Till senaste kommentaren

Angeläget med nationellt elpris inte zonindelat.

Varför har Sverige inget enhetligt nationellt elpris. Jag förstår varför med överföringar, import osv. men elen måste ju vara en nationell angelägenhet? Varför inte slå samman områden och ta fram ett medelpris som alla ska betala? Som det är nu så blir det ju inte lönsamt att bo i syd exempelvis. Detta är en politisk fråga och som medborgare i ett land ska inte elpriser styra vart jag ska bo och jobba eftersom jag inte kan välja något annat. Alla måste ha el - punkt. Fortsätter höjningarna så måste man fundera på om man ska bo i villa för det första och var i landet för det andra. Folk inklusive jag har fått elräkningar som vida överstiger amorteringar och räntor på huslån exempelvis. Är detta något som finns på den politiska agendan överhuvudtaget?
Carl

Kommentarer

 • Hej Carl,

  Tack för ditt inlägg.

  De höga elpriserna har drabbat många konsumenter hårt vilket såklart är beklagligt. Du hittar svar på flera av dina frågor i den artikel som Ei nyligen publicerade. Artikeln finns att läsa här.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Tack för ditt svar men frågan om ett nationellt elpris är fortfarande obesvarad…
  Carl
 • Hej Carl,

  Det är ett politiskt beslut att Sverige är uppdelat i olika elprisområden. Syftet med att dela in Sverige i olika prisområden är att göra det mer lönsamt att producera el där det bor många människor och minska behovet av att transportera el. Här kan du läsa mer om elområden.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Carl har samma fråga som jag: varför inte ett nationellt pris där alla får ta del och bär höjningen solidariskt.Jag kan förstå att man i någon mån kan ha en viss prisskillnad men när det blivit som det nu blivit är det inte försvarligt med så stora skillnader som dessutom får omedelbart genomslag.,det handlar ju om mångdubbla belopp i 4an i förhållande till ettan.Politiskt beslut, visst ,men det hindrar  naturligtvis inte att man kan ta ett nytt när systemet inte fungerar Det är inte försvarligt med skillnader av denna storlek.Det måste finnas en skälighetsklausul( avtalsslagens bestämmelser om oskälighet pga ändrade förhållanden mm) som kan tillämpas när en ett avtal blir "obilligt",och inte är rimligt att tillämpa,avtal kan då jämkas.Det handlar också om vad som kan förväntas inom avtalsområdet, här har vi en exorbitant ökning som inte kunnat förväntas eller ens kunnat tänkas som en möjlig effekt av avtalets konstruktion.,
  Jag menar att inspektionen som ansvarig myndighet skyndsamt bör ta upp frågan med regeringen.Jag menar också att Konsumenternas Energimarknadsbyrå bör ta sig an en grupptalan för jämkning av taxorna.så vi får en rättvis ,balanserad och förutsägbar elpristaxa.Den nuvarande är det inte,

  Greger Widgren.

  Greger Widgren
 • Hej Greger,

  Det är Svenska Kraftnät som är den myndighet som ansvarar för elområdesindelningen. De har mer information på sin hemsida om den pågående översynen av elområdesindelningen som de för tillfället gör.

   Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Frågor i anslutning till ovanstående kraftöverföringen inom landet varit tillräckligt utbyggd skulle  vi heller inte haft den här zonindelningen, d.v.s. samma pris i norra som i södra Sverige.  Eller?

  Bara Sverige, Norge och Italien som zonindelningen i Europa?
  Bertil
 • Hej Bertil,

  Det är Svenska Kraftnät som ansvarar för elområdesindelningen. Du hittar mer information på deras webbsida.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • När saker kommer i fel ordning blir oftast diskutionen felaktig och ibland meningslös. I fallet med uppdelning i olika elområden borde ni börjat med hur och varför det infördes olika elområden. Kanske känsligt ur politisk synpunkt men sanningen kommer ju ändå fram förr eller senare. Det började 1999. Resten är som man brukar säga historia.
  Per Norrman
 • Hej Per,

  Som min kollega Sanna har svarat här ovan så är det Svenska Kraftnät som har ansvaret att dela in Sverige i olika elområden. Det pågår en översyn av elområdena hos Svenska Kraftnät för närvarande.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Elexport till Danmark och Tyskland står för 70% av överförd el till Elområde 4. Tillför Elexporten från Elområde 4 finansiering av Elnäten i Elområde 4?

  Mvh
  Stefan Bergqvist
  Civ ing Tekn lic
  Stefan Bergqvist
 • Hej Stefan

  Tack för ditt meddelande.

  På Svenska kraftnäts webbplats så skriver de enligt följande, Sverige exporterar el de flesta av årets timmar. Det gör vi för att vi är en del av den avreglerade europeiska elmarknaden, där elnäten är ihopkopplade och el flödar över nationsgränserna.

  När elnäten är ihopkopplade istället för att varje land fungerar som en ö kan länderna hjälpa varandra. Den som har brist för tillfället kan köpa av den som har överskott.

  Att vara ihopkopplad med andra ger alltså en ökad försörjningstrygghet. Försörjningstrygghet är ett av målen för EU:s energipolitik. De samlade energiresurserna ska användas så effektivt som möjligt för att möta efterfrågan på el hos konsumenterna i Europa.

  Jag skulle vilja hänvisa dig att läsa mer Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2024-2026 (svk.se) samt Export och import av el - så funkar det | Svenska kraftnät (svk.se)

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.