen.se hittar du tips och råd om hur du sänker din elkostnad.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vad är rimligt?
  Jag har ett fritidshus (16A) där den fasta elnätsavgiften stigit enligt nedan:
  2015: 4940 kr/år
  2016: 5667 kr/år
  (2017: får ej fram pga e-faktura)
  2018: 7228 kr/år
  2019: 7775 kr/år
  På 4 år har alltså den fasta avgiften gått från 4940 kr/år till 7775 kr/år.
  Det är en höjning på 2835 kr, vilket är drygt 57% !!??
  Är det rimligt att höja en avgift på detta sätt undrar jag?
  Kan omöjligt vara det, anser jag i alla fall.
  Göran Viggeborn
 • Hej Göran,

  Skäligheten regleras som skrivet högst upp främst utifrån storleken på intäktsramen som elnätsföretaget har (och därmed inte enskilda kunders avgifter), att avgifterna är objektiva samt att det inte finns några diskriminerande tendenser gentemot olika kunder. Det är till stor del vad lagen styr om rimlighet.

  Sen kan man förstås ifrågasätta hur rimligt det egentligen är att elnätsavgifterna är så höga som de är på många håll och att många företags prishöjningar har varit så stora som de varit. Därför träder de nya reglerna in vid nästa intäktsperiod som startar 2020, vilket ska leda till mer rimliga elnätsavgifter samt färre domstolsavgöranden. Vilket är vad Ei efterfrågat lagstiftarna en längre tid.

  Vänliga hälsningar,
  Samuel Wahlberg Energimarknadsinspektionen
 • Nu har jag bara underlag för de 4 senaste åren men jag har räknat ut att min elnätsavgift höjts med drygt 10% varje år. Hur kan detta vara ok?
  Vore väldigt intressant att veta vilka avgifter man hade innan den ”fantastiska” avregleringen av elmarknaden. Min känsla är i alla fall att avregleringen inte alls gynnat konsumenten (som man får anta var meningen) utan istället lett till en kassako för elbolagen. Bedrövligt minst sagt.
  Göran
 • Hej,

  Om du vill ha lite information om prisutvecklingen så kan jag bistå med att för en villakund med förbrukning på 20 000 kWh har nätpriserna, justerat för inflation, ökat med runt 40% sen 1996 då avregleringen skedde.

  Det finns förstås kunder som fått höjningar på olika sätt och elnätspriset är långt ifrån detsamma för alla förbrukartyper runt om i landet vilket gör att detta snitt inte direkt speglar alla, som dina fakturor kan antyda.

  Samtidigt säger inte prisnivåerna allt då elnätsföretagen förstås behöver ersättning för att bedriva verksamheten samt göra investeringar men att priset generellt sett ökat och på många håll med stora summor går att konstatera. Vilket också spelat in i de nya regelverken som ska införas och syftar till att förbättra elnätskundernas situation.

  Med vänliga hälsningar,
  Samuel Wahlberg Energimarknadsinspektionen
 • Tack! Får hoppas på de nya reglerna då.
  Göran
 • Hej jag hittar inga jämförspriser för nätavgifter på er sajt så det är svårt att veta vad som är rimligt , kan ni länka mig till rätt dokument //Mårten
  Mårten
 • Hej Mårten,

  Tack för ditt inlägg!

  Elpriskollen.se kan man endast jämföra elhandelsavtal och dess priser. Vad en rimlig elnätsavgift/månad är, har jag svårt att säga på rak arm. Dock har SCB lite statistik som kan vara till nyttig för dig. På deras hemsida hittar du bland annat elnätsavgift för olika typkunder, från 1996 till 2018.

  Jag hoppas du fick svar på din fråga och att statistiken kommer till nytta.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.