Till senaste kommentaren

Uppgift om aktuell elmätarställning på faktura saknas

Vi bor i hyresrättslägenhet och har en och samma leverantör (Mälarenergi) av el och nät.
Tyvärr saknas det uppgift om aktuell elmätarställning vid avräkningstillfället (månadsskifte) på deras fakturor.
Det står bara Mätarställning: 0 på varje faktura.
Vi har frågat Mälarenergi om detta och deras svar är att det beror på att "vi har timavläsning" vad nu det ska ha för betydelse.
Avsaknad av uppgift om elmätarställning och dess förändring över tid omöjliggör ju för oss att kontrollera om den debiterade förbrukningen verkligen stämmer, särskilt då vår elmätare är placerad i ett för oss hyresgäster oåtkomligt, låst utrymme.
Vad är det som gäller, kan vi kräva att Mälarenergi ska uppge elmätarställning på fakturorna?
Erik Wirén

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt inlägg.

  Det finns inget krav på att elhandelsföretag eller elnätsföretag måste ange mätarställning på din faktura. Det finns ett krav på att faktureringen ska avse uppmätta mängder och att informationen på fakturan ska innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella priserna som fakturan grundar sig på.

  Detta är vad som framgår av ellagens 8:e kapitel:
  Fakturering och debitering
  14 § Elleverantörer och nätföretag får inte debitera någon avgift för att tillhandahålla elanvändarna fakturor och faktureringsinformation om energianvändningen. Lag (2014:270).
  15 § En elleverantörs debitering av kunderna ska avse uppmätta mängder.
  Om elleverantören inte har fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning. Lag (2014:270).
  16 § En elleverantörs faktura ska vara tydlig. Den ska innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella elpriser som fakturan grundas på.
  Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd el mäts per timme, får informationen göras tillgänglig via elleverantörens webbplats. Fakturan ska då hänvisa till att informationen finns.

  Däremot kan det anses rimligt att du har tillgång till mätarställningen genom att exempelvis logga in på dina sidor på elnätsföretagets webbsida. Kontakta elnätsföretaget för att få klarhet i om detta går att lösa.

  Angående tillträde till själva elmätaren så är det en fråga du ska ta upp med din hyresvärd om det är hyresvärden som har låst utrymmet.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Vilken part har tolkningsföreträde? För mig betyder ellagens text:
  "En elleverantörs faktura ska vara tydlig. Den ska innehålla information om den uppmätta förbrukningen .."
  -att löpande information om elmätarställning ska finnas med på fakturan. Inte bara en påstådd mängd förbrukning under en viss period.
  Vem är lagstiftare - vart vänder man sig för att försöka påverka?
  Tack för svar!
  Erik Wirén
 • Hej,

  I ellagen regleras inte specifikt att mätarställning måste anges. Om du anser att elhandelsföretaget bryter mot ellagens bestämmelser kan du anmäla det till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se med rubriken Anmälan.

  Om du misstänker att elhandelsföretagets uppgift om din uppmätta förbrukning inte är korrekt och du skulle vilja kontrollera att den mätarställning som anges på en faktura verkligen är riktig, så skulle det lämpligen göras genom att kontrollera att det som står på den fysiska mätaren stämmer överens med fakturan. Du behöver då ha tillträde till mätaren.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.