Till senaste kommentaren

Hög elnätsavgift - varför kan nätägaren höja min avgift?

Energimarknadsinspektionen reglerar elnätsföretagens intäkter genom att fastställa ett tak för de sammanlagda intäkterna för fyra år i taget. Vi beviljar då intäkter som täcker:
 • Drift
 • Underhåll
 • Avkastning (vinst)
En anledning till varför elnätsföretag har möjlighet att höja sina avgifter är att Ei under 2015 förlorade i högsta rättsinsats mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat våra beslut om hur mycket de fick ta ut av sina kunder under intäktsperioden 2012–2015. Elnätsföretagen fick under denna period ta ut 36 miljarder mer än vad Ei tillåtit. Det samma gällde perioden 2016–2019 då elnätsföretaget fick ta ut åtta miljarder mer. Du kan läsa om regleringen för 2020-2023 i inlägget: Kommer min elnätsfaktura sänkas från och med 2020?.

Utöver intäktsramarna som Ei reglerar så ska alla avgifter vara
 • Skäliga
 • Objektiva
 • Icke-diskriminerande
Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna på det sätt som redan beskrivits ovan. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat.

Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste motsvara de kostnader som nätföretaget har för just denna kundkategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier, till exempel villakunder och lägenhetskunder.

Företaget får däremot inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.

Kravet på icke-diskriminering innebär att företaget inte får ta någon hänsyn till från vilket leverantör den överförda elen kommer.

Vad ska jag göra om jag anser att elnätsavgiften är orimligt hög?

Till att börja med så rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt elnätsföretag. Be dem förklara varför elnätsavgiften ligger på den nivån som den gör eller varför den har höjts. Ofta beror det på investeringar och förändringar som förbättrar leveranskvaliteten.

Vi vill även tillägga att energiskatten flyttades från elhandelsfakturan till elnätsfakturan den 1 januari 2018. Om du jämför dina nuvarande elnätsfakturor med fakturor innan 2018 startade, är en anledning till en högre total kostnad att energiskatten nu är inkluderad på elnätsfakturan.


Energimarknadsinspektionen

Kommentarer

 • Vad är rimligt?
  Jag har ett fritidshus (16A) där den fasta elnätsavgiften stigit enligt nedan:
  2015: 4940 kr/år
  2016: 5667 kr/år
  (2017: får ej fram pga e-faktura)
  2018: 7228 kr/år
  2019: 7775 kr/år
  På 4 år har alltså den fasta avgiften gått från 4940 kr/år till 7775 kr/år.
  Det är en höjning på 2835 kr, vilket är drygt 57% !!??
  Är det rimligt att höja en avgift på detta sätt undrar jag?
  Kan omöjligt vara det, anser jag i alla fall.
 • Hej Göran,

  Skäligheten regleras som skrivet högst upp främst utifrån storleken på intäktsramen som elnätsföretaget har (och därmed inte enskilda kunders avgifter), att avgifterna är objektiva samt att det inte finns några diskriminerande tendenser gentemot olika kunder. Det är till stor del vad lagen styr om rimlighet.

  Sen kan man förstås ifrågasätta hur rimligt det egentligen är att elnätsavgifterna är så höga som de är på många håll och att många företags prishöjningar har varit så stora som de varit. Därför träder de nya reglerna in vid nästa intäktsperiod som startar 2020, vilket ska leda till mer rimliga elnätsavgifter samt färre domstolsavgöranden. Vilket är vad Ei efterfrågat lagstiftarna en längre tid.

  Vänliga hälsningar,
 • Nu har jag bara underlag för de 4 senaste åren men jag har räknat ut att min elnätsavgift höjts med drygt 10% varje år. Hur kan detta vara ok?
  Vore väldigt intressant att veta vilka avgifter man hade innan den ”fantastiska” avregleringen av elmarknaden. Min känsla är i alla fall att avregleringen inte alls gynnat konsumenten (som man får anta var meningen) utan istället lett till en kassako för elbolagen. Bedrövligt minst sagt.
 • Hej,

  Om du vill ha lite information om prisutvecklingen så kan jag bistå med att för en villakund med förbrukning på 20 000 kWh har nätpriserna, justerat för inflation, ökat med runt 40% sen 1996 då avregleringen skedde.

  Det finns förstås kunder som fått höjningar på olika sätt och elnätspriset är långt ifrån detsamma för alla förbrukartyper runt om i landet vilket gör att detta snitt inte direkt speglar alla, som dina fakturor kan antyda.

  Samtidigt säger inte prisnivåerna allt då elnätsföretagen förstås behöver ersättning för att bedriva verksamheten samt göra investeringar men att priset generellt sett ökat och på många håll med stora summor går att konstatera. Vilket också spelat in i de nya regelverken som ska införas och syftar till att förbättra elnätskundernas situation.

  Med vänliga hälsningar,
 • Hej jag hittar inga jämförspriser för nätavgifter på er sajt så det är svårt att veta vad som är rimligt , kan ni länka mig till rätt dokument //Mårten
 • Hej Mårten,

  Tack för ditt inlägg!

  Elpriskollen.se kan man endast jämföra elhandelsavtal och dess priser. Vad en rimlig elnätsavgift/månad är, har jag svårt att säga på rak arm. Elnätsföretaget är numera skyldiga att rapportera in sina elnätsavgifter per 1 januari varje år. Du hittar denna lista på vår webbplats.

  Jag hoppas du fick svar på din fråga och att statistiken kommer till nytta.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Nu höjer Eon min avgift igen. Sitter på en 20A säkring som nu kostar 665kr/mån. Vi förbrukar strax över 8000 kWh/år vilket innebär att vår elnätsavgift de flesta månader är högre än vår samlade förbrukning för samma månad, det tycker i alla fall jag känns orimligt.

  C4 El är en lokal elnätsleverantör, 20A säkring hos dem kostar 460kr/mån. Hur kan det vara rimligt att en aktör, Eon i detta fall, kan ta 30% högre elnätsavgift än en annan aktör?
 • Hej Jasmin,

  Tack för ditt inlägg!

  När Ei tar beslut rådande intäktsramen (skäligheten) så beviljar vi intäkter som täcker:
  • Drift
  • Underhåll
  • Avkastning (vinst)
  Olika företag har olika stor kostnad i drift och underhåll till exempel. Det gör att avgifterna som betalas av kunderna också kommer variera beroende på var i landet man bor, samt vilket elnätsföretag som bedriver nätet i området.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har några ytterligare frågor går det bra att ta kontakt med oss igen.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hur avgör Energimarknadsinspektionen vad som är en rimlig vinst för företagen när man beviljar höjningar ?
  Är inte tanken att affärsdrivande företag skall göra avsättningar i sin vinst för nyinvesteringar ?
  Jag tycker det är märkligt att exempelvis E-on kan göra så stora prishöjningar samtidigt som man uppenbarligen inte avsätter tillräckliga egna medel för investeringar då man gör så stora vinster. Eftersom det är en monopolmarknad där vi kunder inte kan pressa leverantörerna genom att byta till en konkurrent (som kanske skulle kunna hålla lägre priser genom effektiviseringar eller lägre vinstmarginal) känns det som vi kunder inte har några som helst garantier för att prishöjningar eller vinsterna är rimliga.

 • I Lunde/ Kramfors betalade man för 16A: 263,75kr/ månad i Juli 2016, 3165kr/år
  samt 13 öre/kW för elöverföring.

  Efter flera höjningar betalar vi t.o.m Juni 2019, 542,50kr/mån, 6510kr/år samt 20,55 öre i elöverföring.

  Nu höjs avgiften igen i Juli 2019, 596,25/mån, 7155kr/år samt 22,55 öre överföring.
  Är detta skäligt?
  Ni skriver om mer rimliga avgifter 2020!!!!!! Bolagen kommer väl inte sänka avgifterna,,,, kanske sänka lite mindre.
  Det är inte svårt att förstå hur svårt pensionärerna har det med någon procents höjning på den lilla pensionen när vissa elbolag har höjt avgifterna med över 100% på några år.

 • Hej Joakim,

  Tack för ditt inlägg!

  Det som avgör företagets vinst i regleringen är kalkylräntan som beräknas utifrån en viss procentsats på företagets kapitalbas, det vill säga de anläggningstillgångar som företaget äger/hyr och som är nödvändiga för att kunna bedriva
  elnätsverksamheten.

  För tillsynsperioden 2020–2023 är kalkylräntan fastställd till 2,15 procent mot föregående period 5,85 procent (realt före skatt). Företagen har möjlighet att göra investeringar genom att ägare skjuter till mer eget kapital, lån i bank samt att använda egna upparbetade vinstmedel. Oavsett hur finansieringen av investeringarna görs är företagens vinstmöjlighet fastställd till tillsynsperiodens kalkylränta multiplicerad med den kapitalbas som verksamheten kräver.

  Vinstmöjligheten påverkas därför inte av på vilket sätt företaget finansierar investeringarna.

  Vänliga hälsningar,
 • Hej Marianne,

  Precis som min kollega Samuel svarade i början av tråden så regleras skäligheten utifrån storleken på intäktsramen. Ei kommer kontrollera att E:on (och resterande elnätsföretag) har hållit sig inom den intäktsram vi har beslutat om. Om det visar sig att företaget har tagit ut för höga avgifter och gått över den beslutade intäktsramen så kommer företaget få lägre intäktsram, kommande perioder.

  Utöver det behöver elnätsföretaget följa lagen om objektivet och icke-diskriminering. Det kan du läsa om, längst upp i tråden. Återkom gärna om du har några ytterligare frågor.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Marianne!
  I Kramfors har ni alltså haft en prisökning på 126% på tre år!! Är det EON där?
  Själv reagerade jag ju väldigt starkt över en 57-procentig höjning över en 4-årsperiod (Härjeåns nät)
  Genomsnittsökningen för elnätpriserna sedan 1996 (avregleringen) är ca 40% !! (Står längre upp i tråden). Då är det helt orimligt med våra avgiftshöjningar. 
  Jag KAN ha en viss förståelse över Härjeåns höga avgifter eftersom deras område är så oerhört glest befolkat. Däremot accepterar jag inte den prishöjning som skett över så kort tid!

  Vad anser EI om en höjning på ”ynka” 126% över tre år? Är dessa höjningar OK enligt EI:s linjer? Om så är fallet reagerar EI definitivt inte tillräckligt starkt över detta.
  ”De kommer att granskas” -räcker inte. De borde polisanmälas för ocker!! Om det inte vore för monopolet skulle nätbolagen aldrig kunna höja priserna som de gjort. Hur kunde det bli så här?
 • Hej jag har i våras frågat om skäliga priser o inte fått ngt relevant svar, efter det har jag fått ta del av andras korrespondens i liknande frågor, jag noterar att ni svarar liknande för alla. Jag undrar därför om, ”Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.” , detta har skett ngn gång?
  Hur fungerar eg marknanden o kan ni visa exempel på tillsyn från er som har haft effekt.
 • Hej Göran och Mårten,

  Tack för två intressanta inlägg!

  Göran:

  Till att börja med, för att svara på din fråga till Marianne, så är det E:on som är nätägare i Kramfors.

  Som Ei har skrivit tidigare så ser vi till att elnätsföretagen följer det regelverk som är framtaget. Det vill säga skälighet, objektivitet och icke-diskriminering som Ei beskrev i trådens första inlägg. Om ökningen är i linje med ellagens bestämmelser och E:on inte går över den intäktsram (skälighet) som är bestämd så har inte Ei befogenheter att ingripa.

  Det betyder dock inte att Ei anser att det är en rimlig ökning. Men eftersom intäktsramarna är beslutade (efter, över 100 överklaganden) av domstol så är det vad vi behöver rätta oss efter. Ei jobbar dagligen för att ta rätt och rimliga beslut inför kommande intäktsperiod som startar 2020. Mer information om det kommer publiceras i ett nytt inlägg i denna tråd.

  Avregleringen var ett riksdagsbeslut som togs och Ei:s uppdrag inkluderar att arbeta utifrån det regelverk som har tagits fram. Att det är monopol är för att det inte är försvarbart ur miljö- och ekonomiska perspektiv att ha konkurrerande nätföretag på samma områden.

  Mårten:

  Jag kan förstå varför man som kund till ett elnätsföretag kan reagera på att Ei, som tillsynsmyndighet ger liknande svar på frågor som kommer in från olika personer. Anledningen till varför svaren är så pass lika, är för att vi måste rätta oss efter regelverket (som jag nämnt fler gånger) och den intäktsram som är beslutad. Intäktsramarna kommer vi att kontrollera, men innan det så kommer vi inte kunna svara på om höjningarna ligger inom intäktsramen (det vill säga att höjningen då är lagenlig).

  Du ställer en intressant fråga, om något elnätsföretag har gått över den beslutade intäktsramen. Då intäkterna bestäms över fyraårs-perioder och vi är i slutet av den nuvarande perioden (2016-2019) så behöver vi gå tillbaka till förra perioden som sträckte sig mellan 2012-2015. Under den perioden så var det sex stycken elnätsföretag som tog ut mer intäkter från deras samlade kundkollektiv än vad intäktsramen medgav.

  Vår tillsyn går ut på att kontrollera skäligheten (om de följer intäktsramen) och sedan kontrollera objektivitet och icke-diskriminering när vi får in en anmälan från en kund.

  Jag hoppas ni båda har fått svar på era frågor. Tveka inte att återkomma till oss om det uppstår några ytterligare frågor.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  (Detta inlägg riktar sig mot E:ons kunder, i samband med deras höjning. Självklart appliceras samma regler, lagar och bestämmelser på alla företag)

  I samband med att E:on har höjt sina avgifter från och med den 1 juli 2019 så har Ei tagit emot många klagomål och frågor. Vi välkomnar alla frågor och åsikter i tråden så länge inläggen håller en god ton.

  Förklaring till varför E:on (och andra nätägare) får höja sina avgifter

  Hur lagen är utformad och hur Ei som tillsynsmyndighet arbetar med elnätsavgifter hittar du längst upp i denna tråd. I detta inlägg kan du läsa om hur Ei ser på E:ons höjning och varför vi som tillsynsmyndighet i dagsläget inte har befogenheter att göra någonting när E:on väljer att höja sin avgift.

  Varför tillåter Ei att E:on höjer sin avgift?

  Ei godkänner inte några höjningar. Var fjärde år godkänner dock Ei hur mycket E:on (och övriga elnätsföretag) får ta ut av sina kunder under den perioden. Så länge E:on håller sig inom den ramen så är höjningarna tillåtna.

  Enligt ellagens bestämmelser, ska alla avgifter vara skäliga. Ei har beslutat om enskilda intäktsramar för varje företag, som sträcker sig över fyra år. Intäktsramen är en beräkning på hur mycket E:on får ta ut av alla sina kunder, gemensamt. Denna intäktram måste E:on ha hållit sig inom när intäktsperioden (2016-2019) är över.

  När intäktsperioden är över kontrollerar vi att E:on har hållit sig inom ramen. Om det visar sig att de har tagit ut för höga avgifter från sina kunder under dessa fyra år så kommer de behöva betala en straffavgift, eller få en lägre intäktsram till kommande perioder.

  Varför har Ei tillåtet E:on att ta ut så pass mycket från sina kunder?

  Var fjärde år beslutar Ei hur mycket E:on får ta ut av sina kunder. Detta beslut blev överklagat och domstolen valde att ge E:on en högre intäktsram än vad vi, från början, hade beslutat. Ei anser därför att vinsterna som elnätsföretagen får ta ut, är för höga.

  Hur kommer det bli framöver?

  Inför kommande period som startar 2020 (och sträcker sig fram till 2023) har Ei jobbat för att ta fram intäktsramar som är mer rimliga ur ett kundperspektiv.

  Eftersom det från och med 2020 gäller nya regler kring kalkylräntan, räknar Ei med att den totala intäktsramen (för alla elnätsföretag, samlade) sänks med ungefär 20 procent. Det betyder inte att varje elnätskund kommer få 20 procent billigare faktura från och med 2020. Men det påverkar hur mycket varje elnätsföretag får ta ut i vinst och därmed även hur mycket de kan ta ut av sina kunder.

  Observera att siffran 20 procent inte ännu är fastställt och endast vissa beslut gällande intäktsramarna för 2020-2023 är tagna. Det kan komma ske förändringar. Men Ei räknar med att den totala intäktsramen (för alla företag, samlade) landar på ungefär 20 procent.

  Om du fortfarande har några frågor kring elnätsavgifter i övrigt, är ni varmt välkomna att ställa frågan i tråden.

  Vänliga hälsningar,
  Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Jag sitter som kassör i vår vägsamfällighet som har ett elnätsavtal med Trelleborgs Energiförsäljning AB. Vi hade under Juni 2019 en abonnemangsavgift på 2122 kr per år och en överföringsavgift på 15,10 kr/kWh.
  1/7 höjdes abonnemangsavgiften till 3819 kr per år och överföringsavgiften sänktes till 10,60 kr/kWh.
  Höjningen av abonnemangsavgiften är på ca 80% medan sänkningen av överföringsavgiften är ca 70%.
  Det verkar som om det är ett försök till "kompensation" för höjningen på den ena avgiften genom att sänka den andra?
  Det kanske fungerar för någon enstaka att det tar ut varandra men mest osannolikt för de flesta.
  Är en höjning på 80% över huvud taget tillåten, oavsett sänkning av något annat pris?
  Jag är tveksam till om någon annan bransch hade kommit undan med detta när man är i en monopolsits som leverantör.

  Vänligen
  David
  David Laurell
 • Eftersom Eon tagit ut oskäliga avgifter (alltså mer än vad Energimarknadsinspektionen ansåg rimliga) under denna innevarande period 2016 till 2019.
  EI har ju flera gånger i denna tråd hänvisat till sina möjligheter att ta ut en straffavgift eller ge Eon en lägre intäktsram för kommande period. Kommer EI nu att använda dessa sanktionsmöjligheter efter 2019 år utgång, eller är det så att vi kunder är helt rättslösa gentemot E-On i frågan om avgifterna under 2016-2019.

  Joakim Wohlfeil
 • Hej David,

  Jag förstår till fullo att du och andra personer reagerar på en sådan kraftig ökning. För att svara på din fråga: Så länge Trelleborgs kommun inte överskrider intäktsramen som är beslutad för perioden 2016-2019 är höjningen godkänd.

  Ei kontrollerar självklart hur mycket varje elnätsföretag har tagit ut av sina kunder under den nämnda perioden. Om ett företag har tagit ut för mycket från sina kunder kommer de få konsekvenser. Detta kan en straffavgift eller minskad intäktsram inför kommande intäktsperiod.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej Joakim,

  Ei har ännu inte kontrollerat den innevarande perioden (2016-2019) ännu. Vi har tyckt att elnätsföretagen har fått tagit ut mer än vad som har varit rimligt efter domstolsbesluten. Dock kan vi inte använda sanktionsmöjligheten om elnätsföretagen inte formellt tar ut mer än vad domstolen beslutade.

  Om ett/flera företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter så kommer det finnas information om detta på vår hemsida. Det kommer troligtvis också finnas en informationstext i denna tråd.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Nu ser vi äntligen resultatet av EI:s och regeringens nya regler!
  Årets elnätavgft till Härjeåns nät blir, inte helt oväntat, helt oförändrad!
  Vi får betala samma pris i år som 2019, dvs nätavgifterna är fortfarande 6960kr/år, dvs 600kr/mån för en sommarstuga som används 4-5 månader/år... helt sjukt.

  Jag är inte imponerad! Inte heller ett dugg förvånad...
  Skulle det inte bli en genomsnittlig sänkning med 20% för de flesta?
  Ingick inte Härjeåns kunder där?

  Göran Viggeborn
 • Hej Göran,

  Tack för ditt inlägg.

  Vi har skrivit om detta i ett annat inlägg på vårt konsumentforum. Där bör du få svar på dina frågor angående elnätsavgifter för perioden 2020-2023.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Efter att själv reagerat på att mitt nätpris är flera gånger högre än vad jag betalar för elen har jag med intresse tagit del av inläggen, och är inte förvånad, om att inte vara ensam. Klart man undrar om systemet fungerar med denna tillsynsmyndighet och noll insyn i vad pengarna går till i nätbolagen. Tror en del av denna Svenska model är som vanligt för stelbent och byråkratisk och alla kan skydda sig bakom, vi gör vad vi kan, men det är konsumenter som får betala. Finns det någon typ av redovisningsplikt i vad pengarna går till gentemot EI? Ni nämner att nätleverantörer har tagit ut för mycket och därmed har fått minskad ram nästkommande period. Har konsumenter då fått minskad avgift kommande period?

  Mvh Fredrik
  Fredrik Lejestrand
 • Hej Fredrik,

  Elnätsföretagen redovisar sina investeringar till oss – till exempel vilken typ av anläggning, inom intäktsramarna. Men det är allt vi vet i dagsläget, inte var eller hur de gjort själva investeringsbedömningen.

  Här kan du läsa mer om vad vi tidigare skrivit om elnätsföretagens investeringar.

  Här kan du läsa lite mer om besluten kring intäktsramarna.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Jag har Eon som nätägare, de tar ut oskäligt mycket pengar för mitt abonnemang, är det inte eran uppgift att reglera det?
  Hälsningar Magnus
  Magnus Hagelsås
 • Hej igen Magnus,

  Om du scrollar upp lite i denna tråd så hittar du ett inlägg som vi har skrivit och är specifikt riktad till E.ONs kunder. Läs gärna det inlägget, där bör du få svar på din fråga.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  med tanke på hur elnätsföretagen ständigt höjer sina avgifter, och staten ökar energiskatten, förefaller denna sajt förlora i betydelse. Nätavgiften, som sätts av aktörer som på det lokala planet har monopol, börjar alltmer dominera över elhandelsavgiften. Energiskatten bestäms också utom den enskildes kontroll.

  Nyttan av att som aktiv konsument kunna välja det billigaste elhandelsavtalet blir försumbar när merparten av fakturan ändå utgörs av nät- och energiskattskostnader.

  Ex: Min nätfaktura för oktober, förbrukning 1159 kWh, Stockholmsförort:

  Fast elnätsavgift 262,69 kr/mån __________ = 262,69 kr
  Rörlig elnätsavgift 1 159 kWh 24,00 öre/kWh = 278,19 kr
  Moms 25% __________________________ = 135,22 kr
  Summa _____________________________ = 676,10 kr

  Energiskatt 1 159 kWh 35,30 öre/kWh _____ = 409,17 kr
  Moms 25% __________________________ = 102,29 kr
  Summa _____________________________ = 511,46 kr

  Totalt _______________________________ = 1188 kr

  Elhandelskonstad för samma period _______ = 442 kr (!)

  Elhandelskostnaden utgör i detta fall - under en månad med relativt låg förbrukning, det ska medges - endast 27% av totalen. Och det är i denna lilla 27-procentiga del som vi konsumenter ska välja det lämpligaste avtalet. Lite som att sila mygg men svälja kameler.

  Är detta verkligen rimligt? Vilken *egentlig* valfrihet har man som konsument när det ser ut så här?

  Tidigare när bolåneräntan låg på 10% eller högre, hade man en riktigt stor kostnadspost i hushållsbudgeten i form av bostadslånet. Sen tillkom en mindre post i form av elkostnaden. Idag verkar de två ha bytt plats i storleksordning. Inte har man särskilt stor nytta av "konkurrensutsättning", verkar det som.

  Vänliga hälsningar

  Elkonsumenten
  Elkonsumenten
 • Hej,

  Du har reagerat på att din elnätsavgift är större än det du betalar för din elhandel. Det har egentligen flera orsaker. En är att elpriset sjunkit relativt mycket under de senaste åren samtidigt som många elnätsföretag höjt sina avgifter. Energiskatten som beslutas av regeringen flyttades även över 2018 från elhandelsfakturan till elnätsfakturan.

  Elen säljs på en fri marknad där priset sätts efter utbud och efterfrågan. Just nu finns ett stort utbud, vilket också ger låga priser.

  Elnätsföretagen verkar på en reglerad marknad där vi som myndighet sätter en gräns för hur mycket de får ta ut av sina kunder. Här är grundprincipen att de får ta ut en avgift som motsvarar kostnaden för att driva ett långsiktigt säkert nät. De får även ta ut en begränsad vinst.

  Exakt hur elpriset utvecklar sig framöver är det ingen som vet. Vi hoppas dock att de kraftiga höjningar av elnätspriserna som vi sett under den senaste tiden kommer att bli mindre vanliga framöver.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Eon hade 2018 en vinstmarginal på 40%.
  Är det de som kallas "en mindre vinst" ?

  Hälsningar Magnus
  Magnus Johansson
 • Hej Madeleine Hermansson, läste ditt svar till signaturen elkonsumenten med intresse.
  Uppskattar myndigheternas arbete att försöka hålla nere elnätspriserna.
  Jag funderar dock över formuleringen "De får även ta ut en begränsad vinst".
  Elnätsbolagen (i alla fall de de större privata Eon, Vattenfall, Ellevio) har ju just på monopomarkanderna tagit ut enorma vinster som ligger längt över vad normala företag vister ligger på även goda år. Man har haft rörelsemarginaler på 40-50% vilket ligger extremt mycket över vadbolag på konkurrensutsatta marknader kan ta ut.
  Samtidigt har dessa vinster i exempevis fallet Eon gått till vinstavsättningar till utländska ägare och alltså inte till investeringar i våra elnät. Under vissa av de år när Eon höjt priserna för monopolkunderna gjorde man högre vinstavsättningar till ägarna än vad man investerade i näten.
  När Eon sen förhandlande nmed regeringen om att lösa kapacitetsbristerna i södra sverige menade bolaget att man behövde få höja priserna ytterligare, trots att man under åratal skickat iväg enorma vinster från monopolmarkanden som rimligtvis borde varit tillogängliga när man behövde kapital.
  * Är verkligen de vinstmarginaler som de stora elbolagen tagit ut rimliga med tanke på formuleringen "De får även ta ut en begränsad vinst " ?
  * När bolagen gjort stora vinster och till och med förklarat för sina kunderna att de höga kostnaderna beror på investeringsbehoven. Borde inte dessa pengar då vara tillgångliga för investeringar när det behövs ?
  * Borde inte övervakande myndighet ha ett ansvar att se till att vinster (från just monopolmarkanden verkligen är tillgängliga för investeringar och inte "försvinner" ur systemet när de exempevis flyttas utomlands (bortsett från just en "begränsad vinst" som rimligtvis borde vara i paritet till vinster hos konkurrensatta bolag)

  Mvh Joakim Wohlfeil  Joakim Wohlfeil
 • Hej Magnus och Joakim,

  Tack för era inlägg!

  När Ei fattar beslut om varje enskild elnätsföretags intäkter så utgår vi endast ifrån företagets kostnader för att bedriva elnätsverksamhet samt den reglerade vinsten som är 2,15 procent (förgående period var kalkylräntan 5,85 procent.) Det kallas för att vi ger elnätsföretaget en intäktsram som de måste hålla sig inom, det vill säga de får inte ta ut mer pengar från sina kunder än vad denna ram tillåter. I det fall som elnätsföretaget effektiviserar sin verksamhet innebär det att de får behålla de intäkter som effektiviseringen innebär.

  Det gäller dock att inte blanda ihop den reglerade vinsten för elnätsverksamheten med hela koncernens vinst som exempelvis också kan inkludera vinster för elhandel eller produktion av el. Så kallade koncernbidrag, när intäkter lämnas över från ett bolag i koncernen till ett annat, är inte förbjudet. Ei har heller inte befogenheter i denna fråga.

  Längre upp i denna tråd finns även ett svar från min kollega Mandane Kakai, som jag kan rekommendera er att kika på.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej igen!

  Nu höjer eon återigen sina nätavgifter. Hur stor vinstmarginal ska eon ha innan ni sätter stopp för det? Att eon skyller på att det ska investeras i näten får ni inte vara så blåögda att gå på för med de nätavgifterna skulle vi haft världens bästa elnät och det har vi inte.
  Magnus Johansson
 • Hej Magnus,

  Tack för ditt inlägg.

  Som mina kollegor har svarat tidigare i tråden får elnätsföretag höja avgifterna så länge de håller sig inom de av Ei bestämda intäktsramarna. Intäktsramarna bestäms för fyra år i taget och nuvarande period rör 2020–2023.

  Elnätsföretagens intäkter går till drift, underhåll och avkastning (vinst). Då dessa kostnader varierar mellan företag skiljer sig Ei:s intäktsramar åt mellan elnätsföretag. Notera att Ei inte godkänner företagens priser utan endast sätter intäktsramarna.

  Vänliga hälsningar,
  Isa Diamant
 • Om det är billigare att leverera el till mitt hushåll i Norrland en till Gunnar på Lidingö är det då rimligt att ni då straffar både mig och elbolagen för att det är diskriminerande att ta ut olika avgifter? Eon har enligt reglerna höjt avgifterna med 80% för oss i Kramfors komun och enligt dem för att det måste tas ut samma avgift för alla. Är det något av detta som ni kan ha orsakat eller är det krasst eon som utnyttjat ett kryphål

  fråga 2: min fasta avgift varför höjs den om jag använder mer el? Det känns som om trasportstyrelsen skulle va ett elbolag skulle vi betala en fast vägskatt och sedan en avgift per kilometer det låter mer rimligt iofs för elnätet slits ju inte av eltrafik men det gör vägarna så tycker det är galet men kan ju ha missuppfatta så klart?!

  Mikael f
 • Hej Mikael,

  Jag ber om ursäkt att du har fått vänta på ett svar från mig.

  Ett elnätsföretag kan ha flera områden med olika tariffer men så snart de får ett beslut om samredovisning så behöver tarifferna harmoniseras. Det är företagen som ansöker om samredovisning hos oss och de flesta företagen som har flera områden samredovisar flera av områdena. Vad jag kan se så har E.ON fått ett samredovisningsbeslut från oss där bland annat Kramfors ingår.

  Elnätsavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, överföringsavgiften. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har. Överföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh), vilket resulterar i att om du använder mer el så betalar du mer i överföringsavgift.

  Hälsningar


  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Problemet idag är att pga höga fasta avgifter så är det INTE lönsamt att välja det billigaste el-en då det är bara fika pengar man kan spara på att välja. Däremot de straffavgifter som finns pga försenad betalning är så mycket högre än de fika pengar man kan spara.

  Att finna en lösning som kapar kabeln är mera lönsamt, säg en dieselaggregat och solcells dito och saken är klar.

  Så allt era argument är upp åt väggarna när många serverparket får massor av bidrag bara för att starta en serverpark i norrland, bostavligt talat straffar alla invånare i Sverige. Dessa bidrag borde stoppas omgående och då också sänka våra kostnader.

  Varför skänka el-energi gratis till massor av storbolag som tjänar massor av pengar men istortsätt inte tillför sverige någonting?

  Det går inte åtala politiker som tror en massa där vi konsumenter förlorar massor?
  Mikael Palmkvist
 • Hej,

  Tack för ditt inlägg och dina synpunkter.
  Den information vi har är återgiven i de tidigare svaren i denna diskussionstråd.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Vilka taffliga försök av EI att förklara situationen. Snacka om att ha huvudet i sanden. Avgå alla, och ta detta med er ut genom dörren:

  När verkligheten och kartan inte stämmer överens så gäller verkligheten.
  Henrik Grönwall
 • Hej,

  Elnätsågaren där jag bor (Sundsvalls elnät) har aviserat en höjning på ~20 % inför 2020. Efter att ha räknat på de visar det sig att höjningen är 24 % för vårt hushåll.

  Är detta en rimlig höjning, och får man verkligen göra det ? Deras motivering framgår här:
  https://sundsvallelnat.se/2022-hojer-vi-elnatsavgifterna-med-ett-genomsnitt-pa-20-procent/

  Marcus R
 • Hej Marcus,

  Som det redan har besvarats av mina kollegor längre upp i tråden, så får ett elnätsföretag höja sina elnätsavgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram, vilket vi kontrollerar i efterhand, då en intäktsram gäller för fyra år i taget.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Investeringarna i elnätet som Sundsvalls energi hänvisar till förstår jag delvis. Men vad innebär exempelvis en investering i elnätet som en slutkund betalar för ? Ta exemplet med en laddstolpe till en elbil. Kostnaderna för elnätabolaget är X SEK medan kostnaden (till elnätsbolaget) för slutkunden blir Y SEK. Om X>Y så är det klart att elnötsbolagets kostnad ökar, men om X=Y så gör det inte det varför det inte torde vara skäl för ökning av elnätsavgifterna (givet att inte kostnaderna ökar proportionerligt mer för effektuttag från SvT eller otsvarande). Hur kontrolleras det ?

  Sedan hävdar Sundsvalls elnät att en grund för höjningen är att kommunen beslutat att de skall förbättra ekonomin i AB Stadsbacken so är det kommunala bolag som äger Sundsvalls elnät. Jag utgår från att det är en felformulering från sundsvalls elnät då koncernbidrag knappast får användas för att säkra att avkastning håller sig inom de ramar som ges av er.

  Slutligen gör Sundsvall energi detta från 2022, vilket är inom en 4 årsperiod. Vad händer om ni vid regleringen 2023 finner att höjningen bryter mot intäktsramarna ? Blir de återbetalningsskyldiga ? Hur berömmer ni om investeringarna är skäliga?
  Marcus R
 • Det är självklart inte en rimlig höjning. Bara EI anser det. Inga andra företag kan höja priserna med 24% utan att tappa kunder. Men vi monopolkunder sitter fast. På några få år har priserna på vissa håll ökat med över 100% men EI gör ingenting (för de är helt tandlösa då nätbolagen kan överklaga i domstol och få igenom sina höjningar oavsett). Tex har priset för en villa med 20A ökat med 160% på knappt 10 år hos Jämtkraft (från 2500 till 6500kr). Vår sommarstuga (16A) höjdes från 3300-7000kr hos Härjeåns på 5 år (112%)
  Sundsvall verkar ändå ha ganska låga nätavgifter (såvitt jag förstår?) så räkna med att höjningarna kommer att fortsätta!
  Göran Viggeborn
 • Hej Marcus,

  Efter varje fyraårsperiod kontrollerar Ei självklart hur mycket varje elnätsföretag har tagit ut av sina kunder under den nämnda perioden. Om ett företag har tagit ut för mycket från sina kunder kommer de få konsekvenser, vilket kan vara en straffavgift eller minskad intäktsram inför kommande intäktsperiod.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • En straffavgift är ju rätt så tandlöst. Gissa vem som får betala det i slutändan.
  Ni skriver också att det är tillåtet med koncernbidrag. Då kan alltså Eon ha en drift och underhålls sida som minimerar sina vinster på elnätet genom att slussa alla vinster till moderbolaget vilket gör att de i praktiken i princip kan ta ut hur höga nätavgifter de vill? Eller vad menar ni?
  Joachim Jacobsson
 • Hej Joachim,

  Elnätsföretagen får ta ut en nätavgift som gör att de inte överskrider sin intäktstram. De får alltså höja sin nätavgift hur de vill under en fyraårsperiod så länge de inte överskrider intäktsramen.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Madeleine,

  Jag är införstådd att intäktsramen utgör grunden. Vad jag vill veta är hur den kalkylerar, och vad so, utgör baren för den kalkylen.

  Därav mina frågor ovan jag gärna vill ha svar på.

  Mvh

  Marcus
  Marcus R
 • Hej Marcus,

  Den information du efterfrågar finns på vår webbsida.
  Du söker på elnätsföretag i den alfabetiska förteckningen för att se vilket mappnummer företaget har. I varje mapp finns sedan dokument med Ei:s beslut om fastställande av intäktsram, beräkning av intäktsram, beräkningsmetoder med mera.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Dags att förstatliga elnätet igen, så att vi får bra och stabilt elnät till "självkostnadspris". Det är inte rimligt att det kostar mer pengar för konsumenterna i form av nätavgifter och priset för förbrukad el utgörs av den minsta delen av kakan. Vem tjänar på att spara el i detta landet, när abonnemang och nätavgifterna tar upp största delen av fakturan!? Räknat på helår, betalar jag 35% av pengarna till elnätsleverantören och ca 28% rör elen jag förbrukar. Det är inte heller rimligt att det skiljer så mycket mellan olika elnäts leverantörerna i pris som det gör idag. Dessutom verkar elnäts leverantörerna inte förbättra elnätet nämnvärt, fortfarande många ledningar i luften och varje år inträffar avbrott pga problem i elnätet. Det har gått så långt att jag köpt in UPS:er för att skydda min elektronik hemma från strömspikar i samband med avbrotten som dödar mina datorer och elektronik. Jag är luttrad, i början av December i år skall de ha 4 timmars avbrott för elen, hoppas en förbättring sker efter detta planerade underhållet.
  Magnus Göransson
 • Hur hanteras följande poster i intäktsramen
  1.Koncernbidrag.
  2. Kostnadsposter som täcks av en intäkt från slutkund.

  Är dessa skäl att öka intäktsramen eller inte ?

  Mvh
  Marcus R
 • Hej Marcus,

  Jag ber om ursäkt att du har fått vänta på ett svar från oss, jag har fått hjälp med ett svar till dig från min kollega som är expert på hur intäktsramar räknas fram.

  Ei:s beslut om intäktsramar styr elnätsföretagens nivå på vilka avgifter som de har möjlighet att ta ut från de samlade kundkollektivet och därmed redovisas som intäkter från elnätsverksamhet.

  Det är inte Ei som sätter priset på avgifterna utan det är elnätsföretagen. Elnätsföretagen ska informera kunder om när prisförändringar sker och de vet bäst om sina enskilda specifika förklaringsgrunder till att de genomför förändringar i avgifterna, inte Ei. De exempel som vi vet dock ofta lyfts upp av elnätsföretag som skäl till höjningar är 1) genomförda ny- och reinvesteringar för att höja leveranssäkerheten och 2) ökade kostnader till överliggande nät.

  När det gäller intäktsramen som vi beslutar om så ska de täcka kostnader för att bedriva elnätsverksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt under tillsynsperioden, täcka avskrivningar av sina anläggningar (kapitalbas) och ge företaget en sådan avkastning på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar. När intäktsramen bestäms tas hänsyn även både till kvaliteten i elnätsverksamheten och i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet.

  Det finns inget i ellagen som begränsar möjligheterna för att föra över vinster i form av koncernbidrag från ett elnätsföretag till det egna konkurrensutsatta elhandelsbolaget. Relaterat till detta kom det även en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen inom området för cirka 5 år sedan som klargjorde att kommuner fortsatt ska ha rätt att plocka ut pengar ur det kommunägda elnätsföretaget, för att täcka förluster i andra bolag. Du kan läsa mer om det exempelvis genom denna summerande artikel: Boråsdom innebär miljarder för kommuner - P4 Sjuhärad | Sveriges Radio.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • man läser EI's svar med gråten i halsen.... vi som konsumenter har inget skydd inget stöd ingenting som hjälper oss utan elnätsbolagen kan och får härja fritt, söndra och härska. Jag har svårt att acceptera att det inte finns NÅGONTING gällande "fri konkurrens" inom detta. Jag har möjlighet att byta från EOn i dett fallet till ett kommunalt bolag som har över 60% lägre avgifter i överföring per kwh samt fasta avgiften. Det gör hiskeligt med pengar på året. Hur EIs anställda kan sova om nätterna med sina svar i olika trådar här på sin hemsida begriper inte jag. Skämmes på riktigt!
  Håkan
 • Hej Håkan,

  Elnätsverksamheten i Sverige utgör ett naturligt monopol. Alternativet till att bedriva elnätsverksamhet i monopol skulle vara att bygga parallella elnät, vilket anses som både ekonomiskt och miljömässigt ogynnsamt.

  Detta betyder att elnätsföretagens intäkter i allra högsta grad är reglerade. Regleringen finns beskriven i ellagen och det fungerar ungefär på samma sätt i Sverige som i övriga Europa.

   Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • HejJag bor utanför Falköping Skaraborgs län med Feab som nätleverantör. Här ligger områdena ganska tätt, kommun och föreningsägda dock ej feab som är privatägt. Jag förbrukar ca 32000kw/år.Med nät, fast och effektavgift skiljer det ca 10 000 sek/år med jämförda närområden. Anser att detta inte är rimligt. Anser att detta är ett  (O) lagligt sätt att skäla från hjälplös lokalbefolkning.
  Per-Olof
 • https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/linda-marie-lever-utan-strom-ar-fri-fran-fasta-avgifter

  Och detta är någon som vi alla borde göra för att inte göda giriga nätbolag i sin iver att kunna överföra vinsterna till utlandet/skatteparadis!

  Tänk på att nyheten (?) är ifrån SVT!
  Mikael Palmkvist
 • Hej Per-Olof och Mikael,

  Per-Olof:

  Du konstaterar att det är stora skillnader i nätavgiften. Jag förutsätter att du jämfört samma säkringsstorlek och förbrukningsprofil eftersom det i sig kan påverka avgiftens storlek relativt mycket.

  Samtidigt stämmer det att elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  Mikael:

  Det är inget tvång att vara ansluten till elnätet. Däremot har elnätsföretaget rätt att ta ut en avgift om man vill återansluta sin fastighet till elnätet igen.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • "Hej Håkan,

  Elnätsverksamheten i Sverige utgör ett naturligt monopol. Alternativet till att bedriva elnätsverksamhet i monopol skulle vara att bygga parallella elnät, vilket anses som både ekonomiskt och miljömässigt ogynnsamt.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson"


  Det är uppenbart att avreglering inte fungerat, prishöjningarna är helt absurda.

  Men är det inte även ganska självklart att samhällskritiska system, som ex elnäten, precis som ni säger är en monopolmarknad av praktiska skäl också stannar i statlig ägo, där det kan drivas till självkostnadspris, säkerställa kvaliten och utbyggnad.

  Vad är intresset eller fördelen att låta privata aktörer sko sig på samhällsviktig infrastruktur - speciellt elnäten?
  Detta har vi sett i nästan alla avregleringar, det lovas guld och gröna skogar men slutar med att vi konsumenter (för det är precis hur man ser på medborgarna idag) får betala oskäliga prishöjningar samtidigt som underhåll och nyinvesteringar eftersätts.
  Samtidigt går våra skattemedel rakt ner i fickan på utländska aktörer och bolag.

  Elmarknaden och elnäten är ett exempel som komplett havererat.
  Järnvägen, skolorna, vården, posten för att nämna några.

  Politiken verkar helt handfallna eller ointresserade av att lösa problemen som de skapat.

  Det här är så skamligt att det inte finns ord.
  Marcus N
 • Hej Marcus,

  Tack för dina synpunkter. Precis som du är inne på så är detta ett politiskt beslut, du kan du med fördel kontakta Infrastrukturdepartementet, som vi lyder under.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Madelene man är tyvärr tvungen att vara ansluten till elnätet i Sverige i dagens läge, för om alla el abonnenter slutade använda el skulle landet kollapsa en stor mängd av befolkningen skulle dö och vi skulle ganska snabbt bli värdens fattigaste land och förmodligen skulle vi bli invaderade och sättas i reservat och slutligen utrotas. Nä vi är inte tvungen men med den retoriken kan man ju säga att man är inte tvungen å jobba häller!. 

  För att få bedriva ett naturligt monopol måste det göras på ett billigare sätt en vad fler företag kan göra! vet ni om så är fallet?.

  Somm i mitt fall har jag eon och priset har ökat med ca 80% i Kramfors komun och det är de fasta/rörliga (nätavgifterna) priserna vi pratar om då, det pratades om att de höjningarna handlade om att de inte fick ta ut olika avgifter för olika områden föranledningen va diskriminerings lagen men varför skiljer sig priset då från elområde 1 till elområde 4


  Mikael f
 • Anses som miljömässigt och ekonomiskt ogynnsamt??

  Förlöara för mig hur MIN EGEN mark är EOns monopol för kabel??? Jag har pratat med lokala elnätsägaren som först INTE såg något bekymmer med att gräva ner en markkabel för el då jag samtidigt önskade fiber. De var tvungen att avböja pga regelverket DU nu sitter och försvarar.

  JAG hade betalat 40,0000 kr för inkoppling utav elkabeln. En snabb huvudräkning moy min fasta avgift och överföringsavgiften säger att JAG sparar ca 6-8,000 kr/år som gör att på 6 år har jag sparat in inkopplingen hos det lokala elnätet motför EOns.

  Att du har mage att sitta och säga att det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart anser jag vara ett rent hån. VEM är det inte ekonomiskt för? Endast för EOn vad jag kan se. Miljömässigt då???? JAG ska ändå ha fiber Och försökte planera in de SAMTIDIGT med en elkabel!!

  Så, igen, ditt svar om ekonomiskt och miljömässigt, vill jag ha ordentligt utvecklat för just nu är det som sagt ett HÅN.

  Extremt besviken.
  Håkan
 • Hej Mikael och Håkan,

  Ni får ett gemensamt svar.

  Elnätsföretagen har monopol av samhällsekonomiska skäl, på samma sätt som man har valt att hantera vägar, vatten och avlopp. Det är ett politiskt beslut.

  Regeringen har gett Ei i uppdrag att granska aktörerna och att utveckla energimarknaderna. Ei:s uppdrag styrs främst genom myndighetens instruktion, det årliga regleringsbrevet som regeringen beslutar om inför varje nytt budgetår, och särskilda regeringsuppdrag.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Ursäkta sen återkoppling, men:

  "Det finns inget i ellagen som begränsar möjligheterna för att föra över vinster i form av koncernbidrag från ett elnätsföretag till det egna konkurrensutsatta elhandelsbolaget. Relaterat till detta kom det även en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen inom området för cirka 5 år sedan som klargjorde att kommuner fortsatt ska ha rätt att plocka ut pengar ur det kommunägda elnätsföretaget, för att täcka förluster i andra bolag. Du kan läsa mer om det exempelvis genom denna"

  Tack för svaret. Det innebär ju i praktiken att ,an kan plocka ut helt godtyckliga vinster eftersom intäktsramen uppenbarligen bara räknas upp då.

  Jag undrar om det Svenska folket VE R K L I G E N förstår innebörden av detta.

  För mig låter det för dumt för att vara sant !
  Men som sagt, det är inte EI som skriver lagarna, det är de vi röstat fram.

  Tack för ett utförligt svar. Saknar nu bara svaret på från vad som gäller investeringar som direkt täcks av en kund.
  Marcus R
 • Enligt dagens dilbert så har vi inga problem utan vi är fria att ha egen strömförsörjning då trådlöst och slippa alla elkostnader.

  Det är just detta som Ei förespråkar och så också våra politiker samt göda och skicka vinster utomlands där de rika kan ta hand om allas pengar.

  Vi svenskar är lite naiva och korkade där våra politiker i första hand göder sig själv och andra. Vi vanliga konsumneter ska drabbas väldigt hårt där hemlöshet och el-löshet är vad framtiden ska vara!
  Mikael Palmkvist
 • HejNu har våran elnätsleverantör (Feab) höjt blandannat effektavgiften igen från 50sek till 75sek kw/h på dagtid, så jäkla uträknat. Värmepumpar går när värme behövs och man lever ju på dagen.Nu tycker jag att smärtgränsen är nådd för oss företagare och privatpersoner.

  Snälla hjälp oss med det här.
  Per-Olof
 • Hej Per-Olof,

  Ei kontrollerar inte elnätsföretagens enskilda höjningar, utan vi sätter en intäktsram som gäller för 4 år i taget och som elnätsföretagen inte får överskrida. Den nuvarande perioden löper ut 2023 och därefter kommer vi att kontrollera att alla elnätsföretag inte har tagit ut med betalt av sina kunder än vad intäktsramen tillåter.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Jag vet att det inte är EI som skiver lagarna, men EI kan väl föreslå åtgärder och utredningar till regeringen, samt ta egna initiativ (typ en lättåtkomlig redovisning av nätbolagens vinster vs inventeringar ?

  Idag är kunderna helt maktlösa mot Elnätsbolagen eftersom de har monopol, men samtidigt så finns inte ens en politisk kontroll som faktiskt ger ett visst inflytande i andra kommunala/statliga monopolverksamheter. Och genom monopolet finns inte de normalt reglerande funktionerna på en fri marknad där kunderna kan välja bort en dålig leverantör.

  - Kan inte EI föreslå att regeringen utreder möjligheter att öka kundernas inflytande gentemot elnätsbolagen ? Det kan inte vara rimligt med den nuvarande situationen med bolag som gör jättedåligt ifrån sig och samtidigt gör jättevinster på kunder som varken kan protestera eller byta leverantör (Tittar man på oberoende ratingsajter (typ trustpilot) ligger exempelvis E-on på samma nivå när det gäller kundnöjdhet som de nätkasinobolag) ?

  - kan inte EI ta på sig att offentligt redovisa elnätsbolagens vinster och siffror på hur mycket som går till koncernavsättningar, vinster till aktieägare etc.. jämfört med investeringar. Även om det inte ökar inflytandet för oss kunder så vore såna nyckeltal bra att se och kunna diskutera utifrån (vi som kunder borde ju åtminstone ha rätt att enkelt se vart våra pengar tar vägen) ?

  - I ett läge när hela Europa vidtar krisåtgärder, borde inte elnätsbolagen kunna tvingas att öka sina investeringar i näten så alla (inte bara slutkunderna) bidrar till ett mycket högre tempo i omställning och att göra vår elproduktion och distribution mindre sårbar i krislägen ?
  Joakim Wohlfeil
 • Hej Joakim,

  Vi tar med oss dina synpunkter i vårt arbete med att utveckla och granska energimarknaderna.

  En förändring av det grundläggande systemet för både elnät och elhandel, är ett politiskt beslut. Ei arbetar på uppdrag av regeringen och följer den instruktion myndigheten tilldelats.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Looking at the way the companies are increasing the electricity network prices year after year, it is obvious that the revenue framework is designed in such a way that the electricity network companies can charge such high prices to the consumers. Is there any chance that this revenue framework is modified or adjusted so that the grid companies cannot charge so much or increase the prices so much. After all the companies have 'monopoly' kind of freedom and the consumers are suffering with high prices.
  Raju
 • Hi Raju,

  Thank you for your points of view.
  You can find more thorough information about the regulation of the grid companies on our website.

  Best regards,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Ellevio meddelar i brev idag att man åter tvingas höja nätavgifterna. Som enda förklaring anges att priset på el gått upp.
  Det är provocerande. Är inte elprisets rusning grund för elbolagens skenande vinster? Att producera el har väl inte blivit dyrare i samma grad. Hur kan detta vara enda skälet till att även nätavgifterna återigen måste höjas?

  Ingemar Bodlund
 • Hej Ingemar,

  Även elnätsföretagen får ökade kostnader när elen är dyrare. Elnätsföretagen behöver köpa el för att täcka de nätförluster som sker när elen transporteras.

  Elnätsföretagens avgifter ingår i de intäktsramar som Ei reglerar vilket du kan läsa mer om överst i detta inlägg.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • "Elnätsföretagens avgifter ingår i de intäktsramar "

  Vilket även koncernbidrag tydligen gör,varför begreppet intäktsram blir godtyckligt.

  Men det är som sagt inte EI som skriver lagarna, utan de politiker som vi väljer.
  Marcus R
 • Öresundskraft höjer per 2023-01-01 avgifterna med i genomsnitt 43% och hänvisar till höjda kostnader från deras leverantörer, Eon och Svenska Kraftnät.

  Här hänvisas om och om igen till intäktsramar. Var finns dessa för 2023, och hur har de utvecklats från 2022?

  Situationen börjar bli tramsig. Först kan producenterna ta ut höga priser för elen i område 4 på grund av att det finns begränsningar i överföringskapaciteten. Sedan ska vi konsumenter betala för dessa begränsningar igen genom vår elnätsavgift. Det har blivit en fördel att ha ett dåligt utbyggt elnät.
  Christian
 • Hej,

  Har med intresse följt inläggen och i de svar som givits hänvisas det som oftast till:
  ”Efter varje fyraårsperiod kontrollerar Ei självklart hur mycket varje elnätsföretag har tagit ut av sina kunder under den nämnda perioden. Om ett företag har tagit ut för mycket från sina kunder kommer de få konsekvenser, vilket kan vara en straffavgift eller minskad intäktsram inför kommande intäktsperiod.”

  Jag skulle vilja veta på vilket sett dessa konsekvenser gynnar oss konsumenter som betalt en för hög avgift under 4 år?
  Får vi någon återbetalning av mellanskillnaden av den för högt satta avgiften och den enligt Ei skäliga avgiften?

  //Niklas
  Niklas
 • Hej Christian och Niklas,

  Här har vi samlat alla beslut om intäktsramar.

  Nej, man får inte någon återbetalning som kund om det visar sig att elnätsföretaget inte har följt den gällande intäktsramen. Eftersom vi har möjlighet att sänka elnätsföretagens intäktsramar inför nästa period, så har dem inte samma utrymme att kunna höja sina priser ytterligare för sina kunder.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • I dokumentet ni bifogar, Elnätsföretagens intäktsramar 2020-2023 står på i stort sett alla bolag Avvikelsebeslut = ja.
  Vad betyder avvikelsebeslut?
  Ingemar Bodlund
 • Hej Ingemar,

  Ett avvikelsebeslut är ett beslut där företagets intäkter jämförs med intäktsramen.
  Om företaget har tagit ut lägre intäkter än vad ramen tillåter så får de flytta över det återstående intäktsutrymmet till nästa tillsynsperiod dvs intäktsramen höjs i motsvarande mån för efterföljande tillsynsperiod. Och om företaget har tagit ut mer intäkter än intäktsramen tillåter så kommer intäktsramen för efterföljande period att sänkas i motsvarande mån.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej, hur kan det vara er uppgift att se till att bl a kolonister i Stockholm får elnätspriser som stiger med 200% fr o m 1 januari 2023 (egentligen ca 250 % eftersom de stiger med 20 %).
  Enligt Ellevio är det ni som inte tillåter Bas-abonnemang och därför tvingar på oss Enkel-abonnemang.
  Kolonistugor på ca 20 kvm,och som används halva året, ska betala 3720 kr i stället för 1260 kr om året. En nätt höjning med 2460 kr per år.
  Det finns mer än 3700 stuglotter i Sthlm som berörs, ni kan själva räkna hur många miljoner Ellevio tjänar på detta. Det finns väldigt många kolonister, som kanske inte har en jättepension, som blir drabbade.
  Varför ser ni som er uppgift att driva upp på elnätspriserna?


  Sven-Arne Petersson
 • Hej Sven-Arne,

  Nätföretagen fastställer sina elnätsavgifter själva och har frihet att strukturera sina avgifter och kundkategorier på lite olika sätt. En avgift kan bestå av både en fast och en rörlig del som kan vara olika stora hos olika företag. De rörliga och fasta delarna i nätavgiften brukar dock någorlunda spegla de fasta respektive rörliga kostnader som nätföretaget har för sitt nät.

  Beslutet som Ellevio hänvisar till är ett så kallat samredovisningsbeslut från 2017 som säger att Ellevio ska harmonisera sina tariffer över flera år för att till slut vara likadana i dem samredovisade områdena.

  Samredovisning innebär att ett elnätsföretag har en gemensam tillåten intäktsram och en enhetlig struktur på överföringstariffen i de samredovisade elnätsområdena.

  Generellt sett är kostnaden per kund lägre för elnät i tätorter som har korta avstånd och många kunder, jämfört med glesbygdsnät där avstånden är längre och kunderna färre. Genom att redovisa fler områden tillsammans är det möjligt för elnätsföretaget att utjämna tarifferna mellan områden med olika förutsättningar. Det i sin tur gör det enklare att finansiera elnätsinvesteringar i glesbygd.

  I ellagen finns reglerat när områden ska samredovisas. I juli 2022 ändrades lagen så att även om elnätsområdena ligger geografiskt långt ifrån varandra, så ska de samredovisas.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Alla som klagar här har bara ett val: flytta till en el-nätbolag som inte tar ut som EON elnätbolag, det ska finnas kraftkartor för att kolla innan vem som är elnätbolag.

  Det är väl (?) kanske inte så många som fattar detta men hade jag en verksamhet i Sverige hade man lagd ned den och dragit utomlands eller så blir det mutade på någotvis.

  Skulden bär alla våra politiker som är helt inkompetenta och förstår säkert inte en stavelse i saker o ting de har skrivit under.

  Jag kommer snart bli pensionär och pensionen är så låg man inte har råd att bo kvar här.

  Fördelen då man slipper europas dyraste elnätet och elel bolagen där de alla lurar oss el-konsumenter på massor av pengar varje månad och år.

  Säg upp ditt jobb och flytta, lönen utomlands är högre än värdelösa SEK samt betydligt lägre skatt och inte minst el-elen som är tokigt organiserat där de medvetet straffar allam både företag som går konkurs och privatpersoner som riskerar bli hemlösa.
  Mikael Palmkvist
 • Trelleborgs Energi

  20A, årsavgift 2018 (exkl moms): 1746kr
  20A, årsavgift 2023 (exkl moms): 4889kr

  180% ökning. Ridå.
  D. Sverre. Nilsson
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.