Anslutning solceller

Hej!

Ska installera solceller (8kW) på min villa. När min installatör skickar in föranmälan får vi installationsmedgivande på endast 1kW. EON motiverar detta med att elnätet inte klarar av mer.
Efter 3 månader kan Eon fortfarande inte lämna besked på hur länge min anläggning behöver vara stryp till 1 kW.
Finns det några lagar och regler som anger hur länge elnätsföretaget har på sig att åtgärda nätet för att kunna levererar installerad effekt?

Mvh
Mattias

Mattias

Kommentarer

 • Hej Mattias,

  Tack för din fråga.

  Enligt 3 kap. 9 § ellagen är den som har nätkoncession skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans räkning. Den här bestämmelsen innefattar överföringen av el i din anläggning och ditt abonnemang som ska kunna hantera de 8 kW som installerats. Det är tydligt att elnätsföretaget ska överföra el med den effekt som abonnemanget tillåter, vi har däremot ingen praxis för hur länge det rimligen får ta för ett elnätsföretag att åtgärda leveransproblemet.

  Om du anser att ditt elnätsföretag bryter mot ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. Skicka då en skriftlig anmälan till registrator@ei.se.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Beställde solceller av EON den 21 april (v.16) och skrev kontrakt. Enligt kontraktet skulle det ta mellan 10-12 veckor. Då skulle montaget börja v28 fick besked v27 att det var skulle börjas v31. Sedan blev det v35 och nu vet de inte när de kan börja montera pga de säger att de saknar saker. Jag har räknat ut att jag har förlorat ca 10000kr på att de ej instalerat celler enligt avtal, har jag rätt att kräva ersättning för förlorade pengar?
  MVH
  Reijo

  reijo juopperi
 • Hej Reijo,

  Ei har generellt sett få tillsynsmöjligheter när det gäller mätarbyte vid installation av solceller eftersom handläggningstiderna inte regleras i ellagen.

  I ellagen regleras däremot elnätsföretagets skyldighet att ansluta en anläggning inom skälig tid om det är en nyanslutning. I vanliga fall räknas inte mätarbytet som sker vid solcellsinstallation till nyanslutning men om du har säkrat upp ditt huvudabonnemang så gäller 3 kap. 7 a § i ellagen. I detta fall har Ei möjlighet att pröva skäligheten. Läs mer om prövning av anslutningsavgift och anslutningsvillkor på vår webbsida: https://www.ei.se/konsument/el/elnatsavgiften-och-anslutning-till-elnatet/provning-av-anslutningsavgiften

  Om mätarbytet endast gäller för att du ska kunna mäta in- och utmatning, saknar Ei befogenheter och det är utanför vårt tillsynsområde.

  Om elnätsföretaget bryter mot det ni har avtalat om, till exempel angivet datum för anslutning, kan du ta ärendet vidare på avtalsrättsliga grunder. Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för tvistlösning. Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå får du vägledning i frågan.

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej.

  Vi fick vår solcellsanläggning monterad innan midsommar. Föranmälan var gjord. Sedan fick vi vänta hela sommaren på att Vattenfall skulle behandla ärendet.

  Vi ringde för att kolla hur långt de hade kommit i denna process. Väntetiden i telefonkö ca 3h... Detta var en fråga de ej kunde svara på, det skulle ta 10 - 12v. Då hade vi väntat reda n ca 1 månad. Vi mottog mail från Vattenfall 8.e aug, där de skriver att en person skall komma och kontrollera vår mätare detta skulle ta ca 2-3v.
  Efter 2 veckor var deras utsända på plats. Hans arbete tog ca 10min, han sa då att: Nu är det bara att köra. Jag kontaktade direkt Fortum vår elleverantör. De gav oss svaret att vi kunde börja sälja nu.
  Detta visade sig inte vara så enkelt tyvärr. Vi fick ett mail från fortum; "Vi har fått återkoppling från din elnätsägare Vattenfall att du inte tecknat något elnätsavtal med dem och du behöver göra det för att det ska fungera med produktionsavtalet".

  Jag ringer nu upp Vattenfall, efter 45min telefonkö får jag svaret att: efter kontroll av mätaren, kommer det ta ca 2,5 månad innan vi kan sälja ngn el!
  Så till min fråga: Är det verkligen brukligt att det skall få ta sådan här lång tid?

  Till saken hör, att en vän till mig installerat solceller samtidigt som mig, han har en annan nätägare. Hans anläggning var i drift 2 dagar efter montage.

  Hur kan det skilja så mycket tid mellan bolagen? Får det ens ta sådan tid?

  Jag skulle ALDRIG rekommendera någon att skaffa solceller om de är tvugna att ha något med Vattenfall att göra.

  All el som vi producerat sedan kontroll av mätaren har vi nu bjudit ofrivilligt gratis till nätet.


  Finns det något jag kan göra?
  Finns det någon maxgräns på hur lång tid sådant här får ta? 


  Markus Nylund
 • Hej Markus,

  Ei har generellt sett få tillsynsmöjligheter när det gäller anslutning av solcellsanläggningar eftersom handläggningstider inte regleras i ellagen. Frågan ligger utanför vårt tillsynsområde.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej,
  Vi har skickat föranmälan till Öresundskraft och har redan väntat på deras godkännande några veckor. Undrar om det finns något lag som säger hur snabbt borde ärendet behandlas

  mvh
  Johanna
  Johanna
 • Hej Johanna,

  Tack för din fråga.

  Det finns ingen tidsangivelse för anslutning av solceller och vi har i dagsläget ännu ingen praxis på området. Några veckor eller månader kan anses vara en fullt skälig tid för anslutning. Det du kan begära är att elnätsföretaget informerar dig om tidsplanen.

  Om du anser att tiden för anslutning av din solcellsanläggning är oskäligt lång kan du begära prövning hos oss. Skicka begäran till registrator@ei.se med rubriken "Begäran om prövning av tid för anslutning". Ange dina anläggningsuppgifter i anmälan. I linje med gällande lagstiftning kan vi bedriva tillsyn kopplat till skälig tid för anslutning och vid behov till exempel kräva åtgärdsplaner som visar vad företagen gör för att verka för kortare ledtider. Vi planerar en sådan tillsynsinsats under 2023.

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.