Till senaste kommentaren

Stockholms Elbolag vägrar uppsägning trots rätt enligt avtal

Hej
Stockholms Elbolag vägrar uppsägning enligt avtal och undviker att besvara mail och går inte att nå via telefon (telefonkö avbryts, eller med svar "abonnenten kan inte nås") undrar vad den effektivaste vägen till rättelse är.

Beställde via Elskling ett 12 månaders fast abonnemang med 1 månaders uppsägning den 17 juni 2018 med start 1 augusti. Kvittens finns och bekräftas av Elskling.se att annat något annat inte är beställt.

Den 15:e juni 2019 skickades mailledes en uppsägning till kundtjänsten hos Stockholms Elbolag med begäran om bekräftelse på uppsägningen. Samtidigt lades en beställning via Elskling om byte till Göteborgs Energi med start 1 Aug.

Ingen respons kom från Stockholms Elbolag trots påminnelse mail. Efter att skickat trippla mail samtidigt kom svar kl 22 en kväll 11 dagar efter uppsägningen . Svaret innehöll dock HOT om avtalsbrott då de hävdar att beställning hos Elskling.se avsett 24 månaders kontrakt med 1 månads uppsägning.

Har översänt kopia på beställning från Elskling.se och det går nu inte att nå dem och de besvarar inte mail.

Jag har förstått att Stockholms Elbolag tidigare har varit föremål för utredning att inte följa lagen med hot om viten. De har också tidigare varit bortplockade från Elpriskollen.se. Det som gör mig extra orolig, i relation till hur Stockholms Elbolag agerar, är att enligt Allabolag.se har bolaget en osund balansräkning med negativ soliditet (2017, 2016).

Sitter nu i låst läge att nyttja ett fördelaktigare erbjudande från Göteborgs Energi då Stockholms Elbolag låser abonnemanget och hindrar bytet.

Vilken är den snabbaste vägen för att kunna pressa Stockholms Elbolag till rättelse att följa ingått avtal enligt beställning via Elskling.se då de inte går att kommunicera med dem?


Anders

Kommentarer

 • Hej
  Det är så tråkigt att du har råkat ut för det här. Du har agerat föredömligt eftersom du har skickat uppsägningen skriftligen och sparat denna, du har även sparat bevis på vilka avtalsvillkor som gäller.

  Om du tecknar avtal med ett annat elhandelsföretag kommer bytet att genomföras och Stockholms elbolag kan inte stoppa det. Du behöver alltså inte ha Stockholms elbolags godkännande /medverkan för att byta elleverantör.

  Däremot kan Stockholms elbolag skicka en faktura med brytavgift om de fortfarande anser att du har brutit avtalet i förtid. Om det blir så bestrider du denna faktura genom att skicka ett mail till Stockholms elbolag där du anger att du inte kommer att betala och varför. I det här fallet för att du anser att fakturan är felaktig eftersom du inte har brutit avtalet i förtid då du har sagt upp ditt avtal i enlighet med avtalets villkor. Skicka med de underlag du har som visar vilka villkor som gällde och din uppsägning.

  Därefter blir det upp till Stockholms elbolag att välja om de vill ta det till domstol för att driva in avgiften, men det är kanske inte så sannolikt. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), om du vill, för att få tvisten prövad. ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag, den är kostnadsfri och endast skriftliga underlag används för prövningen.

  Med vänlig hälsning
  Anna
  Anna Carlén
 • Stor Tack Anna för återkoppling.

  Det kommer ske ett byta FRÅN Stockholms Elbolag 1 august 2019. Kan inte bli tydligare gällande avtalsvillkor 12 månader. Se utklipp från kvittens erhållen från Elskling.se.

  Anders
 • Stockholms Elbolag ligger hela tiden på gränsen och borde rimligen förbjudas från att träffa avtal med konsumenter. Även jag har drabbats av obesvarade mail, halvtimmeslånga telefonköer som kopplar ner, eller när man väl kommer fram får tala med en handläggare som är totalt inkompetent och inte kan svara på något alls. En del av deras strategi är också att inte svara rakt och uttömmande på ställda frågor utan enbart svara på delar (de som passar dem). Jag har haft deras avtalsform Premium Frihet som marknadsförs bl a med att det är deras låga inköpspris som ligger till grund. Trots detta har jag när jag nu går tillbaka och kontrollerar mina fakturor erfarit att deras debiterade kWh-pris successivt divergerat mot snittpriset för SE3 från 15 öre i augusti 2018 (motsv ca 30 % påslag) till 32 öre i maj 2019 motsvarande 86 %!!! De vägrar att besvara hur denna differens skall låta sig förklaras.

  Jag kommer därför att polisanmäla VD och bolaget för bedrägeri samt göra anmälan till såväl ARN som marknadsdomstol.
  Calle
 • Hej!

  Jag signade troligtvis samma elavtal via elskling hos Stockholms Elbolag förra sommaren - 12 månaders bindning som sedan skulle gå över till något annat avtal med högre pris per kwh, 1 månads uppsägningstid. (Har exakt information sparat, men ej tillgänglig i skrivande stund.) Då det nu gått ett år och gått över till ett dyrare pris har jag tänkt byta till annat elavtal.

  Läser detta och blir orolig över hur det ska gå att byta avtal. Hur är bästa sätt att gå tillväga? Säga upp avtal via mail och bifoga avtalsvillkor, och sedan beställa nytt elavtal via elskling igen?
  Ida
 • Hej
  Kontrollera uppsägnings- och bindningstid för det förlängda avtalet i avtalsvillkoren för det elavtal du tecknade. Det kan ha andra villkor än det som anges i avtalsvillkoren för de avtal som tecknas idag.

  Du ska också ha fått information om det förlängda avtalets villkor, det ska ha skickats till dig 60-90 dagar innan avtalet löpte ut.

  När du kontrollerat bindnings- och uppsägningstid kan du säga upp avtalet via e-post och spara ditt mail. Spara ev svar eller bekräftelser om uppsägning från företaget.

  Tänk på att du behöver teckna det nya elavtal ca 1 månad innan det ska träda i kraft. Det beror på att det är två veckors uppsägningstid och företagen inväntar dessa innan de anmäler elhandelsbytet. Därefter tar det ca två veckor innan elhandelsbytet är registrerat i systemet och bytet kan genomföras.

  Med vänlig hälsning
  Anna Carlén
  Konsumenternas energimarknadsbyrå


  Anna Carlén
 • Hej undrar om dessa avtalsvillkor som Stockholms elbolag använder sig av är helt okej att använda sig av som elhandelsleverantör?

  • Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till ett Premium Frihet Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 kalendermånads uppsägning. För företag gäller ett likvärdigt avtal och avtalslängd som de tidigare haft dock nu med 12 kalendermånaders uppsägning. Stockholms Elbolag AB kräver en separat uppsägning på elhandlarens elavtal för att avtalet ska vara uppsagt på ett korrekt sätt. Om en fullmakt överlåtes till ett elhandelsbolag och ska användas med syftet att säga upp ett elavtal så krävs en skriftlig fullmakt. Det är då viktigt att det tydligt framgår att det avser en uppsägning. Stockholms Elbolag AB emotser inte prodatmeddelandet Z05L som inkommer från nätbolaget som en uppsägning. För konsumenter föredrar vi för konsumentens säkerhet att en skriftlig uppsägning inkommer. Dock går det även att ringa eller e-posta in uppsägningen. För företag såsom AB, HB och enskilda bolag måste en skriftlig uppsägning  skickas in med signatur från företagets firmatecknare vilket skall vara den person som står på avtalet och som tecknat avtalet. Detta skickas in via brev till Stockholms Elbolags adress. Vi godkänner inga uppsägningar från företag som är muntliga eller utan signatur från firmatecknare.
  • Vid flytt medföljer Kunds avtal till ny adress. Stockholms Elbolag AB har fullmakt att hämta in all nödvändig information från nätägare för uppstart på ny adress. Kund förpliktar sig att meddela Stockholms Elbolag AB innan flytt.
  1. Ersättningen från privatpersoner är 15 öre per kWh ex moms under återstående avtalstid. Ersättning för resterande månadsavgifter beräknas enligt gällande avtal. Lägsta ersättning från en privatperson oavsett längd kvar på avtal eller storlek på förbrukning är 1 495 SEK vid brutet avtal per anläggning.
  2. Ersättning från företag är 15 öre per kWh ex moms under återstående avtalstid. Ersättning för resterande månadsavgifter och extra tilläggstjänster B2B beräknas enligt gällande avtal. Lägsta ersättning från ett företag är 25 000SEK vid brutet avtal per anläggning. Utifall årsförbrukning ej kan ges från företag, ges en generell brytavgift om 25 000SEK till företagskunder per anläggning. Vid övriga avslut innan kontraktslut äger Stockholms Elbolag AB rätt att slutfakturera de kvarvarande månadsavgifterna samt beräknad förbrukning som är överenskommet under kontraktsperioden.
  Då det är upplagt för att i princip samtliga elhandelskunder ska få en brytavgift?

  Länk till avtalsvillkor: Är på Punk 11 samt 17:1, 17:2
  https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_ei_villkor_2016/

  Linus
 • Hej!
  Det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för att avtalsvillkor som gäller konsumenter är skäliga. Exempel på oskäliga avtalsvillkor är om avtalet
  • är skrivet på ett oklart sätt
  • ger säljaren orimliga fördelar
  • bryter mot lagen och ger dig som konsument sämre rättigheter än du har enligt lag.
  Du kan göra en anmälan till Konsumentverket via länken nedan:
  https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/anmal-till-konsumentverket/

  Konsumentverket agerar däremot inte på anmälningar från företag.

  Stockholms elbolag finns nu på Energimarknadsbyråns klagomålslista med företag som har många klagomål hos byrån. I samband med klagomålsinformationen på webbplatsen tipsar vi också om hur du som kund hos företaget kan undvika brytavgifter:
  https://energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/valja-elavtal/klagomalsinformation/stockholms-elbolag/

  Med vänlig hälsning
  Anna

  Anna Carlén
 • Hej,

  Jag hade Stockholms Elbolag och fick en brytavgift på 1500kr då jag sa upp mitt avtal 10 dagar för tidigt. Enligt kontakt med deras kundtjänst menar de att även om man säger upp en dag(!) för tidigt så kommer de fakturera 1500kr för brutet avtal.

  Jag valde att bestrida Stockholms Elbolags faktura i sin helhet och efter en månads mailande fram och tillbaka och en dag innan fakturan skulle betalas fick jag svar från deras kundtjänst att jag inte behövde betala brytavgiften!

  När ni säger upp ert avtal se till att kontakta Stockholms Elbolags kundtjänst (använd inte någon förmedlare så som elskling.se så ni är säkra att det blir rätt. Kontrollera med kundtjänst att ni sagt upp avtalet i enlighet med vilkoren).

  Om ni trots det får en brytavgift och är villiga att driva ärendet (hela vägen till rättegång om så krävs) så hänvisade jag till följande paragrafer och utdrag.

  Om ni, liksom jag, anser att det är oskäligt våga stå på er och driv ärendet! Jag är bara en lekman, men jag är övertygad om att deras avtal i en rättslig prövning inte skulle godkännas!

  Om de vägrar att tillmötesgå er gör även en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden!

  Här är utdrag från paragrafer jag hänvisade i mina kontakter med Stockholms Elbolag.


  EL2012K:
  "Om konsumenten ingått ett tidsbestämt avtal och i förtid bryter detta, utan att grund till hävning enligt punkten 5.6 föreligger, genom att ingå ett nytt avtal med ett annat elhandelsföretag ska konsumenten ersätta det tidigare elhandelsföretaget. Denna ersättning får motsvara högst vad elhandelsföretaget kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid"
  källa: https://www.energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/regler-och-beslut/allmanna-avtalsvillkor/

  Avtalslagen 36 §
  "Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet"
  källa: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/lagar/liten-laghund-2015-konsumentverket.pdf
  https://lagen.nu/1915:218

  Bilaga till rådets direktiv 93/13/EEG, med avtalsvillkor som kan anses oskäliga i konsumentavtal
  e) att kräva att en konsument som inte fullgör sina skyldigheter betalar ett oproportionerligt stort ersättningsbelopp
  källa: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/lagar/liten-laghund-2015-konsumentverket.pdf
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013

  Martin
 • Tack Martin, för att du delade med dig av dina tips!

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Alltså nu blir man orolig. Jag skrev på ett avtal med Stockholms Elbolag som startar 2019-10-14 dvs. började gälla igår. Den löper 6 månader. Jag har förstått att jag måste kontakta dem mailledes när jag ska säga upp avtalet. Men när måste jag göra detta, fattar ingenting av deras långa avtals text, och måste jag skicka mailet precis på dagen, jag kan alltså inte höra av mig tidigare innan uppsägningstiden? Hjälp känns som om jag gett mig in på något jag kommer verkligen få ångra.

  Mvh.
  Daban Mohammed Ali
 • Tack Martin, för dina tips!
  Fick också faktura för brytavgift, trots att jag fullgjort mina 12 månader.
  Dina tips fick de att kreditera fakturan. 😀
  Emil Johansson
 • Hej
  Bara för att reda ut olika frågor i tråden så att inte missförstånd uppstår:

  - Uppsägning kan göras när som helst, så länge avtalet och elleveransen kan fortsätta till dess att bindningstid eller uppsägningstid löpt ut faktureras ingen brytavgift. Man kan förtydliga i sitt mail om uppsägning att avtalet alltså inte ska förlängas automatiskt när bindningstiden löper ut. Det är bra att maila en uppsägning av avtalet och att du sparar ditt mail för det fall en tvist som gäller din uppsägning uppstår.

  - I det fall avtalet bryts innan bindningstid eller uppsägningstid löpt ut t.ex. genom att en annan elleverantör tar över elleveransen så faktureras en brytavgift (det omnämns på något ställe i tråden som att det sägs upp för tidigt).
  Enligt Stockholms elbolags avtalsvillkor faktureras en brytavgift på minst 1495 kr oavsett hur lång tid som återstår av det avtal som bryts. Det kan därför bli en relativt hög brytkostnad i förhållande till vad du skulle ha betalat för elen om du haft kvar avtalet tills det löpt ut. Att avgiften blir relativt hög gäller särskilt om avtalet bryts när en kort tid återstår eller om du har en låg förbrukning.

  Här kan det, precis som tidigare personer påtalat, finnas skäl att ifrågasätta brytavgiftens belopp eftersom ersättningen högst får motsvara vad elhandelsföretaget kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid, enligt de allmänna avtalsvillkoren.

  Med vänlig hälsning
  Anna


  Anna Carlén
 • Jag fick en faktura på brytavgift (jag bytte leverantör via Elskling att påbörjas direkt när bindningstiden gått ut men utan att meddela dem något, uppsägningstid ??) men jag skrev e-post till dom och bestred fakturan och dom krediterade den direkt eftersom jag "avslutat på korrekt datum".

  Jag har ALDRIG sagt upp något tidsbundet avtal,(jag har bara bytt (oftast via Elskling) alla byten har bara fungerat precis som tänkt.

  Jag har svårt att förstå att man kan ha uppsägningstid efter att ett tidsbundet avtal går ut, det måste väl vara upp till mig att teckna avtal, inte min tidigare leverantör?

  Är det inte just därför man har anvisningsavtal, när man inte har något aktivt valt så blir man tilldelad ett anvisningsavtal med den leverantör som ditt nätföretag använder?

  /Gunnar
  Gunnar Jensen
 • Hej
  De flesta elavtal förlängs automatiskt när avtalstid och uppsägningstid löper ut. För att det ska vara tillåtet för företaget att förlänga avtal automatiskt ska det framgå i avtalsvillkoren till elavtalet och du ska få meddelande om förlängningen samt prisinformation mm innan avtalet förlängs. Avtalsvillkor om automatisk förlängning innebär alltså att även avtal med bindningstid behöver avslutas för att bindningstiden inte ska förlängas.

  Det brukar fungera bra att byta elleverantör genom att teckna ett nytt elavtal som startar när det befintliga avtalets bindningstid löper ut (även avtal som kan förlängas automatiskt). Det beror på att elleverantörer alltid får information om att du kommer att byta elleverantör och att det sker när avtalets bindningstid löper ut, när du tecknat ett nytt avtal. Elleverantören ser då normalt till att inte planera för att du är kvar som kund, även om du inte tar kontakt med företaget för att säga upp avtalet. Och de fakturerar därmed ingen brytavgift.

  I Stockholms elbolags avtalsvillkor framgår att de inte tar hänsyn till information om att du byter elleverantör, ditt avtal förlängs ändå och bryts därför sedan vid leverantörsbytet.

  Brytavgiften ska motsvara det företaget som mest kan visa sig förlora på ett avtalsbrott, den är en slags skadestånd. Det har ännu inte prövats av ett oberoende tvistlösande organ som t.ex. Allmänna reklamationsnämnden om ett företag har rätt att ta ut en brytavgift på grund av avtalsförlängning när företaget haft information om leverantörsbytet.

  Med vänlig hälsning
  Anna
  Anna Carlén
 • Det verkar inte bara vara vi som kunder som reagerar på Stockholms Elbolag. Nu går även andra elbolag ut med varning för Stockholms Elbolag till sina kunder.

  Anders
 • Hej Anders,

  Tack för informationen.

  Vår erfarenhet är att konsumenter oftast är mer nöjda med sitt elavtal i de fall som de i lugn och ro jämfört de olika alternativen istället för att acceptera ett erbjudande från till exempel en telefonförsäljare. Läs vårt inlägg om vad du bör tänka på innan du tecknar ett nytt elavtal samt information på elpriskollen.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  En stilla undran. Stockholms Elbolag är på Svenskhandels varningslista. Är de då lämpligt att de finns på er lista över företag? Effekten blir att man inte kan lita på det som ni för fram. Inte med mindre än att jag själv måste dubbelkolla företagen. Poängen försvinner då.
  Owe Wesslén
 • Hej Igen!

  Jo, en sak som jag glömde, är att det är samma personer bakom Stockholms Elbolag som Svealands Elbolag. De båda har samma personer i ledningen. Samma adress m.m.
  Så igen, lite kontroll på vilka bolag som läggs upp vore fint, speciellt efter som att Stockholms Elbolag är på Svenska handels varningslista.
  Det blir en förtroendefråga för er sökfunktion., Går inte att lite på utan att jag gör egen efterforskning.
  Owe Wesslén
 • Hej Owe,

  Tack för dina synpunkter!

  Till oss är alla elhandelsföretag som säljer el till konsumenter (privatpersoner) skyldiga att rapportera in sina avtal och priser, vi kan inte neka någon att finnas med på Elpriskollen såvida den elhandlaren inte har dömts i vår tillsyn. Många av de klagomål som riktas mot Stockholms Elbolag faller utanför vårt tillsynsområde. Vi har en dialog med Konsumentverket i dessa frågor då många klagomål faller under deras tillsyn.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

 • Hej!

  Vi på Stockholms Elbolag eftersträvar alltid nöjda kunder och uppmanar därför att ta direkt kontakt med vår kundservice:

  Privat
  kundservice@stockholmselbolag.se

  Telefon: 08 - 410 377 01

  Företag
  foretag@stockholmselbolag.se
  Telefon: 08 - 410 377 11


  www.stockholmselbolag.se

  Vänliga hälsningar

  Kundtjänst
  Stockholm Elbolag AB

  Kundtjänst Stockholms Elbolag AB
 • Stockholm elbolag och förvaltninsel ab
  Både är fuskar och försöker lura dig,dem pratar att precis du vill höra tills du bli deras kund ,sen kommer faktura till dig surpris,hel tvärtom, så klart du ringer dem och du vill inte jobba med dem,men går inte ,du mejlar och ringer men du kan inte bli av med dem,bara finns en väg ,du tvungen att göraett nytt avtal med dem men lite bara lite bättre priser ,jag kunde inte bli av med dem ,nu har jag lämnat mina papper till advokat vi får se,

  Grejen hur kan dem lura så många människor och många klagar på dem ,staten låter dem att stå kvar 🤔


  Behzat Uzuner
 • Hej,

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har inget tillsynsansvar vid avtalsrättsliga frågor. I denna fråga så rekommenderar jag att du tar kontakt med Konsumentverket och Konsumenternas Energimarknadsbyrå som erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Jag ingick ett muntligt avtal per telefon 2019 med Stockholms Elbolag. Undrar om det är bindande eller om jag kan avsluta abonnemanget när jag vill. Abonnemanget gäller ett bolag.

  Mvh
  Håkan Ericson
 • Hej Håkan,

  Jag uppfattar det som att din fråga gäller ett elavtal för (ditt) företag.
  Om inget annat bestäms så är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt. Du kan givetvis lämna in en uppsägning när som helst men var noga med att beakta din bindningstid inför ett byte av elleverantör för att undvika brytavgifter.

  Om du är konsument gäller andra bestämmelser. Läs mer hos Hallå Konsument

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej Sanna

  Tack för svar. Läste bara i DN att sedan 2018 så är det förbjudet att ingå avtal vid telefonförsäljning. Å att man måste även få förslaget presenterat skriftligt.

  Mvh
  Håkan Ericson
 • Hej Håkan,

  Det stämmer att det hösten 2018 infördes ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som innebär att ett avtal inte är giltigt förrän du har bekräftat det i någon skriftlig form. Detta gäller dock enbart dig som konsument - inte om du är företagare. Jag uppfattade som sagt att din fråga gällde ett elavtal för företag. 

  Du hittar mer information om dina konsumenträttigheter hos Hallå Konsument och  Konsumenternas Energimarknadsbyrå

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Jag har ett företag och jag har råkat ut för något liknande. Efter att ha blivit lurad av dem och sagt ja till ett kontrakt via telefon för ca 2 år sedan ringde jag Stockholms elbolag idag för att fråga om bindningstiden. Innan hade de sagt att det var 3 år och nu påstår de att det är 24 månaders uppsägningstid istället. De vill även ha en skriftlig uppsägning via post där jag som firmatecknare ska skriva under detta, med företagets namn samt dagens datum och att jag annars måste betala ca 25 000kr.

  Vad ska jag göra? Detta känns inte rätt.
  Fatima
 • Hej Fatima,

  De problem du beskriver beträffande oklarheter i bindnings- eller uppsägningstid är avtalsrättsliga frågor som vi på Ei inte kan hjälpa dig vidare med. Jag rekommenderar att du kontaktar Konsumenternas Energimarknadsbyrå som har viss rådgivning för småföretagare.

  Vad gäller uppsägning av avtalet är det alltid bäst att skicka ett skriftligt meddelande, helst per e-post, så att du vid behov kan bevisa att avtalet är uppsagt på givet datum.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Tack för hjälpen,
  Inte så mycket tid kvar för att avtalet går ut ,nu kan vi låta bli bara avtalet går ut,
  Behzat Uzuner
 • Hej Sanna,
  Tack så mycket för hjälpen.

  Så som jag förstår det betyder detta att det inte är krav på att jag måste skicka ett skriftligt brev med min signatur, företagsnamn, organisationsnummer samt dagens datum så som Stockholms elbolag säger att det krävs för att säg upp ?
  Fatima
 • Hej Fatima,

  Ditt avtal med Stockholms elbolag regleras av avtalslagen och villkoren i avtalet kan i stort sett utformas fritt. Om det är villkorat att uppsägningen ska göras på ett visst sätt kan det vara svårt att argumentera mot detta. Som företagare omfattas du inte av de konsumenträttsliga bestämmelserna.

  Som jag tidigare nämnt rekommenderar jag att du skickar en skriftlig uppsägning så att du kan säkerställa din bevisning vid behov.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Oroväckande att ett bolag som missköter sig såhär mycket kan hålla sig kvar på marknaden så här länge. Fel på lagar eller gör Ei eller Konsumentverket inte sitt jobb?

  Verkar handla om ett flertal bolag. De förstör för de seriösa bolagen, elmarknaden i stort och konsumenterna.
  tompa
 • Hej Tompa,

  Tack för ditt inlägg. Vi håller absolut med om att de oseriösa elhandelsföretagen bidrar till att förtroendet för elmarknaden försvagas. 

  Det är ett fåtal elhandlare som beter sig på ett oschysst sätt. Både Ei och Konsumentverket arbetar med tillsyn och regelutveckling för att förhindra detta beteende på energimarknaden.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!

  Vi på Stockholms Elbolag eftersträvar alltid nöjda kunder och uppmanar därför att ta direkt kontakt med vår kundservice:

  Privat
  kundservice@stockholmselbolag.se

  Telefon: 08 - 410 377 01

  Företag
  foretag@stockholmselbolag.se
  Telefon: 08 - 410 377 11


  www.stockholmselbolag.se

  Vänliga hälsningar

  Personalen på kundtjänst
  Stockholms Elbolag AB
  Kundtjänst Stockholms Elbolag AB

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.