Till senaste kommentaren

Vad är inkluderat i jämförpriset på Elpriskollen?

Hej, de priser som ni redovisar på Elpriskollen är dessa priser inkl. el-certifikat och moms?

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Tack för ditt inlägg!

  Elhandlare måste inkludera alla kostnader som uppstår för en kund. Det inkluderar både elcertifikat och moms.

  Konsumentverket skriver följande på sin hemsida:

  "Jämförpris ska grunda sig på den totala kostnad som konsumenten ska betala till elhandlaren för sin elkonsumtion."

  Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har några ytterligare funderingar.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Vilket pris är det som visasi elpriskollen när det gäller rörliga avtal?
  Är det dagens rörliga pris, föregående månads eller ??
  Sven Persson
 • Hej Sven,

  När det gäller dem rörliga priserna så är det förgående månad priser som elhandlarna rapporterat in till oss.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Det ser ut som om det bara är elhandelsbolagets rörliga pris som ni jämför men någon viskade i mitt öra att ni inkluderar deras fasta avgift också och slår ut den på medelförbrukningen per månad, dvs 40 kr/månadsavgift ger på 8000 kWh/år 6 öre/kWh. Är det så?
  Med vänlig hälsning
  Sven Persson
  Sven Persson
 • Hej Sven,

  Det stämmer, på Elpriskollen visar vi ett så kallat jämförpris, i det ingår även fasta avgifter såsom månadsavgift eller årsavgift.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Det är lite lurigt när det står i Elpriskollen att prisavtalet är rörligt pris, för när jag pratar med elbolagen, så delar de alltid upp i rörligt pris och månadsavgift och det är inget konstigt med det men vi är flera som gått i tron att elpriskollen gör samma sak och då har vi inte fått ihop siffrorna (det får vi förresten inte ändå). Jag hittar inte någon förklaring på EI:s hemsida där det kan läsas att ni inkluderar avgiften också. Det hade suttit bra i ryggen med ett räkneexempel på beräkningssidan!!
  Trådens inledning av Stefan Eriksson säger inte heller hur det förhåller sig med fasta avgifter.
  Sedan sägs om rörligt avtal att priset baseras på Kraftbörsens försäljningspris + påslag och då letar jag förgäves efter Kraftbörsens motsvarande värde på försäljningspriset för månaden. Det står inte tydligt att det är elbolagets inköpspris + elcertifikat + påslag, som ger det rörliga priset. Elbolagets inköpspris blir förstås olika för olika elbolag beroende på utfallet av prisförhandlingarna. Eftersom elbolagens "inköpspris" inte anges, så är det väl inget som hindrar dem att ha alla möjliga tillägg inom ramen för det priset, annars skulle de inte se så olika ut, givet att de annonserade "påslagen" är lika?

  Jag hoppas att det presenterade jämförpriset för andra förbrukningar än 2000, 5000 och 20000 kWh/år också räknas på samma sätt.

  Med vänlig hälsning
  Sven Persson
  Sven Persson
 • Hej Sven,

  En förklaring om hur jämförpriset sätts kan vara på sin plats så det är något vi får ta med oss. Det är hur som helst Konsumentverket som reglerar det området och du kan läsa mer om jämförpriser för el. Vi instämmer med Konsumentverket och delar uppfattningen att elhandlaren alltid ska redovisa kunden dess elpris/kWh. Några elhandlare tillämpar på sina hemsidor så kallade avtal om inköpspris; det är när de visar ett ofta väldigt lågt pris/kWh och sedan en separat och ofta hög fast månadsavgift för konsumenten. Detta kan vara väldigt missvisande och säger mindre om vad den faktiska förbrukningen har för effekt på priset.

  Du kan exempelvis följa kraftbörspriset på börsen Nord Pool. Vid rörligt pris använder sig dock elhandlare av volymvägning. Det innebär att det börspris som råder under timmar då många kunder använder el får ett större genomslag och att du inte nödvändigtvis kan tyda börsens exakta priser, men det kan ge en indikation.

  Eftersom elhandel är en fri marknad kan ett bolag ha alla möjliga påslag, men det gör att de i sådana fall har högre priser och då troligtvis får svårare att skaffa och behålla kunder.

  Alla jämförpriser beräknas på samma sätt oavsett förbrukning.

  Vänliga hälsningar,
  Samuel Wahlberg
 • Hur kommer det sig att priset på elpriskoll skiljer sig markant från det man får på leverantörens hemsida. Rapporterar de in fel och i så fall hur jobbar ni för att säkerställa att de rapporterar rätt. Ex. Jag sökte fram att Billinge Energi skulle kosta 20öre/kwh men väl på deras sida, fick jag 23,63 plus en månadsavgift som utslaget per kwh blev 7,92. Med ett totalt pris på 31,55 så är skillnaden mot er sida nästan 58 procent. Är det rimligt?

  Daniel Farrington
 • Hej Daniel,

  Elhandlarna är skyldiga att rapportera in rätt priser till oss. Dock har vi haft lite tekniska problem med att spotpriset ibland har strulat, det har inte räknats med i jämförpriset, vilket det ska göra.

  Vi kontrollerar priserna på Elpriskollen varje vecka, och vid fel så blir elhandlaren kontaktad att rapportera in rätt priser till oss. Men i det här fallet så såg jag att spotpriset av någon anledning inte visades i jämförelsen, och det är ett tekniskt fel från vår sida.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Det skiljer ju väldigt mycket mellan billigaste och dyraste abonnemang (tex vid rörligt pris). Hur är det möjligt? Vem tar det dyraste? Varför skulle jag inte ta det billigaste?
  Sten
 • Hej Sten,

  Eftersom elhandeln är konkurrensutsatt så får man som företag välja vilket pris man erbjuder. Vissa väljer kanske att pressa priset för att vara billigaste. Andra företag kanske har andra affärsmetoder där fokus inte ligger på pris. Det kan finnas många anledningar till varför det skiljer sig.

  Sedan är det mer än bara pris som kan vara viktigt. Som kund kan man vilja ha el från ett särskilt energislag, el med Bra Miljöval eller ett företag som har en bra och tillgänglig kundservice.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • För oss som förutom förbrukning även har egenproduktion av el vore det även intressant att få med uppgift om elbolagens ersättning till oss kunder. Kan det vara någon som vägs in i jämförelsen framöver ? Jag kan inte se att det finns.
  Inger
 • Hej Inger,

  För att sälja överskottet av din egenproducerade el ingår du ett avtal med valfritt elhandelsföretag. Detta avtal är separerat från ditt avtal om köp av el. Eftersom det handlar om två olika avtal kan man inte inkludera båda i ett jämförelsepris.

  Elpriskollen finns i dagsläget ingen jämförelse av avtal och priser för försäljning av egenproduktion. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra prisjämförelseverktyget så detta är en fråga vi har med oss i arbetet framåt.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej,

  Jag har ett rörligt avtal. När jag kollar bolagets jämförpris blir det 130,41 öre/kWh för januari. På min räkning för januari är priset 158,25 öre/kWh, för samma avtal. Får det vara så stor skillnad?


  Anton
 • Hej Anton,

  Om du har tecknat ett avtal med elhandelsföretaget exempelvis förra månaden eller för ett halvår sedan är det sannolikt inte samma avtal som elhandelsföretaget erbjuder i dag. Ditt avtal har alltså antagligen inte samma pris och övriga villkor.

  Vidare motsvarar jämförpriset inte direkt ditt individuella pris som baseras på din faktiska förbrukning och prissättning enligt ditt avtal.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Har jämfört elpriser på Elpriskollen och på Elskling.se för rörligt elpris och de skiljer sig åt mycket markant. Ni verkar ha helt olika spotpriser trots att båda anger att man räknar med förra månadens spotpris.
  Idag 3/4 har Elskling ett spotpris för mars på 154.54 öre/kWh och Elspriskollen har 83.86 öre/kWh.
  Vad beror skillnaden på och vad är rätt?

  MVH/Guido

  Guido
 • Hej Guido,

  Den 1-10:e varje månad ska elhandlarna rapportera in de nya priserna och dessa nya priser visas sedan från och med den 11:e varje månad på Elpriskollen. Fram till den 11:e visas alltså månadsmedelpris för föregående månad.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej
  Många elleverantörer ger nya kunder (ibland även gamla kunder som ändrar avtal) rabatter under en begränsad tid t.ex. 3 månader eller 1 år. Räknas rabatterna in i priset på elpriskollen? I så fall blir ju priset missvisande sett ur ett längre perspektiv - man byter ju inte elavtal särskilt ofta.

  Skulle gärna se att man kan sortera listan i bokstavsordning efter bolagets namn.
  Marie Collin
 • Hej Marie,

  Bra frågor!

  För fasta avtal med en specifik avtalstid räknas en eventuell rabatt ut på antal år avtal gäller. Om du till exempel kollar på ett fast avtal som löper i fyra år och har en rabatt på 10 öre per kilowattimme i sex månader beräknas rabatten till 1,25 öre per kilowattimme i jämförpriset. Det vill säga att rabatt slås ut på hela avtalsperioden.

  För rörliga avtal, som löper tillsvidare (månadsbaserat rörligt avtal och timavtal) är rabatt utslaget på ett år. Som du skriver så vet man inte hur länge kunden kommer vara kvar på det löpande avtalet. Det kan vara tre månader eller två år och därför har man valt ett år för att räkna ut rabatten.

  Du kan inte sortera avtalet i alfabetisk ordning. Däremot kan du söka på en specifik elhandlare i menyn och under sök efter elhandlare.

  Hoppas det besvarade dina frågor. Återkom om du har ytterligare frågor!

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Tack för svaret.
  Då tycker jag:
  1. Att det ska framgå av er redovisning att de priser som visas inkluderar tillfälliga rabatter.
  2. Att ni även lägger ut priser där rabatterna är exkluderade.

  Det som egentligen är intressant att veta för rörligt pris är hur stora påslag leverantören gör på spotpriset, storleken på fasta avgifter och hur de beräknar priset utifrån spotpriset. Ledsen, men jag tycker inte att er hemsida var till nytta för mig.

  Marie Collin
 • Hej Marie,

  Tack för din input. Elpriskollen kommer under året uppdateras. Denna uppdatering innebär bland annat att du som besökare aktivt behöver välja om du vill se avtal med tillfälligt lägre pris eller inte.

  Det finns flera sätt att presentera priserna på. Att presentera avtalet i form av jämförpris anser vi vara det mest rättvisa och tydligaste. Det är till exempel inte möjligt att dölja några priskomponenter.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.