Anslutning till elnätet - vad får det kosta?

När du ansluter dig till elnätet har elnätsföretaget rätt att ta ut en anslutningsavgift av dig. Enligt ellagen har elnätsföretaget rätt att ta ut en avgift som täcker de faktiska kostnader de haft för din anslutning.

Om elnätsföretaget kan förmoda att det tillkommer ytterligare anslutningar efter din, kan kostnaden delas mellan flera framtida anslutningar. Det kan till exempel vara aktuellt om man bygger ett nytt villaområde, eller om en grupp av sommarstugor ska ansluta sig. Om du har grannar som också kommer att ansluta sig till elnätet kan avgiften komma att bli lägre än tabellen anger.

Ei har en schablon för vad anslutningar med en säkring på 16 - 25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät ska kosta. Tänk på att priserna nedan är utan moms.
  • 0-200 meter: 40 000 kr
  • 200-600 meter: 40 000 kr + 342 kr/meter 
  • 600–1 200 meter: 176 800 kr + 810 kr/meter
  • 1 200–1 800 meter: 662 800 kr + 475 kr/meter  
Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Räkneexempel från 1 januari 2024:
En anslutning på 700 meter får som mest kosta 176 800 kronor + 100 x 810 kronor/meter = 257 800 kronor.

Om du anser att du betalar en för hög avgift kan du vända dig till oss på Ei för att be oss pröva din avgift. Härkan du läsa mer om prövning av anslutningsavgiften och ladda ner en blankett.
Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.