Anslutning av Solel

Vi har installerat solel på en lada på vår lantbruksfastighet. Maxeffekten på vår Solelsanläggning har vi dimensionerat efter den huvudsäkring vi har på vårt befintliga system, dvs 50A (som vi haft de senaste 15åren). När vår Solels-systemleverantör föranmälde vårt "bygge" och också påbörjade byggnationen fick vi efter någon vecka till svar från vår nätägare att vi inte kan installera med den maxeffekt vi tänkt (ca 40kW) utan att max 17kW var tillåtet då "nätet är för svagt hos er", nätägaren säger att detta ska åtgärdas, men när det ska ske är oklart och antagligen tidigast om ca 1 år. Konsekvensen för oss är att vi måste strypa vår anläggning tills nätägaren har åtgärdat nätet, vilket förstås blir en förlorad intäkt för oss.

Min fråga till er är därför:
Hur är det möjligt att jag i lång tid betalat och tillåtits ha 50A säkring på min fastighet, vilket innebär att jag ska kunna ta ut (förbruka) en max-effekt strax under 40kW, men nu när jag vill kunna mata ut samma effekt på nätet så är enligt nätägaren helt plötsligt nätet för svagt för den effekten?
Har nätägaren någon obligation att kompensera mig för min förlorade intäkt tills dom förstärkt nätet, alternativt för alla de år som jag betalat för 50A säkring, men med största sannolikhet inte egentligen kunnat utnyttja den?

Tacksam för svar

MVH

/Oskar
Oskar Carlsson

Kommentarer

 • Hej Oskar,

  Det är inte ovanligt att man råkar ut för detta när man installerar sin egenproduktion, särskilt när det gäller platser längre ut i elnätet. Elnätet kan då behövas dimensioneras för en högre effekt för att elnätsföretaget ska kunna ta emot effekten i din solcellsanläggning.

  Nätföretaget ska följa ganska strikta regler om leveranskvalitet så de kan inte koppla på produktion om leveranskvalitén i nätet då riskerar att bli sämre.

  Det saknas även bestämmelser i ellagen om hur lång tid en elnätsförstärkning får ta.

  Om du har krav på kompensation så får du driva det civilrättsligt då det saknas bestämmelser även om detta i ellagen.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Vill tillägga en sak i diskussionen. Det är ganska stor skillnad på konsumtion och produktion i dessa sammanhang. Dels så är det väldigt sällan som man nyttjar maximal effekt på sin konsumtion och sällan samtidigt som andra kunder i området men när det gäller solceller så ligger anläggningarna ofta på maximal effekt i flera timmar i sträck och detta är sällan elnäten konstruerade för. Det är dessutom så att spänningsnormen säger att din konsumtionsanslutning får variera +/- 10 % av nominell spänning i anslutningspunkten och då anses du ha god spänning. När man tittar på branschen dokument kring anslutning av produktion så rekommenderar de att man vid maximal produktion endast ska ge upphov till en spänningshöjning på 5 % i anslutningspunkten samt 3 % i sammankopplingspunkten (där man integreras med andra kunder), med andra ord - en produktionsanläggning ställer större krav på ett starkare elnät än vad motsvarande konsumtionsanläggning gör vilket gör att man inte allt för sällan behöver förstärka elnäten innan en anslutning av produktionen kan göras och då framförallt på landsbygden.
  Thomas
 • Hej,

  Vi har fått installationsmeddelande och klartecken att ansluta en solcellsanläggning på 25A/17,3kw i mars. Installationsfirman har haft mycket jobb och mitten av november påbörjas arbetet och dagen innan vår installation påbörjas får man en fråga från aktuellt elbolag om installationen fortfarande ska ske. Samma dag får jag ett meddelande från en granne som vi delar ledning med att han lämnat in en önskan att öka från 16A till 25A för hans fastighet då en fas löser ut under normal drift vintertid, det finns ingen tanke på någon solcellsanläggning på den fastigheten i dagsläget. Elbolaget har då meddelat att han kan inte få 25A då ledningen till båda fastigheterna max kan ta 25A. Det blir då ett problem för min solcellsanläggning som nu inte kan anslutas till nätet enligt elbolaget och det måste grävas en till ledning med en kostnad på minst 150000:-! Solcellsfirman har gått på elbolagets godkännande och dimensionerat anläggningen på vår fastighet utifrån det som vi nu har fått installerad. Hur hållbart är elbolagets installationsmeddelande? Vad har elbolaget för ansvar i detta ärende?
  Niklas Granapers
 • Hej Niklas,

  Jag ber om ursäkt att du har fått vänta på ett svar ifrån mig, jag har diskuterat din fråga med flera av mina kollegor.

  Det är en tråkig situation du har hamnat i, dessvärre säger ellagen inget om hur bindande ett installationsmedgivande är.

  Du kan däremot begära prövning hos oss vad gäller ett nekande av en installation av en solcellsanläggning eller tidsåtgången för inkoppling från elnätföretagets sida. Vi gör då en bedömning om tidsåtgången har varit skälig eller inte.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.