Till småföretagare - ogiltiga fullmakter och höga brytavgifter

Är du småföretagare och har frågor om elmarknaden eller vill framföra klagomål mot en aktör på elmarknaden? 

Småföretagare har inte samma skydd av ellagen som konsumenter, men Energimarknadsinspektionen (Ei) försöker alltid hjälpa i den mån det går och hänvisar också vidare till rätt organisation där det är möjligt.

De klagomålen som Ei just nu får in från småföretagare handlar om ogiltiga fullmakter, fakturering trots att avtalsförhållande saknas och om höga brytavgifter.

Ei sammanställer samtliga klagomål som myndigheten får in från konsumenter och småföretag. Vi använder sedan denna information till att avgöra vilken granskning vi ska genomföra. Ramarna i granskningsarbetet sätts av de befogenheter vi har enligt ellagen. Det handlar om bestämmelser som främst syftar till att skydda konsumenterna på elmarknaden. Det kan vara väsentlig information som konsumenten ska få innan avtalet tecknas eller information som ska finnas på fakturan.

Många av de klagomål som Ei får in från mindre företag hänvisar vi vidare till Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Det är en oberoende byrå som kostnadsfritt även hjälper småföretag.

Här finns råd om vart du som företagare kan vända dig med dina klagomål och vad som är bra att tänka på vid tecknande av elavtal.
  • Kontakta Konsumenternas Energimarknadsbyrå som har användbar information på sin webbplats. Där finns bland annat informationen om vad du ska framföra till företaget, vilka andra organisationer du kan kontakta, hur du återkallar en fullmakt, hur du bestrider fakturor och när du kan polisanmäla en oseriös aktör.
  • Eftersom småföretag saknar samma utbyggda skydd som enskilda konsumenter kan det vara viktigt att kontrollera företaget innan elhandelsavtal eller fullmakt tecknas. Ett sätt att göra det är att söka information om företaget på Internet.
  • Undvik att nappa på erbjudanden där kontakten med säljaren går i höjt tempo och där informationen känns ofullständig. Nöjdheten är högst hos kunder som själva i lugn och ro gått igenom de olika alternativen som finns på elmarknaden.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.