Till senaste kommentaren

Anslutningsavgift - vad får det kosta?

När du ansluter dig till elnätet har elnätsföretaget rätt att ta ut en anslutningsavgift av dig. Enligt ellagen har elnätsföretaget rätt att ta ut en avgift som täcker de faktiska kostnader de haft för din
anslutning.

Om elnätsföretaget kan förmoda att det tillkommer ytterligare anslutningar efter din, kan dela kostnaden mellan flera framtida anslutningar. Det kan till exempel vara aktuellt om man bygger ett nytt villaområde, eller om en grupp av sommarstugor ska ansluta sig.

Ei har en schablon för vad anslutningar med en säkring på 16 - 25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät ska kosta.

 • 0-200 meter 29 000kr
 • 200-600 meter 29 000 kr + 248 kr/meter
 • 600-1200 meter 128 200 + 542 kr/meter
 • 1200-1800 meter 453 400 + 329 kr/meter

Observera att avgifterna visas exklusive moms. Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Räkneexempel

En anslutning på 700 meter får som mest kosta 128 200 kronor + (100 m x 542 kr) = 182 400 kronor.

PM - Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter

Om du anser att anslutningsavgiften du har mottagit inte stämmer överens med informationen ovan så rekommenderar vi att du tar läser mer om detta på vår hemsida. Där hittar du även en blankett du kan fylla i för att få ditt ärende prövat av Ei.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,
  Kan ni förtydliga andra stycket om tillkommande anslutningar i ett område, innebär det att det kan bli billigare än 29 000? Eller gäller det bara när det är långa avstånd till påkopplingsstället (mitt nätbolag använder maxpris enligt schablonmetoden)

  Tack på förhand,
  Jonas
  jonas
 • Hej Jonas,

  Tack för ditt inlägg. Bra fråga!

  En anslutningsavgift inom intervallet 0–200 meter speglar den genomsnittliga kostnaden för anslutningar inom intervallet och ska ses som en grundavgift för alla anslutningar. Det vill säga att nätföretaget har rätt att du ut denna avgift (29 000 kronor) även om avgiften skulle delas (som vi kallar det).

  Nätföretaget kan sedan välja att ta ut en lägre avgift för anslutningen. Dock har de rätt att ta ut 29 000 kronor (0-200 meter).

  Hoppas mitt svar var till nytta. Återkom om du har några ytterligare frågor!

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Visst är det fågelvägen som avses och inte tänkt sträckning?
  Höga berg, vattendrag och opasserbar tomtmark skall det ej tas hänsyn till utan det blir en uppgift för elbolaget att hantera, kanske därför den högre kostnaden per meter mellan 600 och 1200 meter.
  Jolanta
 • Hej,

  Det stämmer, precis som du säger! Det är fågelvägsavståndet som vi baserar meteravgiften på.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.