När har jag rätt till ersättning vid elavbrott?

Om ett oplanerat elavbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du normalt rätt till avbrottsersättning.

Ersättningen är då:
  • 12,5 procent av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1000 kronor.
  • Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 1000 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod.
Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck.

Om du inte har fått ersättningen automatiskt utbetald så rekommenderar vi att du i första hand kontaktar ditt elnätsföretag för att påtala detta och/eller få information.

Även om ett oplanerat avbrott varar i minst 12 timmar i en följd eller inte, kan du fortfarande ha rätt till skadestånd. Du kan läsa mer om detta på ​Konsumenternas Energimarknadsbyråns hemsida​​​.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.