Till senaste kommentaren

Vad är inkluderat i jämförpriset på Elpriskollen?

Hej, de priser som ni redovisar på Elpriskollen är dessa priser inkl. el-certifikat och moms?
Stefan Eriksson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Tack för ditt inlägg!

  Elhandlare måste inkludera alla kostnader som uppstår för en kund. Det inkluderar både elcertifikat och moms.

  Konsumentverket skriver följande på sin hemsida:

  "Jämförpris ska grunda sig på den totala kostnad som konsumenten ska betala till elhandlaren för sin elkonsumtion."

  Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har några ytterligare funderingar.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Vilket pris är det som visasi elpriskollen när det gäller rörliga avtal?
  Är det dagens rörliga pris, föregående månads eller ??
  Sven Persson
 • Hej Sven,

  När det gäller dem rörliga priserna så är det förgående månad priser som elhandlarna rapporterat in till oss.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Hej!
  Det ser ut som om det bara är elhandelsbolagets rörliga pris som ni jämför men någon viskade i mitt öra att ni inkluderar deras fasta avgift också och slår ut den på medelförbrukningen per månad, dvs 40 kr/månadsavgift ger på 8000 kWh/år 6 öre/kWh. Är det så?
  Med vänlig hälsning
  Sven Persson
  Sven Persson
 • Hej Sven,

  Det stämmer, på Elpriskollen visar vi ett så kallat jämförpris, i det ingår även fasta avgifter såsom månadsavgift eller årsavgift.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Hej!
  Det är lite lurigt när det står i Elpriskollen att prisavtalet är rörligt pris, för när jag pratar med elbolagen, så delar de alltid upp i rörligt pris och månadsavgift och det är inget konstigt med det men vi är flera som gått i tron att elpriskollen gör samma sak och då har vi inte fått ihop siffrorna (det får vi förresten inte ändå). Jag hittar inte någon förklaring på EI:s hemsida där det kan läsas att ni inkluderar avgiften också. Det hade suttit bra i ryggen med ett räkneexempel på beräkningssidan!!
  Trådens inledning av Stefan Eriksson säger inte heller hur det förhåller sig med fasta avgifter.
  Sedan sägs om rörligt avtal att priset baseras på Kraftbörsens försäljningspris + påslag och då letar jag förgäves efter Kraftbörsens motsvarande värde på försäljningspriset för månaden. Det står inte tydligt att det är elbolagets inköpspris + elcertifikat + påslag, som ger det rörliga priset. Elbolagets inköpspris blir förstås olika för olika elbolag beroende på utfallet av prisförhandlingarna. Eftersom elbolagens "inköpspris" inte anges, så är det väl inget som hindrar dem att ha alla möjliga tillägg inom ramen för det priset, annars skulle de inte se så olika ut, givet att de annonserade "påslagen" är lika?

  Jag hoppas att det presenterade jämförpriset för andra förbrukningar än 2000, 5000 och 20000 kWh/år också räknas på samma sätt.

  Med vänlig hälsning
  Sven Persson
  Sven Persson
 • Hej Sven,

  En förklaring om hur jämförpriset sätts kan vara på sin plats så det är något vi får ta med oss. Det är hur som helst Konsumentverket som reglerar det området och du kan läsa mer om jämförpriser för el. Vi instämmer med Konsumentverket och delar uppfattningen att elhandlaren alltid ska redovisa kunden dess elpris/kWh. Några elhandlare tillämpar på sina hemsidor så kallade avtal om inköpspris; det är när de visar ett ofta väldigt lågt pris/kWh och sedan en separat och ofta hög fast månadsavgift för konsumenten. Detta kan vara väldigt missvisande och säger mindre om vad den faktiska förbrukningen har för effekt på priset.

  Du kan exempelvis följa kraftbörspriset på börsen Nord Pool. Vid rörligt pris använder sig dock elhandlare av volymvägning. Det innebär att det börspris som råder under timmar då många kunder använder el får ett större genomslag och att du inte nödvändigtvis kan tyda börsens exakta priser, men det kan ge en indikation.

  Eftersom elhandel är en fri marknad kan ett bolag ha alla möjliga påslag, men det gör att de i sådana fall har högre priser och då troligtvis får svårare att skaffa och behålla kunder.

  Alla jämförpriser beräknas på samma sätt oavsett förbrukning.

  Vänliga hälsningar,
  Samuel Wahlberg
 • Hur kommer det sig att priset på elpriskoll skiljer sig markant från det man får på leverantörens hemsida. Rapporterar de in fel och i så fall hur jobbar ni för att säkerställa att de rapporterar rätt. Ex. Jag sökte fram att Billinge Energi skulle kosta 20öre/kwh men väl på deras sida, fick jag 23,63 plus en månadsavgift som utslaget per kwh blev 7,92. Med ett totalt pris på 31,55 så är skillnaden mot er sida nästan 58 procent. Är det rimligt?

  Daniel Farrington
 • Hej Daniel,

  Elhandlarna är skyldiga att rapportera in rätt priser till oss. Dock har vi haft lite tekniska problem med att spotpriset ibland har strulat, det har inte räknats med i jämförpriset, vilket det ska göra.

  Vi kontrollerar priserna på Elpriskollen varje vecka, och vid fel så blir elhandlaren kontaktad att rapportera in rätt priser till oss. Men i det här fallet så såg jag att spotpriset av någon anledning inte visades i jämförelsen, och det är ett tekniskt fel från vår sida.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson
 • Det skiljer ju väldigt mycket mellan billigaste och dyraste abonnemang (tex vid rörligt pris). Hur är det möjligt? Vem tar det dyraste? Varför skulle jag inte ta det billigaste?
  Sten
 • Hej Sten,

  Eftersom elhandeln är konkurrensutsatt så får man som företag välja vilket pris man erbjuder. Vissa väljer kanske att pressa priset för att vara billigaste. Andra företag kanske har andra affärsmetoder där fokus inte ligger på pris. Det kan finnas många anledningar till varför det skiljer sig.

  Sedan är det mer än bara pris som kan vara viktigt. Som kund kan man vilja ha el från ett särskilt energislag, el med Bra Miljöval eller ett företag som har en bra och tillgänglig kundservice.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.