Till senaste kommentaren

Anslutning av solcellsanläggning till elnätet

Hej. Vi har en solcellsanlägging som blev nekad anslutning till nätet pga vissa problem med stabiliteten (enligt utsago). Övriga grannar har fått sina anläggningar inkopplade. Nätföretaget hörde aldrig av sig om föranmälan var godkänd eller inte. Enligt nätföretaget ska det ta minst ett år innan man har förstärkt nätet. Vi hade tänkt använda solcellerna främst till att ladda vår nya elbil, men just nu står vi med en anläggning vi inte får använda. För att komma runt problemet har vi installerat en s k nollmätare som ser till att det inte levereras någon effekt ut till elnätet. Allt detta har kostat en hel del pengar och vi undrar vad våra rättigheter är. Vi är i händerna av ett elnätsföretag som inte verkar ha något intresse att hjälpa sina kunder. Till saken hör att fler installationer är på väg i samma område. Kan ett elnätsföretag bete sig på detta sätt?

Anne Bosma

Kommentarer

 • Hej Anne,

  Tack för ditt meddelande. 

  Som jag uppfattar av ditt meddelande har ni blivit nekade anslutning just nu, då elnätsföretaget behöver förstärka nätet för att kunna ansluta er solcellsanläggning längre fram.

  Oftast är det solcellsföretaget som hanterat föranmälan och fått informationen om föranmälan är godkänd eller inte.

  Under vissa omständigheter kan nätföretag vara tvungna att förstärka elnätet innan installationen för att kunna ta emot överproduktionen. Skälet är att nätföretag följer strikta regler om leveranskvalitet i nätet så de kan inte koppla på produktion om leveranskvalitén i nätet då riskerar bli sämre. Som mikroproducent ska du dock inte betala något för en eventuell nätförstärkning. Om du inte begär en större säkring än vad du har i dagsläget.

  Om du anser att tiden för anslutning av din solcellsanläggning är oskäligt lång kan du begära prövning hos oss. Skicka begäran till registrator@ei.se med rubriken "Begäran om prövning av tid för anslutning". Ange dina anläggningsuppgifter i anmälan. I linje med gällande lagstiftning kan vi bedriva tillsyn kopplat till skälig tid för anslutning och vid behov till exempel kräva åtgärdsplaner som visar vad företagen gör för att verka för kortare ledtider. Vi planerar en sådan tillsynsinsats under 2023."

  Med vänliga hälsningar 

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.