Till senaste kommentaren

Anslutningsavgift - vad får det kosta?

När du ansluter dig till elnätet har elnätsföretaget rätt att ta ut en anslutningsavgift av dig. Enligt ellagen har elnätsföretaget rätt att ta ut en avgift som täcker de faktiska kostnader de haft för din
anslutning.

Om elnätsföretaget kan förmoda att det tillkommer ytterligare anslutningar efter din, kan dela kostnaden mellan flera framtida anslutningar. Det kan till exempel vara aktuellt om man bygger ett nytt villaområde, eller om en grupp av sommarstugor ska ansluta sig.

Ei har en schablon för vad anslutningar med en säkring på 16 - 25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät ska kosta.

 • 0-200 meter 29 000kr
 • 200-600 meter 29 000 kr + 248 kr/meter
 • 600-1200 meter 128 200 + 542 kr/meter
 • 1200-1800 meter 453 400 + 329 kr/meter

Observera att avgifterna visas exklusive moms. Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Räkneexempel

En anslutning på 700 meter får som mest kosta 128 200 kronor + (100 m x 542 kr) = 182 400 kronor.

PM - Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter

Om du anser att anslutningsavgiften du har mottagit inte stämmer överens med informationen ovan så rekommenderar vi att du tar läser mer om detta på vår hemsida. Där hittar du även en blankett du kan fylla i för att få ditt ärende prövat av Ei.
Energimarknadsinspektionen

Kommentarer

 • Hej,
  Kan ni förtydliga andra stycket om tillkommande anslutningar i ett område, innebär det att det kan bli billigare än 29 000? Eller gäller det bara när det är långa avstånd till påkopplingsstället (mitt nätbolag använder maxpris enligt schablonmetoden)

  Tack på förhand,
  Jonas
  jonas
 • Hej Jonas,

  Tack för ditt inlägg. Bra fråga!

  En anslutningsavgift inom intervallet 0–200 meter speglar den genomsnittliga kostnaden för anslutningar inom intervallet och ska ses som en grundavgift för alla anslutningar. Det vill säga att nätföretaget har rätt att du ut denna avgift (29 000 kronor) även om avgiften skulle delas (som vi kallar det).

  Nätföretaget kan sedan välja att ta ut en lägre avgift för anslutningen. Dock har de rätt att ta ut 29 000 kronor (0-200 meter).

  Hoppas mitt svar var till nytta. Återkom om du har några ytterligare frågor!

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Visst är det fågelvägen som avses och inte tänkt sträckning?
  Höga berg, vattendrag och opasserbar tomtmark skall det ej tas hänsyn till utan det blir en uppgift för elbolaget att hantera, kanske därför den högre kostnaden per meter mellan 600 och 1200 meter.
  Jolanta
 • Hej,

  Det stämmer, precis som du säger! Det är fågelvägsavståndet som vi baserar meteravgiften på.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen • Jag har satt upp mitt mätarskåp en meter från elbolagets kopplingsskåp. Det känns orimligt att även schablon
  offerten jag har fått är 37 500 kr inklusive moms.
  Är det bara att acceptera

  Ragnar Olofsson
 • Hej Ragnar,

  Precis som min kollega William har svarat lite längre upp i denna tråd, så kan nätföretaget välja att ta ut en lägre avgift för anslutningen. Dock har de rätt att ta ut 30 000 kronor (exklusive moms) för intervallet 0-200m.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Tack Madeleine för svaret

  ​Det är knasigt!!
  Ragnar Olofsson
 • Hej, vi fick 2020 ett muntligt pris från E-on på 26 st anslutningar i ett sommarstugeområde (vi är en samfällighetsförening) på 37 500 kr ink moms/anslutning, dvs totalt ca 975 000 kr. När vi sen fick skriftlig offert i början på 2021 så var anslutningarna dubbelt så dyra. Vi undrar vad som krävs i ett överklagande. Vi tänker överklaga men vill veta vilka uppgifter ni behöver. Verkar som om E-on kan ta vilka priser de vill eftersom de är ensamma på marknaden.
  Conny Hesselgård
 • Hej Conny,

  Ni har möjlighet att begära en prövning av anslutningsavgiften, på vår hemsida finns en blankett som ni fyller i och skickar in till oss tillsammans med en kopia på den offert som ni har fått från E.ON.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Vi har 25A, men vid installationen av solceller bytte vi till ett större säkringsskåp och har ansökt om 32A höjning.
  Arbetet gjordes av solpanelföretagets elektriker, och det enda som Mälarenergi gjorde var att bryta strömmen.
  Vi fick en offert på 8 125 kr inkl moms, och kontaktade Mälarenergi för att höra varför anslutningen blev så dyr. Vi fick till svar att maxkostnaden skulle vara 8000kr men att den kunde bli billigare så vi godkände offerten.
  Nu fick vi fakturan på 8125 kr inkl moms, och undrar om detta är rimligt för en ”kompletterande anslutningsavgift, säkringshöjning för servisanslutning”.
  ’Vänliga hälsningar
  Jennie
  Jennie
 • Hej Jennie,

  Det råder fri prissättning för anslutningsavgifter och det är först vid en prövningsbegäran från kund som vi lämnar ett utlåtande kring skäligheten.

  Om du anser att kostnaden är oskälig kan du ansöka om prövning hos oss. Skicka då en skriftlig ansökan (inkl. kopia på offerten) till registrator@ei.se. Förklara kort och tydligt vad din ansökan avser. Du kan med fördel använda dig utav blanketten som finns här.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  Har en fråga om besräkning av anslutningskostnad.
  I och med att anslutningspunkten används för att beräkna anslutningskostnaden blir det därför avgörande att det finns en definition på vad som ska räknas som anslutningspunkt.

  Finns det en definition på "anslutningspunkt" eller beror definitionen på omständigheter?

  Frågar då jag fått en "offerten baseras på antalet meter till närmaste matande station" istället för det kabelskåp som ställts på vår fastighet 2010 och som står ca 120 meter från tänkt placering av mätarksåpet. Avstånd till nästmastematande är istället drygt 700 m.
  Tack
  Anton
  Anton
 • Hej Anton

  Tack för ditt meddelande.

  Det är elnätsföretaget som bestämmer vad som är närmaste anslutningspunkt och anslutningsavgiften beräknas på avståndet till närmaste nätstation.

  Ifall du anser att det inte verkar korrekt kan du begära prövning av oss på Ei. Om du begär prövning kommer vi att beräkna vad som utgör en skälig anslutningsavgift utifrån vår schablonmetod, vilket kan innebära en annan avgift än det som ditt elnätsföretag kommit fram till. Här kan du läsa mer om Ei:s schablonmetod Anslutning till elnätet - Energimarknadsinspektionen (ei.se) . Vi på Ei kan inte uttala oss med säkerhet ifall avgiften är oskälig utan att göra en prövning.

  Prövningen är gratis och görs genom att fylla i en ansökningsblankett och sedan skicka in det till vår mejl (registrator@ei.se). Läs mer om prövningen, vad som kan prövas och hur du går till väga här. Prövning av villkor för anslutning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Erika,


  Tack. Skickar in en prövning!
  Anton
 • Vad är en skälig kostnad för att återansluta en sommarstuga till elnätet igen?
  Mätaren är borttagen sen 2018. Det enda arbete som behöver göras är att en ny mätare ska sättas upp och anslutas i befintligt elskåp. Ingen ny ledningsdragning behöver göras.

  Conny Nilsson
 • Hej Conny,

  Vid en återinkoppling av en tidigare inkopplad anläggning har elnätsföretaget rätt att debitera en avgift som motsvarar de faktiska kostnaderna vid inkopplingstillfället. Elnätsföretaget har inte rätt att ta ut en anslutningsavgift för samma anläggningsdelar två gånger. Om du anser att den avgift företaget offererar är oskäligt hög kan du begära prövning av avgiften hos oss.

  Du hittar mer information samt blankett för prövning på vår webbplats:
  Prövning av villkor för anslutning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.