Information till Fi-Nergys kunder

​​​​Är du kund hos Fi-Nergy och har blivit anvisad ett nytt elhandelsföretag? Du har fått ett anvisat elavtal på grund av att Fi-Nergy inte längre kan leverera el till sina kunder.

Elhandelsföretaget Fi-Nergy Kraft AB (Fi-Nergy), som har kunder på olika håll i landet, står utan balansansvar. Detta beror på att Svenska kraftnät har sagt upp avtalet med det företag som var balansansvarig för Fi-Nergy.

Ett elhandelsföretag som inte längre uppfyller kravet om balansansvar får viss tid på sig att återställa balansansvaret. Eftersom Fi-Nergy inte återställde balansansvaret inom den fastställda tidsfristen kan de inte fortsätta leverera el till sina kunder.

Konsekvensen är att elnätsföretaget har anvisat Fi-Nergys kunder ett nytt elhandelsföretag.

Vilken information kan du som kund förvänta dig om anvisningen?
I och med anvisningen ska elnätsägaren utan dröjsmål underrätta dig om
  • vilket elhandelsföretag som levererar el (anvisats)
  • om innebörden av anvisningen
  • vad som gäller för byte av elhandelsföretag. 
Det anvisade elhandelsföretaget ska också utan dröjsmål informera dig om
  • pris och övriga villkor för det nya avtalet
  • den dag då elleverantören avser att påbörja leveransen enligt avtalet.
I underrättelsen ska det också anges att avtalet är ett anvisat avtal.

Kan du välja ett nytt elhandelsföretag?
Ett anvisat elpris är ofta högre än andra alternativ och det innebär att det kan finnas anledning för dig att välja ett nytt elhandelsföretag. Jämför elavtal och priser på vår jämförelsesajt Elpriskollen.

Ett byte av elhandelsföretag görs på ditt initiativ. Det tar 14 dagar från att du tecknar ett avtal med ett nytt elhandelsföretag tills leverantörsbytet kan ske. Eftersom uppsägningstiden för ett anvisat avtal inte får vara längre än 14 dagar innebär det att du kan vara kund hos ditt nya elhandelsföretag två veckor efter att du tecknat ett nytt avtal.

Läs mer om dina rättigheter som konsument hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.