Till senaste kommentaren

Användning av fjärrvärmebolags rörledningar?

Finns det någon allmän praktik (eller vilka ord som ska använda) på hur mycket fjärrvärmebolag får ta ut i avgift för att använda deras rörledningar för att leverera värme?  Praktiskt exempel, en industri har spillvärme som i teorin kan leverera till ett växthus. Energibolaget  som äger ledningen som spillvärmen skulle transporteras igenom vill ta ut får betala full taxa för spillvärmen och det gör i sin tur att ekonomin inte går ihop för växthuset. Kan en förhandling om sänkt avgift vara motiverad? Ha chans att lyckas?

Mvh
Anders
Anders Olof Ekergård

Kommentarer

 • Hej Anders Olof

  Tack för ditt meddelande.

  Fjärrvärmelagen gäller för fjärrvärmeverksamheten. Denna lag reglerar fjärrvärmeverksamheten som till exempel mätning, information och avtal. Det finns inga särskilda bestämmelser i fjärrvärmelagen om vilka avgifter fjärrvärmeföretag får ta ut av kunderna. Det innebär att avtalsvillkoren bestämmer vilka avgifter som får förekomma.

  Det finns allmänna avtalsvillkor som kan gälla mellan kunderna och företaget Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se).

  Om fjärrvärmeföretagets krav innebär nya avtalsvillkor kan kunderna få till en medling eller förhandling. Det finns förutsättningar för kund att frånträda avtalet i vissa fall efter förhandling enligt fjärrvärmelagen 22§,23§ och 24§

  Om en förhandling om sänkt avgift kan vara motiverad? Det kan vi dock inte bedöma då varje ärende prövas enskilt.

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.