Till senaste kommentaren

Montera solceller på en fastighet och ha abonnemanget på en annan fastighet

Jag planerar att montera solceller på ett ladugårdstak tillhörande fastigheten X medan förbrukningen kommer att ske hos bostadsfastigheten Y. Det är alltså två olika fastigheter. Tanken är att teckna ett nyttjanderättsavtal mellan fastighetsägarna om att få placera solcellerna på ladugårdstaket. Är det möjligt att göra så?
Alternativ B är att montera solcellerna på ladugårdstaket tillhörande fastigheten X och sälja elen till bostadsfastigheten Y. Är det möjligt att göra på det sättet?
Marita Loft

Kommentarer

 • Hej,

  I detta fall kan det vara aktuellt med ett undantag från nätkoncessionsplikten enligt undantag från kravet på nätkoncession, 22c § i IKN-förordningen.

  Vi kan dock inte i uttala oss i enskilda fall för icke koncessionspliktiga nät men du kan ansöka om ett bindande besked som gäller specifikt för ditt fall. En sådan prövning och utlämnande av bindande besked är kostnadsfritt. Det man kan begära prövning av är om man utan nätkoncession kan överföra egenproducerad el från en fastighet till en annan.

  Du hittar mer information om IKN-förordningen hur man ansöker här

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.