Anslutningsavgift - vad får det kosta?

När du ansluter dig till elnätet har elnätsföretaget rätt att ta ut en anslutningsavgift av dig. Enligt ellagen har elnätsföretaget rätt att ta ut en avgift som täcker de faktiska kostnader de haft för din
anslutning.

Om elnätsföretaget kan förmoda att det tillkommer ytterligare anslutningar efter din, kan dela kostnaden mellan flera framtida anslutningar. Det kan till exempel vara aktuellt om man bygger ett nytt villaområde, eller om en grupp av sommarstugor ska ansluta sig.

Ei har en schablon för vad anslutningar med en säkring på 16 - 25 ampere och ett avstånd på upp till 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät ska kosta.

  • 0-200 meter 29 000kr
  • 200-600 meter 29 000 kr + 248 kr/meter
  • 600-1200 meter 128 200 + 542 kr/meter
  • 1200-1800 meter 4353 400 + 329 kr/meter

Observera att priserna visas exklusive moms. Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.

Räkneexempel

En anslutning på 700 meter får som mest kosta 128 200 kronor + 100 x 542 kronor/meter = 182 400 kronor.

PM - Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter

Om du anser att anslutningsavgiften du har mottagit inte stämmer överens med informationen ovan så rekommenderar vi att du tar läser mer om detta på vår hemsida. Där hittar du även en blankett du kan fylla i för att få ditt ärende prövat av Ei.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.