Prishöjning på fjärrvärme

Stockholm Exergi har meddelat att de kommer att höja sina priser med 8 % till nästa år, men samtidigt tar de bort möjligheten till fast pris och det som de har kallat energipris. Detta gör att ökningen för vår del blir 28%!!!
Har de som monopolföretag verkligen rätt att höja priset hur mycket som helst??
Vilka av deras kostnader har ökat så mycket att det motiverar en så kraftig höjning av priset?

Åsa Wall Månsson

Kommentarer

  • Hej Åsa,

    Det finns ingen lagstiftning som reglerar nivån på fjärrvärmepriser. Däremot finns det bestämmelser kring förhandling och medling i Fjärrvärmelagen. Vill man ha en medling över höjningen av sitt fjärrvärmepris kan man vända sig till Fjärrvärmenämnden.

    Hälsningar
    Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.