Till senaste kommentaren

Olika avtalstyper - vad är skillnaden?

Det finns många olika elhandelsavtal att välja mellan. Nedan finns information vad som skiljer sig mellan de olika avtalstyperna.

Fast elpris:

Ett fast elpris innebär att man får sin el till det avtalade priset under perioden som avtalet gäller. Det som då påverkar din elräkning är din egen elförbrukning.

Rörligt elpris:

Ett rörligt elpris följer prisutvecklingen på elbörsen NordPool. Om priser går upp på elbörsen, betalar man högre pris per kilowattimme (kWh) och om priset går ner får man då betala ett mindre pris per kilowattimme (kWh).

Utöver det så lägger de flesta elhandlare till olika pålägg som gör att priset varierar beroende på vilket företag du väljer att teckna ett avtal med.

Till skillnad från det fasta elpris där man som konsument vet hur priset ser ut under avtalstiden, så vet man inte hur det rörliga elpriset kommer se ut i framtiden.

Mixavtal:

Ett mixavtal innebär att du betalar en del av din elförbrukning till ett rörligt pris och resterande del till ett fast pris.

Hos många elhandlare kan man välja hur stor del man vill ha rörligt och hur stor del fast. Det kan även vara möjligt att under avtalstiden binda den rörliga delen av mixavtalet till det fasta pris som gäller för tillfället. Kontakta ditt elhandelsföretag för information om deras mixavtal.

Anvisat/tillsvidarepris:

Om du inte väljer elhandelsavtal kommer ditt elnätsföretag att anvisa dig en elhandlare. Du får då betala ett så kallat tillsvidarepris, som ofta är betydligt högre än om du hade gjort ett aktivt val. Därför rekommenderar vi att du gör ett eget aktivt val av elhandelsavtal.

Bindningstid:

Du kan välja olika elavtal tillsammans med olika bindningstider. Med bindningstid menas att du och elhandlaren har kommit överens om hur länge du ska använda och betala för det specifika avtalet.

Det vanligaste bindningstiden är mellan sex månader till fem år. Utöver bindningstiden har elhandelsföretagen ofta en uppsägningstid. Information om uppsägningstiden ska finnas med i avtalsvillkor. Innan du tecknar ett avtal rekommenderar vi att du läser igenom avtalsvillkoren och dubbelkollar bindningstiden samt uppsägningstiden.

Om du väljer/är tvungen att säga upp ditt elavtal innan bindningstidens slut har elhandelsföretaget rätt att ta ut en straffavgift, ofta kallad ​brytkostnad​​​. Ersättningen får motsvara högst vad elhandlaren kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid.

Rekommendationer:

Om du har några frågor om något avtal, till exempel: bindningstid, uppsägningstid, brytkostnad och andra avtalsvillkor rekommenderar vi att du tar kontakt med den berörda elhandlaren för mer information.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej

  Om man vill kolla Nordpool-priserna som används som grund för debiterad el, var enklast gör jag det?
  Thomas
 • Hej Thomas,

  Bra fråga!

  Nord Pools hemsida hittar man en tydlig översikt över priserna. Du kan filtrera på timme, dag, månad eller år och även välja att se alla eller bara ett elområde.

  Om du klickar på länken kommer du att se medelspotpriset per månad i kr/MWh.

  Återkom om det skulle vara något mer!

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Kan man gå ur ett anvisningsavtal direkt (byta ellev.) eller har man uppsägningstid? Med vänlig hälsning Marcus

  Marcus Jakobson
 • Hej Marcus,

  Tack för din fråga.
  Enligt ellagen får ett anvisat avtal inte ha en längre uppsägningstid än 14 dagar.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.