Vad är en brytkostnad?

Om du har bindningstid kvar och vill säga upp ditt avtal behöver du betala en brytkostnad. Elhandelsföretaget får ta ut en avgift som speglar vad företaget förlorat på att du brutit avtalet i förtid. Det framgår av de allmänna avtalsvillkor som Konsumentverket och branschorganisationen Energiföretagen Sverige enats om.

Hur räknar man då fram hur mycket elhandlaren förlorat?


Om du bryter ett fastprisavtal i förtid, då kan din elhandlare vara tvungen att sälja den el som reserverats för dig till ett lägre pris än det pris som de köpte in elen för när avtalet skulle starta. Mellanskillnaden är elhandlarens förlust och det är företaget som måste styrka att de har gjort en förlust.

I praktiken räknas dock brytavgiften fram genom en formel som anges i dina avtalsvillkor. Ofta består den av en fast avgift och en rörlig avgift som står i förhållande till den förbrukning man kan anta att du skulle ha haft om du stannat kvar i avtalet.

Om du stöter på en brytavgift som verkar orimligt hög rekommenderar vi att du tar kontakt med Konsumenternas Energimarknadsbyrå för kostnadsfri och oberoende vägledning.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.