Till senaste kommentaren

Måste samma person stå på nät- och elhandelsavtalet?

Råder några juridiska hinder för att låta en juridisk person stå som nätabonnent (nätkund) och en annan juridisk person stå som energiabonnent (energikund) för samma anläggning?
Per Spira

Kommentarer

 • Hej Per,

  Det är endast den personen som står på elnätsavtalet som får stå på elhandelsavtalet. Det framgår av ellagens bestämmelser.

  Återkom gärna om du har några ytterligare frågor!

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej William!

  Hoppas allt är bra med dig.
  Tack för ert svar.
  Skulle ni kunna ange vilken § i ellagen (SFS 1997:857) detta framgår?
  Tack på förhand:)
  Per Spira
 • Hej igen Per,

  Tack och detsamma till dig!

  Absolut. Det framgår av 8 kap. 4 d §. Det står följande:

  "En elleverantör får ingå avtal om leverans av el i en viss uttagspunkt endast med den elanvändare som enligt avtal med nätkoncessionshavaren har rätt att ta ut el i den uttagspunkten."

  Återkom gärna om det finns några frågetecken. Annars vill jag önska dig en fortsatt trevlig dag!

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Jag undrar om jag och min make kan stå tillsammans på elavtalet och nätavtalet?
  Läste nu att en person inte får elstödet utbetalt p.g.a att denna person inte stod på avtalet , utan stod på hennes man som tragiskt gick bort i slutet på 2022. Tydligen betalas inte elstöd till dödsbo var förklaringen.
  Detta tycker jag borde ses över.
  Inger
 • Hej Inger,

  Det är bara en person i hushållet som kan stå på elnätsavtalet och elhandelsavtalet.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  I teorin, om man är fast i ett dåligt elavtal, kan man genom att "flytta" bryta avtalet?
  Dvs. min man står på våran elabonnemang men skulle man byta den till mig istället, skulle elavtal bli bryten och man skulle kunna teckna ett bättre?
  Kristina
 • Hej Kristina,

  En grundregel är att elhandelsavtalet gäller så länge du har kvar ditt elnätsavtal. Men i villkoren till elhandelsavtalet står det oftast vad som gäller vid flytt: kan du ta med dig avtalet till en ny adress, kan du inte flytta med avtalet eller måste du rent av ta med dig avtalet? Samma villkor gäller rimligtvis om du avslutar elnätsavtalet utan att faktiskt flytta från adressen.

  Om du har ett tillsvidareavtal med 1-3 månaders uppsägnings-/bindningstid borde det inte vara svårt att avsluta elnätsavtalet och på så vis även avsluta elhandelsavtalet ganska snabbt. Om du däremot har ett tidsbestämt avtal med mycket av avtalstiden kvar och det i avtalsvillkoren står att du måste ta med dig avtalet vid flytt, kan det bli mer problematiskt. Då kan elhandelsföretaget debitera dig en brytavgift om du avslutar avtalet i förtid. Vi på Ei kan inte bedöma om en brytavgift är skälig eller inte, det är en konsumenträttslig fråga som du kan begära prövning av hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå får du vägledning i avtalsrättsliga frågor.

  Med vänlig hälsning, 
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • I egenskap av uthyrare av lokal, kan jag som fastighetsägare (eg. förvaltare/innehavare) stå som el-nätskund (monopol) men överlåta till hyresgästen att självständig göra eget val av el-energileverantör (fri konkurrens) utifrån dennes premisser (pris/miljö/teknik mm)?
  Per Spira
 • Hej Per,

  Det är bara den som står på elnätsavtalet som kan teckna ett elhandelsavtal.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Kan jag som har elnätsavtal och elhandelsavtal ta ut kostnader (för förbrukning) av hyresgäst som hyr lokal av mig som ligger på mina avtal?
  Carlsson Micke
 • Hej Micke,

  Det här är en hyresrättslig fråga; om hyresgästen har undermätning debiterar du det pris ni har kommit överens om. Detta innebär inte att du är en elleverantör.


  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hur ser abonnemangskostnaden ut för en privatbostad om 2 lgh i 2 plan + källare . I nuläget skiljer det ca 1 000kr per år mellan lgh, ska det vara olika taxor?  Lgh delar på gemensam tvättstuga i källare och belysning där.
  Nicklas Gustafsson
 • Hej Nicklas,

  Det finns ingen generell abonnemangskostnad för den typ av bostad som du nämner. I första hand styrs elnätsavgiften av vilket elnätsföretag som du har. Om du har två separata anslutningar och abonnemang för de två lägenheterna kommer dessa att debiteras individuellt enligt elnätsföretagets prismodell.

  Elnätsavgiften är i sin tur uppbyggd av olika priskomponenter. Den kan bestå av fast avgift och en rad rörliga priskomponenter, såsom energiavgift, kundspecifik avgift och effektavgift. De rörliga priskomponenterna kan bidra till att elnätsavgiften skiljer sig mellan de två lägenheterna, beroende på när elanvändningen sker för respektive lägenhet. Ett allmänt råd är att ta reda på hur nätavgiften är utformad hos ert elnätsföretag, för att på så vis avgöra hur du bör anpassa din elanvändning ur ett kostnadsperspektiv.

  Med vänlig hälsning,
  Emil Ellervik Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.