Till senaste kommentaren

Hur lång tid får ett mätarbyte ta vid installation av solceller?

Hej,

Jag har en fråga angående handläggning om man ska byta elmätare hos E:on, Då jag har satt upp solpaneler.

Dom har en handläggningstid på 6-8 veckor bara för att ta upp ett papper och sedan tar det ett par veckor innan dom kommer ut och byter mätare.
Är detta rimligt? Jag tycker att det är helt sjukt.

Kommentarer

 • Hej Jonas,

  Jag beklagar först och främst att du behöver vänta så länge på att få din mätare bytt. Ei har generellt sett få tillsynsmöjligheter om installation av egenproduktion eftersom handläggningstider är inget som behandlas i ellagen.

  Det saknas även en angiven tidsfrist om detta då vad som istället regleras är att elnätsföretaget ska mäta all el som matas in och tas ut i en enskild uttagspunkt (3 kap. 10 § ellagen).

  Det som finns inskrivet är att elnätsbolaget är skyldig att ansluta en anläggning inom skälig tid om det är en nyanslutning. I vanliga fall räknas inte mätarbytet som sker vid solcellsinstallation till nyanslutning. Men om du har säkrat upp ditt huvudabonnemang så gäller 3 kap. 7 a § i ellagen och Ei har då möjlighet att pröva skäligheten.

  Om mätarbytet endast gäller för att du ska kunna mäta in- och utmatning, saknar Ei befogenheter och det är utanför vårt tillsynsområde. Om du anser att elnätsföretaget bryter något avtal ni har kommit överens om har du möjlighet att ta kontakt med Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden för mer information.

  Vänliga hälsningar,
 • Vore det inte på sin plats att det fanns ett regelverk för hur lång tid denna typ av installation då vi som konsumenter inte har någon som helst möjlighet att påverka genom att byta leverantör.
  Har själv samma problem och Ellevio har inte "hunnit" skriva en arbetsorder på 4 veckor för att en underleverantör skall få uppdraget att byta mätare.
  Det finns naturligtvis inget intresse för Nätbolagen att genomföra bytet då nätbelastningen minskar.
  Alla dessa kw som inte produceras under säg 4-8 veckor skulle göra skillnad både vad gäller miljö och ekonomi
  jimmy Lundbeck
 • Jag har samma problem som ovan. Det som jag dock tycker ni bör ta i är att vi som konsument inte har någon möjlighet att välja "annan" leverantör.
  Det finns inget intresse för Elnätsbolagen att genomföra dessa mätarbyten då de innebär en kostnad för mätaren och mindre leverans av el till fastigheterna.
  Alla de kw timmar som inte blir producerade pga långa väntetider på ett byte av mätare måste ses som rent slöseri med miljö och pengar.
  Det borde inte vara så svårt för Er som ansvarig för övervakning av bolagen att reglera hur lång tid detta får ta.
  jimmy Lundbeck
 • Hej Jimmy,

  Tack för två intressanta inlägg!

  Precis som du skriver så har Ei ingen möjlighet att bedriva tillsyn i frågan, så länge det inte gäller en nyanslutning (3 kap. 7 § ellagen). Ei har märkt av en ökad mängd klagomål och frågor och förstår problematiken som uppstår.

  Vi har lyft frågan med branschorganisationen och kommer ha en fortsatt diskussion.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Som konsument ock kund bör man kanske ha 6-8 veckors framförhållning. När kunder beställer sin solpanelsanläggning från entreprenören bör den se till att en föranmälan kommer in i tid.
  Dessutom är det inte alla elnätsföretag som behöver byta elmätaren fysiskt på plats, de behöver ”bara” lägga till ett register i insamlingssystemet för mätvärden
  Michael /Bohuslän
  Michael
 • Hej Michael,

  Tack för ditt inlägg!

  Självklart, som kund behöver man göra det man kan för att skapa bra förutsättningar för elnätsföretaget - och sig själv. Sedan arbetar Ei för att elnätsföretaget ska följa den aktuella lagstiftningen.

  Som jag skrev tidigare så har vi lyft frågan eftersom klagomålens mängd har ökat.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Jag fick min anläggning uppsatt i maj och väntar fortfarande på att Vattenfall ska byta mätaren. Jag har snart missat nästan hela produktionen för året. Föranmälan skickades in i april, men jag har inte ens ett datum för när de planerar in jobbet.
  Joakim
 • Hej Joakim
  Jag råkade skicka ett mail till någon i styrelsen på eon och då hände det saker.
  Jag var inte helt snäll i mina kommentarer och frågade vad dom höll på med . testa
  Jonas Lund
 • Tack Jonas, jag drog ett mail till deras VD så får vi se om det händer något.
  Joakim
 • Japp, det löste sig omedelbart och jag fick kompensation! De hade redan bytt mätaren, men entreprenören hade missat att registrera det.
  Joakim
 • Hej Jonas och Joakim,

  Vad bra att det löste sig. Återkom gärna om ni stöter på några problem framöver.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej.

  Jag måste tillstyrka EON s effektivitet .
  Min anläggning var färdigmonterad strax före Jul
  Underleverantör till EON ringde 3e Januari och
  Idag 8e Januari mätaren bytt på 15 min
  Snyggt jobbat anser jag med tanke på helger etc..


  Kari Hansen
 • Hej Kari,

  Vad kul att höra!

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Jag försökte att anmäla mätarbyte tidigt i processen men fick höra att det först var när solcellsanläggningen var färdiginstallerad som anmälan kunde göras till vattenfall. Detta borde kunna ändras på så att det inte står en massa startklara anläggningar som inte är påslagna. Håller med om att det är en massa kWh som måste gå förlorade för att väntetiderna är så långa. Håller tummarna att dom kommer snart och genomför bytet så vi kan utnyttja sommarens solenergi.
  Fredrik Bråkenhielm
 • Hej
  Har samma problem.Har efter föranmälan kontaktat nätbolaget och bett om att få boka tid för mätarbyte. De hänvisade då till ett annat nätbolag i grannkommunen som de samarbetar med. Ringde grannkommunens nätbolag och bad om att få boka in en tid. De har bara en växeltelefonist som tar emot meddelanden. Sedan är det ingen som ringer upp eller återkommer. Det går att kontakta via mail och då svarar de. De svarar att de kommer att höra av sig någon dag innan. Jag ber återigen om att få boka in en tid för att kunna planera och vara hemma från jobbet och släppa in. Men de svarar att det funkar inte så, utan de hör av sig. Återigen mailat och frågat ungefär när de hör av sig och om de verkligen inte har något bokningsschema. De svarar att de tar allt i turordning och de som byter mätare har också andra arbetsuppgifter än att byta mätare.
  Förstår också att detta är lågprioriterat och ligger inte i deras affärsintresse.
  1. Det måste väl kunna gå att boka in en tid enligt någon lag?
  2. Vilken myndighet är överordnad nätverksbolagen?
  Om ni är den myndigheten och har ansvaret för nätverksbolagen verkar det helt orimligt att som det står högre upp att det inte ingår i ert uppdrag. Har svårt att tro det. I så fall vilken annan myndighet?
  Har frågat Allmänna reklamationsnämnden som ni tipsar om, men de säger att detta är i första hand en myndighetssak.  Jan
 • Skrev tidigare idag, men det har inte hunnit komma fram.

  Frågade ombyte av el-mätare. Kunde inte boka tid.
  El-nätbolaget: "vi tar allt i turordning som det kommer in och vi hör av oss någon dag innan"

  Man kanske jobbar eller är inte hemma då, så jag ville boka in en tid. Men det gick inte.

  Någon tipsade här om att skicka mail till chefen och det gjorde jag i morse.
  "Hur det kan komma sig att det inte går att boka in en tid längre fram? Höra av sig dagen innan är inget speciellt bra"

  Hörde inget, inga svar.
  Men efter ett par timmar ringde det helt plötsligt på dörren och där stod en elektriker med en ny el-mätare i handen och skulle byta. Tur att jag var hemma bara.
  Allt gott. Men synd att man behövde involvera chefen. Det kan ju också vara att slump att elektrikern kom just då, men tror knappast det.

  År 2021 med att typer av system är det ofattbart att man inte kan bok in en tid. Ni på denna myndighet bör ge nätbolagen någon åthutning att skärpa till sig.
  Jan
 • Hej,

  Tack för ditt inlägg.
  Så bra att det har löst sig.

  I ellagen regleras inte detaljer så som möjlighet till tidsbokning av mätarbyte men elnätsföretagen ska givetvis ha en välfungerande kundtjänst. Elnätsföretaget bör kunna ge sina kunder leveransbesked och annan relevant information beträffande ett kommande mätarbyte.

  Vi granskar löpande aktörerna på marknaden för att säkerställa att de följer rådande lagstiftning.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Jag är i samma sits. Väntar på att nätbolaget ska byta mätaren. Det verkar dröja väldigt länge.

  Nätbolagen har ju (tyvärr) ett egenintresse i att _inte_ byta mätare. De förlorar ju pengar på det i slutändan.

  Jag har inte köpt mina solceller från mitt nätbolag (kommunalt nätbolag med politiskt tillsatt ledning/styrelse).

  Just mitt elbolag säljer också solceller dock. Här verkar de prioritera att ha sina elektriker på de egna installationerna lokalt(!), istället för att lägga 15-30 minuter på att byta mätare hos andra kunder som installerat med andra leverantörer.

  Förutom att det är frustrerande att vänta på mätarbyte, så är det ju en ekonomisk fråga. Vi tappar produktion varje dag vi inte kan dra igång anläggningen. Dessutom blir miljön lidande.

  Dessutom vet ju nätägaren vi föranmälan vad som är på gång, och skulle rent teoretiskt redan då börja planera in bytet.

  Inte heller kan jag välja att byta nätbolag, eftersom de har ett monopol. En rävsax helt enkelt.

  Jag tycker att lagstiftaren måste gå in här och lagstifta om en rimlig tid för att få mätaren bytt!

  Leo Erlandsson
 • Hej Leo,

  Tack för ditt inlägg.

  Ei har som sagt inte möjlighet att bedriva tillsyn i frågan men vi är medvetna om problemen på området och tar med oss denna information i vårt arbete. Vårt uppdrag är att arbeta för väl fungerande marknader för alla aktörer.

  Om elnätsföretaget bryter mot det ni har avtalat om kan du ta ärendet vidare på avtalsrättsliga grunder. Som konsument hänvisas du till Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden för tvistlösning. Som företagare vänder du dig till allmän domstol.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Jag fick installerat solceller i början av mars på min fastighet
  Har ringt ett flertal gånger till vattenfall och frågat när mätarbyte sker, så jag kan börja producera solenSenaste svaret jag fick är att i juli kommer min anmälan tas upp, och sen efter några veckor + semester kommer en från Vattenfall att besikta anläggning , och byta elmätare eller programmera om elmätareSå någon gång i höst kommer kanske min anläggning igångSå då blir inte mycket produktion detta åretHur är möjligt att Vattenfall som har monopol på nätet här kan dra på detta elmätarebyte 6 månaderOch jag hör hela tiden reklam på radion om vattenfall hjälper till att producera koldioxid fri el


  Christer Johansson
 • Hej Christer,

  Som du säkert redan har läst längre upp i denna tråd, så har Ei få tillsynsmöjligheter när det gäller mätarbyte vid installation av solceller, då handläggningstider inte är något som behandlas i ellagen.

  Om du anser att elnätsföretaget bryter något avtal ni har kommit överens om har du möjlighet att ta kontakt med Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden för mer information.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Verkar inte som utvecklingen gått framåt. Jag har fått leveransbesked från Eon, minst 11 veckor med kommentaren att om inte allt är rätt blir det längre leveranstid.
  Frustrationen saknar gräns när det inte några alternativ, bästa jämförelse är nog Oligarker.
  Någon som har tips?
  Per Karlsson
 • Hej Per,

  Jag blir tyvärr tvungen att lämna samma svar som mina kollegor gjorde i ovannämnda tråd.

  Som sagt är elnätsbolaget skyldig att ansluta en anläggning inom skälig tid om det är en nyanslutning, vilket framgår av 3 kap. 7 a § ellagen. Vanligtvis räknas mätarbytet som sker vid solcellsinstallation inte till nyanslutning. För att det ska betraktas som en nyanslutning måste solcellsanläggningen kräva en högre säkring än den säkring som den nuvarande anläggningen redan har. I sådant fall har Ei möjlighet att pröva skäligheten av anslutningstiden utifrån ovannämnda bestämmelse.

  Med vänlig hälsning,
  Erica Talvén
 • Om det är så att skälig tid kan åberopas, vad är i så fall skälig tid?  Per Karlsson
 • Hej igen,

  Vad som menas med skälig tid framgår av 3 kap. 7 a § ellagen:

  ”Anslutningsskyldigheten ska fullgöras inom två år från det att nätkoncessionshavaren har tagit emot en begäran om anslutning, om inte en längre tid är nödvändig med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller det annars finns särskilda skäl.”

  Det betyder alltså att ett elnätsföretag får ta upp till två år från att de har tagit emot en begäran om anslutning, innan anslutningen sker. Om det inte finns några yttre omständigheter som hindrar elnätsföretaget från att utföra anslutningen bör den ske på kortare tid än två år.

  Med vänlig hälsning,
  Erica Talvén
 • Godkände en offert på Solceller från December 2021 och har fortfarande inte fått dem i drift pga att mätaren ej har bytts.
  EON har haft detta ärende sedan Mars(senast)
  Det är inget som säger att det(mätarbytet) ska ske efter Solceller är på plats.
  Känns som man sitter i knäet på ett monopolföretag som inte har bråttom då de förlorar pengar på mig.
  Samtidigt som min ström går direkt till grannarna utan förluster.
  Börjar närma mig 7 Månader sedan offerten godkändes vilket gör oss frustrerande. Mer än halva säsongen är passerad och allt är betalt och klart.
  Planerade montaget var i början på Maj och 2:a veckan i Juli så ger systemet Noll kronor pga EON(ingen mätare)
  Göran
 • Hej Göran,

  Som du säkert redan har läst i ovannämnda tråd så har Ei få tillsynsmöjligheter över mätarbyte vid installation av solceller. Bland annat reglerar inte ellagen, som Ei genomför tillsyn över, handläggningstider. Med det sagt granskar vi löpande aktörerna på marknaden för att säkerställa att de följer rådande lagstiftning och vi tar med oss denna information i vårt arbete.

  Om du anser att elnätsföretaget E.ON bryter mot något avtal som ni har kommit överens om är vår rekommendation att du tar kontakt med Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden för tvistlösning.

  Med vänlig hälsning,
  Erica Talvén
 • Det tog drygt 3 månader för Kraftringen att byta mätare inklusive uppsäkring för produktion. När jag fick kontakt med deras handläggare kunde de kostatera att det ”gått ovanligt fort” och ”några månader var rimlig tidsperiod”
  Henrik
 • Hej Henrik,

  Vid byte av elmätare för att kunna mäta in- och utmatning så finns det ingen angiven tidsfrist i ellagen. Om bytet är till en elmätare som klarar av timmättning har elnätsföretaget tre månader på sig. När det gäller uppsäkring behöver det göras på skälig tid enligt ellagen.

  Mot bakgrund av detta har elnätsföretaget, såvitt jag förstår, uppfyllt sina skyldigheter men om du hade något särskilt avtalat med ditt elnätsföretag kan du kontakta Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden för mer information.

   Med vänlig hälsning,
  Erica Talvén
 • Hej
  Säkringen är höjd och mätaren är bytt samt att Vattenfall publicerat på "mina sidor" att produktionsanläggningen är ansluten till Vattenfalls nät. Kvarstår tydligen något administrativt innan anläggningen blir tillgänglig så vi kan teckna försäljningsavtal. Hur lång tid ska sista administrationen få ta innan vi kan skicka klagan till EI?

  Under tiden visas ingen elförbrukning eller inmatning till elnätet. Förbrukningen är helt blank. Får det vara så?

  Monica Edsfors
 • Hej,

  Enligt ellagen ska anslutningsskyldigheten fullgöras inom två år. Detta innebär inte att det alltid är skäligt med upp till två år, varje anslutning bör bedömas från fall till fall. Om du anser att anslutningen av din produktionsanläggning tar oskäligt lång tid kan du begära prövning hos oss. Begäran skickas till registrator@ei.se

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej !
  Jag har ett liknande problem fast här ska mätaren inte bytas. De ska bara godkänna anläggning genom att besiktiga den. Men mitt hus ligger på samma matning som fem andra och att få ut en lapp från skrivaren tar i dagens samhälle tydligen ca 2 månader att sedan komma ut och göra jobbet tar nog också 2 månader. Jag anser (som besiktnings man el) att nätbolaget negligera oss konsumenter och att deras servis mot oss konsumenter är obefintlig. Nätbolagen gör lite som de vill och jag anser att detta måste styras upp!
  Fredrik Sköld
 • Hej Fredrik,

  Det finns ingen tidsangivelse för anslutning av solceller och vi har i dagsläget heller ingen praxis på området.

  Om du anser att tiden för anslutning av din solcellsanläggning är oskäligt lång kan du begära prövning hos oss. Skicka begäran till registrator@ei.se med rubriken "Begäran om prövning av tid för anslutning". I linje med gällande lagstiftning kan vi bedriva tillsyn kopplat till skälig tid för anslutning och vid behov till exempel kräva åtgärdsplaner som visar vad företagen gör för att verka för kortare ledtider. Vi planerar en sådan tillsynsinsats under 2023.

  Med vänlig hälsning, 

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Har det skett någon förändring i tillsynen för hur lång tid det får ta att genomföra mätarbyte och inkoppling av solceller? Läser trådar från tidigt 2019 och det är nu 2023

  precis som alla här så har även vi för

  En sista fråga. Var i lagen står det att jag inte får slå igång min solcellsanläggning innan jag har allt på plats? Jag har panelerna på plats för att sänka min förbrukning som är uppskattad på tok för högt! Pga. Att vattenfall medvetet plockat bort tekniken attavläsa min mätare på fjärr. Men kan inte slå igång den.
  Mikael Oscarsson
 • Hej,

  Som vi svarat tidigare har vi i dagsläget ännu ingen praxis men vi bedömer att det snart kommer att fattas beslut som är riktgivande.

  Kravet på elnätsföretagets godkännande för att ansluta en solcellsanläggning är främst en elsäkerhetsfråga. Elnätsföretaget har det yttersta ansvaret att säkerställa att anläggningar som är anslutna till det gemensamma elnätet uppfyller kraven för säker elöverföring. Elnätsföretaget kan redogöra för vilket lagrum som är aktuellt.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.