Till senaste kommentaren

Ofrivilligt byte av elleverantör och uteblivna fakturor - vad ska jag göra?

Hej
I september 2018 tecknade jag ett elavtal med Dela Flera. Under hösten fick jag ett information från Dela Flera att de skulle överlåta sin verksamhet till ett annat företag, Fi-Energy. Jag fick min sista faktura från Dela Flera i slutet av november 2018.

Sedan dess har jag väntat på någon sorts information om att jag är ny kund hos Fi-Energy (som kundnummer och övrig kontaktinformation, och i övrigt vilka de är etc). Jag har inte fått någon information överhuvudtaget skickat till mig. Än värre är att jag inte har fått någon faktura skickad till mig.
Till saken hör att elavtalet rör en adress på Muskö, men fakturaadressen (enligt avtalet med Dela Flera) har varit min folkbokföringsadress i Enskede.
För några dagar sedan fick jag ett inkassokrav i brevlådan, rörande elskuld hos Fi-Energy. Jag har väntat på att betala vid anfordran, men som sagt inte hört något överhuvudtaget från Fi-Energy.
Jag har nu i tre dagar försökt få tag på Fi-Energy, via mejl och via telefon, utan att någon svara. På telefon svara en röst att ”vi är på utbildning och återkommer imorgon”.
Vad har jag för rättigheter som konsument? Vad gäller vid företagsöverlåtelse (jag antar att mitt ursprungliga avtal med Dela Flera fortfarande gäller)? Vad gör jag om jag inte får tag på företaget? Kan jag bestrida inkassokravet? Etc.
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej!
  Om du inte har blivit fakturerad, trots att du dessutom bett om det, kan du inte anses ha blivit fakturerad enligt avtalet.

  Du kan bestrida inkassokravet och förklara varför du inte är betalningsskyldig (du har inte fått någon faktura), både till elbolaget och till inkassoföretaget. Bestrid skriftligen via mail och spara all dokumentation på dina kontakter med företagen. Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning.

  Du kan även göra en anmälan till Datainspektionen om att Fi-nergy inte iakttar god inkassosed. God inkassosed kräver att en fordran är förfallen till betalning innan inkassoåtgärder vidtas. Normalt ska gäldenären ha underrättats om betalningsanspråket genom en faktura eller på annat sätt innan inkassoåtgärder vidtas. Kontakta Datainspektionen via länken: https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

  Det finns ingen särskild rätt i ellagen för ett elhandelsföretag att överlåta ett elhandelsavtal. Om ett elhandelsföretag ska kunna göra det måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal. Om det inte finns en sådan bestämmelse i de avtalsvillkor som gäller för dig, och du inte vill gå med på att ditt elavtal övertas av en annan elhandlare, kan du invända mot överlåtelsen och hävda att avtalet mellan dig och det nya elhandelsföretaget inte är bindande. Vid överlåtelse ska samma avtalsvillkor gälla, det är bra att kontrollera detta i de fakturor som du ska få från det nya elhandelsföretaget. Du kan läsa mer om överlåtelser av elavtal här:
  https://energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/klagoguide/overlatelse-av-elavtal/


  Med vänlig hälsning
  Anna
 • Har också blivit flyttad till Fi-nergy och det känns väldigt oseriöst. Vill byta avtal nu, men har ingen aning om vilket avtal jag har.
  Deras hemsida fungerar inte och de svarar inte på telefon eller mail.
  Hur går jag tillväga?

  Hälsn/Susanne
 • Hej,
  att byta elavtal i förtid (att bryta ett avtal) kan innebära att du blir skyldig att betala en så kallad lösenavgift. Och det blir problematiskt att byta när du inte får svar och inte har kvar (eller ev inte har fått) uppgifterna om avtalet.

  För att företaget ska få ta ut en brytavgift måste det ha avtalats med dig och framgå i avtalsvillkoren, där ska även bindnings- och uppsägningstid framgå. Om det avtal som tecknats inte innehållit uppgifter om brytavgift, bindnings- och uppsägningstid kan inte brytavgift tas ut och det finns isf ingen bindningstid och det är 14 dagars uppsägningstid som gäller, i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren. Du ska ha fått skriftlig information om avtalet när du tecknade det, via mail eller brev.

  För att genomföra ett byte bör du maila företaget och ange att:
  "Jag vill säja upp mitt elavtal. Från vilket datum kan min nya elleverantör tidigast ta över elleveransen så att jag inte debiteras en lösenavgift?" Ange dina personuppgifter såsom namn, personnummer, adress och kundnummer. Spara ditt skickade mail så att du kan visa det vid en ev tvist. Se även till att spara dina tidigare mail till företaget som visar att du försökt få fram dessa uppgifter.

  Om du inte får svar inom någon vecka kan du teckna ett nytt elavtal med en annan elleverantör. Du kan jämföra elpriser och avtal på Elpriskollen och teckna ett nytt avtal. Den nya elleverantören genomför bytet åt dig.

  Om du faktureras en lösenavgift av Fi-nergy kan du bestrida den med hänvisning till punkt 2.15 i de allmänna avtalsvillkoren som anger att:
  "Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar parten det kan ersättningen reduceras i motsvarande mån."
  Till Allmänna avtalsvillkor: https://energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/regler-och-beslut/allmanna-avtalsvillkor/

  Punkt 2.15 kan innebära att om inte nuvarande elhandelsföretag ger dig de uppgifter du efterfrågar och därigenom orsakar/framkallar ett avtalsbrott och skada kan det vara skäl till att skadeståndet (lösenavgiften) begränsas. Det är också upp till företaget att bevisa vilka villkor som gäller för ditt avtal. Du kan därmed begära att lösenavgiften stryks, men det här har inte prövats av ett oberoende tvistlösande organ tidigare så det finns ingen praxis att nyttja. Risken att behöva betala en lösenavgift bör vägas mot vilka kostnader företaget tar för elen. Lösenavgiften varierar kraftigt mellan elleverantörer, från ca 100 - 1500 kr för en lägenhetskund. Den beror av din energianvändning och hur lång bindningstid avtalet har kvar när det bryts.

  Om du blir fakturerad en lösenavgift kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad, om summan är högre än 500 kr och om du och företaget inte kan komma överens. Prövningen är avgiftsfri och skriftlig. Hjälp med blanketter för prövning hos ARN kan du få hjälp med av din kommunala konsumentvägledare.

  Med vänlig hälsning
  Anna

  Bästa svaret
 • Samma har hänt oss. Man blir förvånad och irriterad över att få ett inkassokrav utan att ha fått någon faktura. Fi-nergy svarar inte och har aldrig fått någon faktura från dem.

 • Hej Patrik,

  Jag hoppas Annas två svar har hjälp dig i frågan och att problemet löser sig.

  Om du skulle ha någon annan specifik fråga så rekommenderar jag att du ställer den i tråden eller kontaktar Konsumenternas Energimarknadsbyrå på telefonnummer: 08-522 789 50 (vardagar 09.00 - 12.00).

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Jag har inte heller fått någon faktura från Fi-nergy nu i juni. Har försökt få tag på dem men meddelande på deras telefonsvarare säger att de är på utbildning den 7 maj, åter i morgon... Försökte skicka meddelande genom deras kontaktformulär på hemsidan - funkade inte. Har nu mailat dem.

  Efter att ha läst tidigare inlägg ska jag byta så snabbt jag bara kan. Och jag vet ju också hur jag ska gå tillväga om det dyker upp inkasso.
 • Hej igen!

  I dag kom jag fram på Fi-nergys kundtjänst. Per telefon fick jag veta att faktureringen är fördröjd så troligtvis kommer det igång igen i slutet på juni. Deras förklaring är att de har missat att skatteverket försökte få tag på dem och att det blivit strul med f-skatte registreringen och de har då blivit avregistrerade.

  Jag fick trevligt bemötande av den jag pratade med och fick även svar på vad jag har för elavtal, uppsägningstid osv.

  Känner mig dock lite tveksam och kommer kolla andra alternativ.
 • Hej Karin,

  Tack att du vill dela med dig av en uppdatering i ditt personliga ärende. Förhoppningsvis kan ditt svar vara till hjälp för andra kunder.

  Om det skulle dyka upp någon ytterligare fråga så kan du ställa den i tråden eller ta kontakt med Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Då ska jag prova att ringa med. Till mig skickar de 4 kuvert för 4 månader samtidigt, vet inte varför de gör så. Sedan har förfallodagen varit typ 3 dagar bort, så det är ju tur att man inte varit på semester....
  Har mailat nu och sagt att jag vill ha besked om avtalet och att jag vill säga upp det, men inget svar ännu....

 • Skönt att det är fler som har samma problem, fick fakturan för april i början på juni, mitt under min semester så missade den med några dagar. Nu har jag inte fått någon faktura sedan dess och kan inte nå dem. Kollar precis som i andra på andra alternativ men har inte heller fått svar om mitt avtal. Är mest nervös över att missa en till eftersom fakturorna aldrig kommer så skönt att höra att fler har samma problem.
  Maja
 • Jag har sagt upp mitt avtal med Fi-Nergy skriftligen 37 dagar före mitt nya träder i kraft, men har ännu inte fått bekräftelse på detta, vilket jag bad om, och har nu väntat i en vecka utan svar.

  De har en chatt-funktion på hemsidan, men ingen svarar på mina frågor.

  Jag fruktar för krångel om en månad.
  Daniel
 • Hej Daniel,

  Tack för ditt inlägg och tack för din information.

  Vi publicerar ditt svar för det kan hjälpa andra energikonsumenter att se vilka problem som uppstått.

  Jag hoppas att Annas tidigare svar kan ge dig vägledning om krångel uppstår. Om du har du några frågor får du gärna skriva igen i forumet.

  Vänliga hälsningar,
  Mandane Kakai
 • Daniel, testa ring dem. Jag ringde och berättade att jag skickat att jag ville säga upp mitt avtal, han sökte på min mailadress och bekräftade med svar direkt.
  Maja
 • Det var en lättnad att se att fler haft problem med elleverantören Fi-Nergy Kraft AB. Själv har jag inte fått någon faktura på 10 månader. Kontaktade företaget i slutet av januari för att påtala missnöje över att de skickade ut tre (3) fakturor samtidigt med kredittid på två (2) arbetsdagar, det var ju tur att man var hemma när fakturorna kom. Jag försökte också öppna för en diskussion i mejlet över framtida kredittider men jag fick aldrig något svar. Efter detta har jag kontaktat de om frågor om b.l.a. energikällor utan svar. Förra veckan fick jag ett brev från de om att de ska byta tjänsteleverantör av fysisk kraft. Då kom jag också på att jag inte fått någon faktura från de sen början av året (januari). Blev såklart lite orolig över det och kontaktade dem via mejlen om att jag inte fått några fakturor. Inte fått svar ännu. Sökte på google och hamnade här. Ännu har jag inte fått något inkassokrav på posten. Jag har läst tidigare avtal som jag hade med Dela Flera i det avtalet nämns följande under 1 Särskilda villkor: "1.5 Om inte annat har avtalats bestäms antalet faktureringstillfällen av anläggningens historiska årsförbrukning. Dela Flera sänder i normalfallet tolv (12) fakturor per år till Konsumenten.", förutom detta nämns även följande: "1.6 Dela Flera äger rätt att helt eller delvis överlåta Elhandelsavtalet på annan. Konsumenten har inte rätt att överlåta Elhandelsavtalet på annan." Det verkar således tyda på att 1. de själva (numera Fi-Nergy Kraft AB) får avgöra i vilken frekvens faktureringstillfällena ska ske utifrån tidigare årsförbrukning och 2. att avtalet stödjer bytet från Dela Flera till Fi-Nergy Kraft AB. Trotts detta kände jag såklart en oro över att få ett inkassokrav. Så jag kontaktade det finansbolag som sköter faktureringen åt Fi-Nergy Kraft AB och frågade när de skickat mig den senaste fakturan, de svarade följande "Senaste fakturan vi kan se har haft förfallodatum 2019-02-08 och är betald.". Det känns ju betryggande att kunna uppvisa det mejlet i eventuella tvister med inkasso.
  KC
 • Hej KC,

  Tack för ditt inlägg!

  Som jag uppfattar det så har du ingen fråga till oss. Jag låter ditt inlägg ligga kvar så andra personer som känner igen sig ska veta hur de ska gå till väga.

  Om du har någon specifik fråga i ärendet så rekommenderar jag att du tar kontakt med Anna (som svarade på trådens första inlägg). Du når henne och hennes kollegor via: https://energimarknadsbyran.se/ .

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Jag sade äntligen upp Fi-Nergy, både via brev och mail samtidigt. Fick aldrig någon bekräftelse trots att jag begärde det,  så mailade några dagar innan uppsägningsdatum och fick för första gången svar på en fråga! De bekräftade uppsägningen!! Känns jätteskönt efter flera månaders krångel och nervositet kring fakturor, korta förfallodagar mm att ha bytt bolag. De skickade alltid fakturor med kort förfallodag kring helger och semestrar. Rekommenderar alla att säga upp dem,  de är inte seriösa..
  Susanne
 • Hej Susanne,

  Tack för ett ytterligare inlägg. Vad bra att du lyckades avsluta ett avtal du inte längre vill ha kvar.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Fick en faktura från Fi-Nergy Kraft AB som omfattar tiden 2019-08-01 - 2021-02-28
  Jag har aldrig fått något papper eller mail på kontraktet, utgår dock att det började gälla vid startdatumet ovan. Fakturan är på 16 724:kr och skall betalas på 7 dagar, det är hårda puckar för en pensionär! Varför har jag inte fått kopia på avtalet och varför sker fakturering av så lång period med 7 dagars kredittid? Jag läser på nätet om all kritik bolaget dragit på sig. Jag ser även att bolaget miste sitt F-skattebevis 2020-11-04 på grund av Bristande redovisning/betalning. Kan man över huvud taget från leverantörens sida hävda att man följer att avtal? De är som jag förstår på obestånd. Hur skall jag agera i mitt fall?

  Gunnar
  Gunnar
 • hej i förra veckan fick jag två fakturor en för 2018 andra 2019 och har inte fått ngn faktura där emellan försökt ringa men inget svarlL
  leif wåhlen
 • Hej Gunnar och Leif,

  Tack för era inlägg. Ni får här ett gemensamt svar.

  Enligt ellagen ska ett elhandelsföretag fakturera kunderna åtminstone varje kvartal. Ei har tillsynsansvar enligt ellagens bestämmelser men det innebär inte att vi kan handlägga era specifika ärenden eller vara till hjälp i frågor om avtal och betalningar.

  Den här typen av konsumenträttsliga och avtalsrättsliga frågor hänvisar vi till Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vidare rådgivning.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hur kan ni sitta i 2 år utan att betala räkningen och sen bli ställda när den landar på 16 000. Man ringer väl bolaget om man inte fått räkning på 3 månader. Sen att dom är fula är en sak men 2år utan elräkning ni lär ju ha lagt undan det ni sparat
  Kristian

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.