Till senaste kommentaren

Solel och timavtal, när är det mest ekonomiskt att konsumera el?

Jag har solpaneler och timavtal. När är det som mest ekonomiskt att ladda elbilen, tvätta och diska etc? Är det på natten med lågt spotpris eller på dagen med god solelsproduktion?
Spelar det någon roll ifall vi konsumerar solel vid lågt eller högt spotpris en solig dag? Jag tror att det inte spelar någon roll, eftersom vi säljer solel till månadens medelpris. Rätt eller fel?
Vänliga hälsningar
Lisa Donnerdal
Lisa Donnerdal

Kommentarer

 • Hej Lisa,

  Tack för ditt meddelande.

  Det bästa du kan göra är att du använder din egen solelsproduktion på dagen. Det är mest ekonomiskt att ladda elbilen, tvätta, och diska osv på dagen när det är sol och du kan utnyttja din egen elproduktion via dina solceller. Har du solceller ska du använda så mycket el som möjligt när det är soligt ute. På natten vid lågt spotpris behöver du köpa din el. Du säljer din el till timpris.
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Erika
  Vi köper och säljer alltså el till timpris. Jag förstår inte ditt svar. Det borde väl vara bättre för både vår ekonomi och eltillgången i landet om vi ...
  ... laddar elbilen vid lågt spotpris t.ex. 20 öre (pga god tillgång på el, vanligast på natten).
  ... konsumerar minimalt med el en solig dag ifall spotpriset är högt t.ex. 120 öre (pga elbrist i landet).
  Alltså att vi köper när det är gott om el (= lågt pris) och säljer när det är elbrist (= högt pris).
  Lisa
  Lisa Donnerdal
 • Hej igen Lisa,

  För din egen privatekonomi är det mest fördelaktigt att du använder så mycket som möjligt av din egenproducerade el när du själv producerar den. Överskottsproduktionen i ditt fall kanske inte är så stor att den bidrar till att avhjälpa en eventuell elbrist.

  Det bästa du kan göra är att du använder din egen solelsproduktion på dagen.

  Tänk på att inte snabbladda din elbil för att det kan ha en påverkan på din elnätsavgift då det blir höga effekttoppar.

  I denna länk Egenanvänd el (energimyndigheten.se) kan du läsa mer om egenanvänd el.

  Du kan även höra av dig till en kommunal energi och klimatrådgivare, du hittar information om just din kommunala energi och klimatrådgivare här Energieffektivisering (energimyndigheten.se).

  Hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Lisa, Erika,

  Denna fråga har inget entydigt svar, det kommer bero på väldigt många faktorer (varning för mycket innehåll nedan):
  - Vilket pris används som grund för köpt respektive såld el? (troligen har du timpris på både köpt och såld el).
  - Vilket påslag/avdrag har du på köpt resp. såld el från elhandelsbolaget? (ex-vis 6 öre på köpt el och 0 öre på såld el).
  - Vilken nätavgift och elskatt betalar du för elen du köper? (ses oftast på fakturan från nätbolaget)
  - Vilken ersättning för nätnytta får du från nätbolaget för elen du säljer?
  - Hur stor del av din sålda el får du skatteavdrag för, och hur mycket? (i nuläget 60 öre på såld el upp till volymen köpt el),
  - Säljer du ursprungsgarantier/elcert? (troligen inte lönsamt)
  - Betalar du effekttariff, hur kan elbilsladdning och solelsproduktion påverka den?
  - Säljer du tillräckligt lite el för att få undantag för inkomstskatt på intäkten (40000 kr per person, beror även på om du exempelvis hyr ut ditt boende)
  - Vilket pris gäller en given timme? (alltså Lisas ursprungliga fråga givet att det är timpris som gäller)
  - Och såklart måste vi komma ihåg moms på köpt el, men inte på såld.

  Alla dessa faktorer kommer spela ut olika för olika personer, men generellt kan man säga att det varje timme kommer finnas två priser som du behöver ta hänsyn till om du vill ladda elbilen optimalt:
  - Ett pris för varje kWh du köper, inklusive alla avgifter och skatter/moms
  - Ett pris för varje kWh du säljer, inklusive bidrag och avdrag

  Vill du verkligen optimera billaddningen till 100% bör du därför se vilka timmar du kan hitta det lägsta av dessa pris, med tillägget att försäljningspriset bara gäller när du har en tillräcklig produktion för att ladda bilen, men du kan såklart använda både köpt och egenproducerad el samtidigt (då blir ju kostnaden/bortfallen intäkt en kombination).

  För mig, med de förhållanden, skatter, avdrag, avtal som gäller just mig blir det väldigt liten skillnad mellan priset jag säljer el för och priset jag köper el för. Därför laddar jag helt och hållet utifrån pris, oavsett om det är billigast på dagen eller natten (men det hjälper såklart om bilen är hemma och ikopplad).

  Slutligen, elen är ganska billig just nu, och solen skiner, så var glad för det och oroa dig inte alltför mycket om du inte (som jag) tycker detta är intressant 😀

  Jag uppmanar EI att göra om sina beräkningar, det finns inget standardsvar såsom ni hävdar att det gör.

  MVH Anders
  Anders Leonard
 • Hej Anders,

  Tack för att du delar med dig av informationen. Att vara mikroproducent och konsument samtidigt är invecklat och det finns många påverkansfaktorer när det handlar om vad som är mest fördelaktigt och lönsamt och hur vi nyttjar elnätet på bästa sätt. 

  På vår webbplats har vi samlad information om efterfrågeflexibilitet:
  Flytta och minska din elanvändning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)
  Efterfrågeflexibilitet – hur kan det sänka mina elkostnader? - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Tack Anders
  för din pedagogiska redogörelse av alla komponenter som påverkar elpris för köpt el resp såld solel. Ditt resonemang är logiskt. Nu förstår jag att jag ska använda el när spotpriset är som lägst, både för att det är billigast för mig och för att inte belasta nätet när det är hög förbrukning (och högt pris).
  Jag tycker att EI ger mig helt fel information, men i länkarna som EI bifogat framgår det tydligt att konsumenterna uppmanas att anpassa förbrukningen till tider med låg belastning. Erica, du säger till mig att jag inte ska tro att jag enskilt kan påverka ev. elbrist. Självklart kan jag inte ensam göra någon skillnad, men det blir ingen älv utan enskilda vattendroppar. EI vänder sig ju till många människor och det är tillsammans vi kan göra skillnad. Ni har ett ansvar att ge rätt information.
  Jag tycker att var och en har ett samhällsansvar för att inte slösa på el eller att inte driva upp elpriset. Jag vill både förstå och göra rätt. Lägre elkostnad för den enskilde är förstås också en drivkraft.

  Med vänlig hälsning
  Lisa
  Lisa Donnerdal
 • Hej Lisa

  Jag ber om ursäkt att du fått vänta på mer information, jag har ställt dina frågor vidare till våra experter som arbetar med efterfrågeflexibilitet.

  Jag återkommer till dig när jag fått svar ifrån dem.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej igen Lisa,

  Du har alldeles rätt i alla ska bidra och inte slösa på el. Det är vårt kollektiva ansvar att sprida ut vår elanvändning under dygnet.

  Om man har investerat i solel ska man använda den själv i första hand, men med det sagt så ska man ju som solelsproducent trots allt tänka på att använda så lite el som möjligt, och använda den elen man behöver importera från elnätet under rätt tidpunkter (t.ex. ladda bilen nattetid om solelen inte räcker till).

  Exporterar man elen till nätet så kommer det att ske överföringsförluster, och vill det sig illa kan man genom att exportera el bidra till flaskhalsar i nätet om det är så att det är många som exporterar solel samtidigt (till exempel i ett område där många har solpaneler).

  Hoppas detta besvarar dina funderingar.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.