Hur vet jag hur min el produceras?

Elhandlare ska visa dig varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan produktionen haft. Du ska kunna hitta information om detta på:
  • din faktura
  • i reklam
  • elhandlares hemsida.
Elhandlaren ska redovisa sin totala produktion, det vill säga om elhandlaren har valt att köpa någon specifik el, eller om de bara säljer det som kallas för nordiska mixen (Residualmixen) och levererar den vidare till dig.
Kravet på elhandlarna är att visa hur mycket av den sålda elen som kommer från:
  • kärnkraft
  • förnybara energikällor
  • fossila energikällor
Sedan kan en elhandlare ofta visa dig en mer detaljerad indelning, som till exempel hur mycket solenergi eller vindkraft som finns till grund för din förbrukade el.

Elhandlarna ska även visa miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att just du, i ditt eluttag, får den el du köpt. Däremot blir ursprungsmärkningen en garanti att elhandlaren har sett till att lika stor mängd, till exempel vindel, har kommit in i nätet som de har sålt till sina kunder.

Vi på Energimarknadsinspektionen granskar elhandlarna så att de sköter detta för att du som elkund ska känna dig trygg med den el du köpt.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.