Till senaste kommentaren

Kommer min elnätsfaktura sänkas från och med 2020?

Elnäten i Sverige drivs som monopol och regleras av Ei. Det innebär att Ei beslutar om företagens intäktsramar, det vill säga, hur mycket varje elnätsföretag får ta ut i sammanlagda avgifter av sina kunder under en fyraårsperiod. Intäktsramen ska täcka företagets kostnader, investeringar samt ge en rimlig avkastning på investerat kapital.

Ei har nu fattat samtliga beslut inför tillsynsperioden 2020-2023 för de cirka 175 elnätsföretagen.
 • Besluten baseras på det nya regelverk som regeringen slog fast hösten 2018
 • Intäktsramarna uppgår till totalt cirka 166 miljarder kronor (i 2018 års prisnivå)
 • Det är en minskning på ungefär 50-60 miljarder jämfört med perioden 2016-2019
 • Elnätsföretagen har möjlighet att ta med sig tidigare outnyttjat intäktsutrymme
 • Elnätsföretagen har möjlighet att överklaga våra beslut
Kan jag räkna med en sänkning av min elnätsavgift den 1 januari 2020?

Det nya regelverket bedöms leda till sänkta elnätsavgifter för en del elnätskunder. Det kommer dock vara stora variationer där en del elnätskunder får räkna med höjda elnätsavgifter framöver medan andra får sänkta avgifter.

Det går inte att säga hur avgifterna kommer att utvecklas i detalj för varje elnätsföretag. Det finns okända faktorer som påverkar utfallet för innevarande och kommande period, till exempel:
 • Investeringar
 • Opåverkbara kostnader
Därutöver är det upp till varje elnätsföretag att sätta sina avgifter utifrån de förutsättningar som regelverket medger.

Merparten av alla företag har överklagat våra beslut, nu är det upp till domstolen att göra en bedömning i varje enskilt fall. Om du vill veta vad som gäller för dig så kan du kontakta ditt elnätsföretag.

Ei har tidigare publicerat ett inlägg som förklarar hur elnätsregleringen går till. Om du vill läsa ett fördjupat inlägg om besluten för tillsynsperioden 2020-2023 hittar du detta på vår hemsida.
Energimarknadsinspektionen

Kommentarer

 • Är det bara Göteborg energi som säljer elnät ? de blir dyrare på varje kvartal som går, jag vill veta om det finns billigare nät.
  JOSE Kajholm
 • Hej,

  Elnätsföretagen agerar på en naturlig monopolmarknad. Det vill säga att det endast finns ett elnätsföretag i ditt område.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Det har talats mycket om sänkta elnätsavgifter men det verkar inte bli så mycket av det. Jag hade själv en förbrukningsfaktura på drygt 600:- sist. Vattenfall tog 2200:- för att leverera denna el. Det måste ju anses som helt orimligt. Kan vi se fram emot någon sänkning eller ska detta pågå så länge man överklagar? Och fråga två, kan elbolagen dra detta vidare till någon domstol under eu-regi om man inte gillar utgången i svenska domstolar?
  Tack på förhand.
  Christian Baraldi
 • Hej Christian,

  Jag ber om ursäkt att du har fått vänta på ett svar från oss.

  En anledning till skillnaden i dina fakturor är att elpriset sjunkit relativt mycket under de senaste åren samtidigt som många elnätsföretag höjt sina avgifter.

  Elen säljs på en fri marknad där priset sätts efter utbud och efterfrågan. Just nu finns ett stort utbud, vilket också ger låga priser.

  Just nu är våra beslut om intäktsramar överklagade till Förvaltningsrätten i Linköping, efter det kan man överklaga domarna ytterligare, först till Kammarrätten i Jönköping och sedan Högsta Förvaltningsdomstolen.

  Hälsningar

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej! Har just fått info från Ellevio att man nu höjer el-nätsavgifterna i bl a Täby för år 2021. Detta efter att de sänkte dessa lite grann för 2020.

  Vad är det som plötsligt har hänt som motiverar detta?
  Urban Engstrom
 • Hej Urban,

  Vi anser att det är elnätsföretaget som i första hand ska förklara och motivera sina höjningar för dig som kund. Däremot finns det inget förbud mot att höja avgiften, det som gäller är att de inte ska överskrida sin intäktsram som vi har beslutat om. Den nuvarande intäktsramen gäller från 2020-2023, och det är först 2024 som vi kan kontrollera så att inget elnätsföretag har överskridit sin intäktsram.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hårresande att få dessa faktur som tredubblats de senaste året. Knäckande! Kan inte fatta att det ens är tillåtet att ta ut så stort påslag.
  Eva Lindgren
 • Håller helt med Eva. Om det finns något tydligare exempel på begreppet ocker skulle jag gärna vilja se det.
  Christian Baraldi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.